De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ga de weg van de kinderen van het licht en let er goed op, welke weg je bewandelt. Volg het voorbeeld van God en ga de weg van de liefde, zoals Christus,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ga de weg van de kinderen van het licht en let er goed op, welke weg je bewandelt. Volg het voorbeeld van God en ga de weg van de liefde, zoals Christus,"— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Ga de weg van de kinderen van het licht en let er goed op, welke weg je bewandelt. Volg het voorbeeld van God en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad.

4 Thema: Dagelijkse bekering is: God volgen en de weg van Jezus gaan 1) Met vallen en opstaan 2) Wég van de zonde 3) Blij richting God 4) Van binnen én van buiten

5 Thema: Dagelijkse bekering is:
God volgen en de weg van Jezus gaan Met vallen en opstaan Vraag en antwoord 88 Waarin bestaat de ware bekering van de mens? In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens.

6 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. Want u hebt Christus leren kennen! U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardig-heid en heiligheid. (Efeziërs 4 vers 17 t/m 24)

7 1 Als u met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is en laat wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloos-heid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – want hebzucht is afgoderij. Ja, u moet alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schel-den en elkaar bedriegen elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot inzicht komt. (Kolossenzen 3 vers t/m 10)

8 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen ie de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. (Galaten 5 vers 24 t/m 26)

9 Een DUBBELTJES - geloof

10

11

12

13 Hoe denk jij over een DUBBELTJES – geloof
Om over na te denken Hoe denk jij over een DUBBELTJES – geloof


Download ppt "Ga de weg van de kinderen van het licht en let er goed op, welke weg je bewandelt. Volg het voorbeeld van God en ga de weg van de liefde, zoals Christus,"

Verwante presentaties


Ads door Google