De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor àlle kinderen ……. IKC en ondersteuningstructuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor àlle kinderen ……. IKC en ondersteuningstructuur"— Transcript van de presentatie:

1 Voor àlle kinderen ……. IKC en ondersteuningstructuur
Hengelo, 15 april Anki Duin, Maria Lubbersen hengelo 15 april

2 Pact en IKC Waarom IKC? Kenmerken van een IKC
PACT: een sterke pedagogische omgeving voor alle kinderen Zorg in en om het IKC a.h.v. een casus hengelo 15 april

3 KINDCENTRA 2020 HET INITIATIEF hengelo 15 april

4 Wat is een Kindcentrum? Een voorziening waarin professionals met uiteenlopende achtergronden vanuit één visie, in één organisatie, als één team werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar hengelo 15 april

5 Geïntegreerde pedagogische omgeving
STELSEL Bestuur, organisatie IKC 21st century Skills Professionals Wat hebben jonge kinderen en hun ouders nodig? hengelo 15 april

6 Kindcentrum 0-12 Een geïntegreerde voorziening voor alle kinderen van 0-12 jaar… waarin medewerkers met verschillende expertise werken aan een sterke pedagogische omgeving… vakbekwaam in hun eigen professie èn de grenzen daarvan kennen (t-shaped) Waarin inclusief werken voorop staat, de medewerkers kunnen omgaan met diversiteit in een groep…. Met een sterke lerende cultuur…. Een plek voor preventie en vroegsignalering……waar kindnabije zorg plaats kan vinden; ………waar de ambities van passend onderwijs en passende opvang kunnen worden waargemaakt hengelo 15 april

7 hengelo 15 april

8 IKC en (zorg-)ondersteuningsstructuur
Werkprincipes: Zorg -> reguliere omgeving van kinderen Vroeg erbij (preventief, tijdig opschalen) Partnerschap met ouders Medewerkers in de lead (pedagogisch medewerkers, leerkrachten) Inzet externe expertise waar nodig Samenspel met gezinsaanpak hengelo 15 april

9 Voorbeelden Vooraf: zoekend, geen vaste patronen….
Middelburg/ Sterrenscholen: IB-er van 0-12 jaar Den Bosch: idem + financiering via Kompas Laterna: versterking coaches + inzet jeugdhulp voor ingewikkelde kinderen Lent: vaste jeugdhulpmedewerker in team - voor ondersteuning van kinderen en team, en afstemming met ouders en gezinsaanpak Almere: Sterk in de klas – aanbod voor basisscholen hengelo 15 april

10 De medewerker van de toekomst,
Twee publicaties Deze publicaties zijn te vinden op De medewerker van de toekomst, Roosendaal, oktober 2014 hengelo 15 april

11 IJKPUNTEN van een sterke pedagogische omgeving
Samen met ouders vanuit gedeelde waarden en pedagogisch klimaat heldere visie op ontwikkelen en leren positieve interacties-> presentie/ beschikbaarheid omgaan met verschillen, diversiteit, inclusiviteit doorgaande ontwikkelingslijn Interprofesionale samenwerking complementariteit reflectieve leeromgeving Dialogische professionaliteit : Een sterke professionele pedagogische omgeving vraagt om diversiteit aan competenties, die complementair zijn en waar ALLE kinderen van profiteren hengelo 15 april

12 Samen werken in een geïntegreerde pedagogische omgeving
hengelo 15 april

13 T-Shaped Professionals
hengelo 15 april

14 De IKC professional Is vakbekwaam op eigen terrein
Kan eigen expertise positief verwoorden en zichtbaar maken Kent en erkent de grenzen daarvan èn Kan over eigen discipline heen kijken Herkent en erkent de meerwaarde van de professie van anderen Kan pedagogische doelen vanuit meerdere perspectieven bezien Heeft een flexibele houding Heeft een lerende houding Is bereidheid tot samenwerking met andere disciplines Is dienstbaar aan het collectief hengelo 15 april

15 www.pedagogischpact.nl Projectleiding: Gerdi Meyknecht, 06- 55377719
Anki Duin, hengelo 15 april


Download ppt "Voor àlle kinderen ……. IKC en ondersteuningstructuur"

Verwante presentaties


Ads door Google