De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

John Goedschalk. “Een land met een sterke eerste-lijn heeft een goede gezondheidszorg en haar inwoners varen daar wel bij” Professor Barbara Starfield.

Verwante presentaties


Presentatie over: "John Goedschalk. “Een land met een sterke eerste-lijn heeft een goede gezondheidszorg en haar inwoners varen daar wel bij” Professor Barbara Starfield."— Transcript van de presentatie:

1 John Goedschalk

2 “Een land met een sterke eerste-lijn heeft een goede gezondheidszorg en haar inwoners varen daar wel bij” Professor Barbara Starfield

3 * Huidige medische opleiding * Algemeen arts en mogelijkheden * Kwaliteitsbeleid min VG * Wetgeving en optie * Definitie Huisartsgeneeskunde * Kenmerken Huisartsgeneeskunde * Huisartsopleiding * Vervolg traject en inschrijving * Quotes Huisartsgeneeskunde

4 De opzet * 6 jaar assistent arts (nog geen teken bevoegdheid) * 1 jaar ervaring opdoen ( externe stage plekken) * 7 jaaralgemeen arts ( teken bevoegdheid) * 8 e jaar werken voor de overheid verplicht

5 * Keuze voor vestiging als “huisarts” Part/RGD/Med zending/Administratieve/beleids functie * In dienst van bedrijf als huisarts-bedrijfsarts * Zaalarts * Public health arts * Aios tweede lijns specialist * Verdere specialisatie

6 * Opleiding 6 plus 1 jr * Geen of onvoldoende huisarts geneeskundige onderwerpen of stages in basis opleiding * Assistent arts geen bevoegdheid als arts * Verplichte 7de jaars stages, weinig begeleiding * Beediging als algemeen arts

7 * Huisarts opleiding * Vergunning beleid Ministerie VG * Vereisten eens per 3 jaar: Registratie in Huisarts register Gevolgde geaccrediteerde nascholing(punten) Praktijk inrichting /Fysiek en bereikbaarheid(MRL) * Coordinatie door: Beoordelings commissie van Min v. Volksgezondheid

8 * Adequate wetgeving huisartsgk ontbreekt * Traject uitgezet om hierin te voorzien: Uiniv wet/BIG wet. Anticipatie: Circa 1 jaar implementatie. * Voorlopig opleiding in pilot jaar; voorzien verlenging binnen afzienbare tijd, na evaluatie. * Accomodatie binnen het 7 de jaar middels overeenkomst met Min v VG ( Inmiddels afgerond) * Algemeen arts opleiding blijft nog mogelijk tot nieuwe basis arst wetgeving.

9 Medische zorg waarin: -levensloop van de patiënt geïntegreerd is -in de buurt van de patiënt

10 Generalistisch Persoonsgericht Continu

11 * Heeft uitgebreide kennis en kunde van gewone kwalen en kan die behandelen * Verwijst zonodig en weet wanneer * Is communicatief vaardig, overlegt * Heeft kennis van “Het natuurlijk beloop” * Heeft kennis van “Multimorbiditeit” * Heeft kennis van “Polyfarmacie” * Volgt regelmatig nascholings activiteiten

12 * Beoordeelt de unieke persoon als geheel: “Holistisch” * Heeft kennis van het gezin * Heeft oog voor de “context” * Betrekt de psychische en sociale aspekten

13 * Is de continue factor * Hij is de medisch vertegenwoordiger van de patient * Het éérste aanspreekpunt * Hij neemt verantwoordelijkheid * Bespreekt en noteert de medicatie * Coördineert de specialistische zorg * Coördineert de palliatieve zorg * Is bereikbaar en beschikbaar * Is de steun en toeverlaat in alle levensfasen

14

15 Dat wil zeggen: -Van vele aandoeningen weet hebben -Kunnen herkennen -Het beleid weten

16 * Vestiging stg. HISURI, 2 jaar geleden * Samenwerking VMS-Min VG * Doelen: Opleiding huisartsen, Opleiding onderst personeel Bijdrage introductie en verzorgen van huisartsgeneeskunde in de basis opleiding (plus Co-schappen) Stimuleren wetensch. onderzoek Trainen HA opleiders Certificeren HA praktijken. Kwaliteitsbeleid stimuleren Relaties aangaan met soortgelijke internat. instellingen.

17 De huisartsopleiding is een vervolgopleiding op de basis artsopleiding en wordt gekenmerkt door werkend leren met werkperioden in de huisartspraktijk, aangevuld met externe leerwerkperioden verwerven van noodzakelijke medisch technische vaardigheden’ en inzicht verkrijgen in verschil eerste en tweede lijns behandel mogelijkheden.

18 Uitgevoerde stappen: - Opstelling reglement en curriculum - Opzetten cursus train de trainers Recrutteren 12 algemeen artsen voor opleiding tot HO. Eerste groep 12 artsen gecertificeerd in december 2014 Inspectie en certificering opleidings praktijken

19 * Uitgangspunt: hanteren Surinaamse en NHG richtlijnen * Toekomst: Meerdere Surinaamse standaarden. Hieraan wordt gewerkt: VMS in samenwerking met NHG. * Terugkomdagen: Aanscherpen theoretisch kader, gedrag, communicatie, en praktische skills en oefenen * Inzicht in ondersteunende/assisterende vakken * Automatisering in voorbereiding. Kandidaten: MIRA en Promedico. Binnenkort pilot Promedico.

20 * 2 Perioden van resp 16 en 12 weken in geaccrediteerde huisartspraktijken onder begeleiding van een HO. * Tussendoor 20 weken elders: Korte 2 de lijns stages (elk 2 weken), 4 weken bij de SHE, 4 weken bij het BOG en 4 weken bij de Medische zending. Nadruk op eerste lijns kennis en vaardigheden. Geen “balast” * 1 dag in de week terugkomdag: Evaluatie en capita selecta (deskundige, specialist en HO’s) * Elke stage afgesloten door beoordeling en aantekeningen in de port folio van de aios.

21 * Overeenkomst met min v VG voor accomodatie HISURI in het 7 de jaar getekend op 15 juni 2015. * Informatie en recrutteren van aios. Starten met maximaal 12 kandidaten per groep * Start datum 31 augustus 2015.

22 * Huisartsstage van in totaal 7 maanden * Dagelijkse begeleiding * Wekelijkse terugkomdagen * Verdieping samenwerking met tweede lijn * Implementatie protocollaire werwijze * Aanscherping communicatie skills * Opdoen vereiste 1 ste lijns vaardigheden

23 * 1. Aanmelding middels inzending ingevuld aanmeldings formulier op website:www.hisuri.com of op kantoor: Henck Arronstraat 64, tel:8663666 2. Na aanname aanmelding bij ministerie VG voor aangaan overeenkomst voor honorering 3. Indeling in het opleidings programma van HISURI

24 * Volwassenen die zich met hun klacht eerst tot de huisarts wenden i.p.v. tot de specialist hebben een betere 5 jaars overleving.

25 * Huisartsgeneeskunde draagt positief bij aan gezondheid, voorkomt ziekte en dood en draagt i.t.t.specialistische zorg bij aan een gelijkere verdeling van de zorg binnen de bevolking.

26 * Ouders van kinderen met buikpijn zijn gauw geneigd allerlei medisch handelen te eisen en nemen desnoods een flink risico hun kind ernstig te schaden. * Een vertrouwde huisarts moet hierin coachen

27 * Specialisten die buiten hun expertise gebied patiënten behandelen doen dat duidelijk slechter dan een huisarts

28


Download ppt "John Goedschalk. “Een land met een sterke eerste-lijn heeft een goede gezondheidszorg en haar inwoners varen daar wel bij” Professor Barbara Starfield."

Verwante presentaties


Ads door Google