De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koen Minderhoud Doopdienst, 7 juni 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koen Minderhoud Doopdienst, 7 juni 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Koen Minderhoud Doopdienst, 7 juni 2015
De nieuwe mens Koen Minderhoud Doopdienst, 7 juni 2015

2 De oude mens en de nieuwe mens
Ef 4:20-24 (HSV) 20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, 21 als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

3 Wat is dat toch met mij?? Rom 7:18-19 (HSV) 18 Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. 19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik… …24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?

4 De strijd om jouw leven Gen 3:14-15 (HSV)
14 Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

5 Afrekenen met de oude mens
Rom 6:3-11 (HSV) 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen… …6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

6 De nieuwe mens: Jezus die in ons leeft!
Joh 1:12-14 (HSV) 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. 1 Pet 1:23 (HSV) 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Joh 1:14 (HSV) En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond…

7 Dood voor de zonde Rom 6:11-12 (HSV)
11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. 12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. Jak 4:7 (HSV) 7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Luk 9:23 (HSV) 23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

8 Groeien in de nieuwe mens
1 2 3 4 5 Door het horen van het Woord wordt een Zaadje in ons geplant. Door het Woord te geloven ontkiemt het Zaad => het levende Woord, Jezus komt tot leven in ons. We worden geestelijk opnieuw geboren. Door te leren uit het geschreven Woord en van het levende Woord (Jezus!) door de leiding van de Heilige Geest gaan we geestelijk groeien. Door te doen wat het Woord zegt, zetten we de kracht van de heilige Geest in ons vrij; we komen geestelijk tot bloei! Vrucht van de Geest: door de nieuwe mens wordt Jezus in ons leven zichtbaar! Ef 4:24 (HSV): de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

9 Vragen nav dit onderwerp
Vragen nav dit onderwerp?! Spreek ons na de dienst aan of stuur een naar:


Download ppt "Koen Minderhoud Doopdienst, 7 juni 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google