De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op hoop van zegen of vol verwachting klopt ons hart?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op hoop van zegen of vol verwachting klopt ons hart?"— Transcript van de presentatie:

1 op hoop van zegen of vol verwachting klopt ons hart?

2 Hoop een zekere mate van verwachting (van iets goeds)
wensende verwachting dat iets goeds, dat nog onzeker is en in de toekomst ligt, werkelijkheid zal worden

3 Verwachting het wachten op, tegemoet zien, rekenen op
voorzien of mogelijk achten dat iets gebeuren zal

4 Waarop hoopt men in de bijbel?
ik hoop op U, op Uw woord, op Uw heil … (Psalmen) op de Messias op de heerlijkheid die komt, op het eeuwige leven (Titus 1:2) op de vervulling van Gods (persoonlijke) beloften: Abraham. op onze erfenis (Efeze 1:15-23)

5 Waar is bijbelse hoop in gegrond/verankerd?
Op God zelf, op Zijn woord, op Zijn beloften. … opdat door twee onveranderlijke dingen [God die onder ede een belofte doet], waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die (tot Hem de) toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan … Hebreeën 6:18-20

6 Bijbelse uitgangspunten:
God is 100% betrouwbaar: het is onmogelijk dat Hij zou liegen God is 100% goed en Hij is altijd goed God is 100% almachtig, voor Hem is niets onmogelijk God is 100% voor ons

7 Koninkrijk van God Jezus:
… het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, binnen handbereik. Matteüs 10:7 Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. Matteüs 11:12

8 vertel Johannes de Doper wat jullie zien:
blinden worden ziende melaatsen worden rein lammen lopen doven horen doden worden opgewekt armen ontvangen het evangelie

9 De imitatione Christi Geroepen tot navolging van Jezus, tot imitatie van Hem: in karakter en gedrag in werken Jezus laat de wereld zien wie de Vader is Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel

10 Johannes 14:12-14 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

11 praktisch geloof in opdracht  hoop en verwachting  verlangen 
uitstappen  spanningsveld  resultaat

12 op hoop van zegen en vol verwachting klopt ons hart!!


Download ppt "Op hoop van zegen of vol verwachting klopt ons hart?"

Verwante presentaties


Ads door Google