De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ieper van de toekomst Plenaire sessie - 28 januari 2009 Toelichting door Luc Dehaene, burgemeester.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ieper van de toekomst Plenaire sessie - 28 januari 2009 Toelichting door Luc Dehaene, burgemeester."— Transcript van de presentatie:

1 Ieper van de toekomst Plenaire sessie - 28 januari 2009 Toelichting door Luc Dehaene, burgemeester

2 Aanleiding voor citymarketing Relatief beperkte invloedsfeer van Ieper, beperkte centrumfunctie voor omliggende regio Profilering van stad met uiteenlopende projecten op diverse domeinen zonder geco ö rdineerde, superviserende planning van geheel  onderscheidende kwaliteiten van stad komen onvoldoende tot hun recht Gebrek aan 1 globale en door alle diensten gedeelde visie op gewenst imago

3 Ambitie(s) van Ieper Ontwikkeling van ge ï ntegreerde visie van waaruit alle projecten gelanceerd kunnen worden en waarmee stad zich positioneert Aantrekkelijke, onderscheidende positie via citymarketing  stad aantrekkelijk voor (nieuwe) bewoners, bedrijven, bezoekers, investeerders en creatieven

4 Plan van aanpak Stap 1: Interactieve opstartmeeting Stap 2: Inventarisatie en desk research Stap 3: Interne en externe analyse Stap 4: Marketing- en communicatie-audit Stap 5: Strategische situatie-analyse en interpretatie Stap 6: Ontwikkeling van citymarketingplan FASE 1 Bestaande identiteit en huidig imago FASE 2 Visievorming FASE 3 Strategie en actieplan Stap 6: Ontwikkeling van citymarketingplan

5 SWOT-analyse Sterkten: bijvoorbeeld ligging aan autosnelweg A19 en aan kanaal, historisch karakter van binnenstad, open ruimte met landelijke en groene omgeving, betaalbaar wonen, grote economische weerbaarheid,... Zwakten: bijvoorbeeld perceptie van ver gelegen te zijn, slechte bereikbaarheid en mobiliteit, onvoldoende tewerkstellingsmogelijkheden voor hooggeschoolden, onvoldoende grote investeerders,...

6 SWOT-analyse Opportuniteiten: bijvoorbeeld vrijkomende sites in binnenstad voor gecombineerde projecten van wonen en winkelen, uitbouw en promotie van groene gordel, grotere diversificatie in horeca-aanbod, contacten met Universiteit Rijsel,... Bedreigingen: bijvoorbeeld eindig imago van ‘oorlog en vrede’, dreiging van verkeerscongestie in binnenstad, te sterke focus op toerisme,...

7 Gewenst imago (1) Bruisende stad Moderne stad Ontmoetingsstad Warme stad Inkoopstad Technologiestad Aangename stad voor jeugd en senioren Stad met voldoende werkgelegenheid Centrumstad voor omliggende gemeenten

8 Gewenst imago (2) De vergelijking van het feitelijk imago met het gewenst imago toont aan dat Ieper nog een hele weg heeft af te leggen. Dit mag evenwel niet betekenen dat de verschillende facetten van het feitelijk imago moeten verworpen worden. Integendeel. Ieper is echter meer dan enkel de stad van oorlog en vrede.

9 DNA van Ieper Kleinschalige stad op mensenmaat Sociale stad Kwaliteitsstad Vrijetijdsstad Winkelstad Cultuurstad Internationale en vredesstad Toeristische stad Historische stad Woonstad en stad in ‘t groen Veilige stad

10 Ieper moet stad worden...... met toekomst... met visie... met groei... met ambitie... met durf... met innovatie

11

12 Koepelconcept voor Ieper IEPER, STAD VAN VELE ONTMOETINGEN Ieper dient zichzelf en in de ogen van de buitenwereld te zien als een ONTMOETINGSPLAATS. Een stad die ruimte biedt voor een ontmoeting tussen verleden en toekomst, waar alles en iedereen elkaar kunnen ontmoeten.

13 3 (+ 1) speerpunten voor Ieper Speerpunt 1: ‘Ieper, kwaliteitsvolle leefstad’ Speerpunt 2: ‘Ieper, belevingsstad vol ontmoetingen’ Speerpunt 3: ‘Ieper, creatieve en innovatieve stad’ Overkoepelend speerpunt: Imago, positieve attitude

14 Ieper, kwaliteitsvolle leefstad (1) Herwaardering van leefomgeving als groene omgeving met fantastische kwaliteitsbeleving waar inwoners en toeristen op hun wenken bediend worden Uitbouw van Ieper tot rustige stad waar aangenaam te vertoeven – Attractieve woongebieden – Kwalitatief sterke natuurgebieden en open ruimten – Ontwikkelde kernen Gezonde mix tussen residentieel en niet-residentieel wonen

15 Ieper, kwaliteitsvolle leefstad (2) Op hoger niveau brengen van bestaand woonpatrimonium Nieuwe woonprojecten met meer woonkwaliteit Aandacht en zorg voor onderhoud en uitzicht van openbaar domein en aangrenzend privé-domein Aanpak van ruimtelijk-visuele structuur Aandacht voor algemene leisure: sportief aanbod, cultureel aanbod,... Verbetering van bereikbaarheid en ontsluiting van Ieper

16 Ieper, kwaliteitsvolle leefstad (3) Ontmoeting met... –... hoge levenskwaliteit –... afwezigheid van congestie –... groene omgeving –... rust –... betaalbaar wonen –... cultuuraanbod –... sportief aanbod –... kwaliteitsvolle middenstand –...

17 Ieper, belevingsstad vol ontmoetingen (1) Omvorming van publieke ruimten tot daadwerkelijk aangename ontmoetingsplaatsen Beleving in volledige betekenis: cultuur, shopping, evenementenstad, erfgoed - historie Unieke mix van totaalbeleving Vervulling van centrumfunctie, Ieper als stad waar mensen hun vrije tijd kunnen beleven en alle voorzieningen en diensten kunnen vinden Verdere uitbreiding en professionalisering van cultureel en toeristisch- recreatief aanbod Afstemming van aanbod eigen inwoners en bezoekers - internationale stad

18 Ieper, belevingsstad vol ontmoetingen (2) Ontmoeting met... –... oorlogsverleden –... monumenten en erfgoed –... architectuur –... gastronomie –... evenementen –... verblijfsrecreatie –... dagtoerisme –... groenbeleving –...

19 Ieper, creatieve en innovatieve stad (1) Creativiteit en innovatie op alle domeinen, doorheen alle functiegebieden, doorheen alle doelgroepen Opportuniteiten binnen omschakeling naar kennisgerelateerde en creatieve economie (Flanders Language Valley, clean technology,...) Integratie van oud en nieuw met optimale benutting van referentiepunten naar verleden zonder moderne, hoogwaardige architectuur te weren

20 Ieper, creatieve en innovatieve stad (2) Ontmoeting met... –... creatieve en kennisgerichte economie –... moderne en hoogwaardige architectuur –... moderne en innovatieve woonvormen –... innovatieve winkelconcepten –... innovatieve parkeervormen –... innovatief stadsmeubilair –... innovatieve en gewaagde evenementen –... innovatieve en gedurfde communicatie –...

21 Imago - positieve attitude Belang van goede en positieve algemene attitude bij Ieperlingen Incorporatie van fierheidsgevoel en éénduidige visie Focus op geformuleerde speerpunten, evenals kwaliteitsvolle dienstverlening, administratie en beleid Gerichte, communicatieve acties naar belangrijkste doelgroepen

22 Implementatietraject Communicatie van plan en creatie van draagvlak naar interne en externe stakeholders toe Creatie van logo, baseline en huisstijl Implementatie van visie en ontwikkeling van acties voor speerpunten Opmaak van concreet projectenplan Realisatie van projecten (inhoudelijk én communicatief)


Download ppt "Ieper van de toekomst Plenaire sessie - 28 januari 2009 Toelichting door Luc Dehaene, burgemeester."

Verwante presentaties


Ads door Google