De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met Maria bidden tot Christus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met Maria bidden tot Christus"— Transcript van de presentatie:

1 Met Maria bidden tot Christus
Bezinning voor Lourdes Inleidende avond 21 mei 2015 Ad van der Helm, vicaris

2 H. Johannes Paulus II Ap. Brief Rosarium Virginis Mariae 2002
Nieuwe impuls voor de rozenkrans, want: Nood aan gebed in gezinnen Rampen in de wereld, 9/11 New York Persoonlijke devotie van de paus (Totus Tuus)

3 Rozenkrans en evangelie
Samenvatting van het evangelie Mysteries menswording en verlossing Christologisch karakter De geheimen nemen ons mee in die mysteries Rol van Maria in het Christus mysterie Maria is getuige Zij deelt als eerste in de geheimen van Christus

4 Rozenkransgebed Contemplatie
Contemplatie is niet het herhalen van formules Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 2 Kor 3, 18 Opzien naar gelaat van Christus Doel van contemplatie is lijken op Christus Brengt ons bij het geheim van Triniteit

5 Kijken met Maria naar Jezus
Maria: contemplatief in mysteries Aankondiging, Visitatie, Kerstmis, Tempel, Kruis, Opstanding, Hemelvaart School van Maria Jezus leren kennen zoals Maria Hem heeft leren kennen De herinneringen van Maria delen Herinneren is actualiseren Liturgie is herinneren wat God heeft gedaan Zelf in die geschiedenis gaan staan Diezelfde genade zelf ook ontvangen

6 Gelijkvormig worden aan Christus
Aansporing van Paulus: Die gezindheid moet onder heersen die ook in Christus Jezus was (Fil. 2,5) Wijnstok en de ranken: verbonden blijven (Joh 15) Spirituele reis Maria als reisgezellin Christus als middelaar tussen God en mensen Ondersteund door Maria

7 Geheimen van de rozenkrans
Bijbel Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon Hem heeft willen onthullen. (Mt 11, 27) Niet vlees en bloed hebben je dit geopenbaarde, maar mijn vader in de hemel. Zegt Jezus tot Petrus (Mt 16, 17) Openbaring is nodig Dit vraagt luisteren Dit vraagt stilte

8 Wees gegroet Herhaling wees gegroet Bijbels gebed
Litanie van de lofprijzing van Christus Boodschap van de engel Boodschap van Elisabeth Bijbels gebed Christologisch gebed Herhaling wees gegroet verwijst naar 150 psalmen

9 Geheimen rozenkrans Bestaande geheimen Nieuwe geheimen van het licht
Blijde geheimen: vreugde van de menswording Droevige geheimen: openbaring Gods liefde Glorievolle geheimen: opzien naar glorie van Christus Nieuwe geheimen van het licht Uit het openbare leven van Jezus Diepgang naar diepten van het hart van Christus

10 Bidden van de rozenkrans
Stilte Pauze inlassen na het lezen van het geheim, met Bijbeltekst Concentratie op het geheim Onze Vader Verheffing naar de Vader Verkeren in de nabijheid van de Vader Christus maakt ons tot broeders en zusters Hij vervult ons van zijn heilige Geest Tien Wees gegroeten Met de woorden van engel en Elisabeth kijken we naar Christus Verwondering over de werken van God en over schepping Doxologie Doel van christelijke contemplatie Hoogtepunt en plechtig moment in het gebed

11 Vorm van de rozenkrans Kralenketting Hulpmiddel
Kralen komen samen in crucifix Alles gaat van Christus uit Verbinding met God en met elkaar Verbinding met degene die hem geschonken heeft

12 Gebed "O, gezegende Rozenkrans van Maria, zoete ketting die ons met God verenigt, liefdesband die ons met de engelen verbindt, reddingstoren tegen de aanslagen van de hel, veilige haven in onze universele schipbreuk, we zullen u nooit verlaten. U zult onze troost zijn in het uur van onze dood: aan u de laatste kus als het leven wegebt. Het laatste woord dat over onze lippen komt zal uw zoete naam zijn, O Koningin van de Rozenkrans van Pompeï, O liefste moeder, O toevlucht der zondaars, O verheven troosteres van de bedroefden. Moge u overal gezegend zijn, nu en altijd, op aarde en in de hemel.“ Z. Bartolo Longo,

13 Gespreksvragen Heeft U een rozenkrans met een verhaal?
Uitwisseling over eigen ervaring Wanneer bidt u de rozenkrans? Voor wie of wat bidt u de rozenkrans? Welke geheimen bidt u het liefst?


Download ppt "Met Maria bidden tot Christus"

Verwante presentaties


Ads door Google