De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adolescentie Bij adolescent is grens normaal-pathologie zeer dun Bij adolescent is grens normaal-pathologie zeer dun Cruciaal: Normale adolescentaire ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adolescentie Bij adolescent is grens normaal-pathologie zeer dun Bij adolescent is grens normaal-pathologie zeer dun Cruciaal: Normale adolescentaire ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Adolescentie Bij adolescent is grens normaal-pathologie zeer dun Bij adolescent is grens normaal-pathologie zeer dun Cruciaal: Normale adolescentaire ontwikkeling goed kennen. Cruciaal: Normale adolescentaire ontwikkeling goed kennen. Problemen van de adolescent structureel begrijpen, d.w.z.: als verdediging tegen de angsten die de adolescentie als ontwikkelingsfase doet ontstaan Problemen van de adolescent structureel begrijpen, d.w.z.: als verdediging tegen de angsten die de adolescentie als ontwikkelingsfase doet ontstaan Adolescentie is tweede kans Adolescentie is tweede kans Continuïteit en ruptuur Continuïteit en ruptuur Integratie van het seksueel rijpe lichaam in het zelfbeeld Integratie van het seksueel rijpe lichaam in het zelfbeeld Komen tot een eigen identiteit Komen tot een eigen identiteit Zich situeren in de rij van de generaties Zich situeren in de rij van de generaties

2 Externaliserende pathologie Betekenis begrijpen in kader van adolescentaire ontwikkeling Betekenis begrijpen in kader van adolescentaire ontwikkeling Conflicten worden niet gementaliseerd, maar uitgeageerd. Conflicten worden niet gementaliseerd, maar uitgeageerd. Relatie tussen frustratie-tolerantie en denken Relatie tussen frustratie-tolerantie en denken Frustratietolerantie vergroten is eerste doelstelling Frustratietolerantie vergroten is eerste doelstelling Geen onderwerping aan symbolische Wet Geen onderwerping aan symbolische Wet Therapeutisch hanteren van Time-out. Therapeutisch hanteren van Time-out.

3 Delinquentie Solitair Solitair In Groep In Groep

4 Beeld Houden zich niet aan regels Houden zich niet aan regels Symbolische Wet is vervangen door arbitraire, willekeurige wetten Symbolische Wet is vervangen door arbitraire, willekeurige wetten recht van de sterkste recht van de sterkste Weinig empathie voor anderen Weinig empathie voor anderen Nemen wat ze kunnen krijgen Nemen wat ze kunnen krijgen Problematisch schuldgevoel Problematisch schuldgevoel

5 Oorzakelijke factoren Genetisch Genetisch Misbruik, affectieve verwaarlozing Misbruik, affectieve verwaarlozing Culturele context: Opvoeden tot overtreden van de Wet Culturele context: Opvoeden tot overtreden van de Wet Symbiotisch-perverte relatie met moeder, vader als oedipale derde afwezig Symbiotisch-perverte relatie met moeder, vader als oedipale derde afwezig

6 Moeilijk te beïnvloeden in positieve zin Geen lijdensdruk aanwezig Geen lijdensdruk aanwezig Gedrag onder ogen zien veroorzaakt pijn Gedrag onder ogen zien veroorzaakt pijn Afstand nemen van de groep is problematisch Afstand nemen van de groep is problematisch Weinig tot geen gezonde contacten Weinig tot geen gezonde contacten Beperkte mentale ruimte Beperkte mentale ruimte Beperkt fantasieleven Beperkt fantasieleven Geringe frustratietolerantie Geringe frustratietolerantie Loyauteit aan delinquente gezinsnormen Loyauteit aan delinquente gezinsnormen

7 Werkbare factoren Angst voor straf Angst voor straf Authentiek verlangen uit de vicieuze cirkel te geraken Authentiek verlangen uit de vicieuze cirkel te geraken Mogelijkheid tot contact met interne wereld: verdriet, rouw Mogelijkheid tot contact met interne wereld: verdriet, rouw

8 Wegloopgedrag Betekenis Betekenis Waar naatoe ? Waar naatoe ? Aanpak Aanpak

9 Betekenis Weglopen van misbruiksituatie thuis Weglopen van misbruiksituatie thuis Dissociatief fenomeen Dissociatief fenomeen Separatie t.o.v. verstikkend milieu Separatie t.o.v. verstikkend milieu Ontlopen van te hoge eisen en verwachtingen Ontlopen van te hoge eisen en verwachtingen Uitageren van delinquent gedrag Uitageren van delinquent gedrag In kader van depressie: verlangen ‘weg’ te zijn In kader van depressie: verlangen ‘weg’ te zijn

10 Waar naartoe ? Signaalfunctie Signaalfunctie Loopt weg ‘om gevonden te worden’: naar familie, vrienden Loopt weg ‘om gevonden te worden’: naar familie, vrienden Ambivalente autonomie Ambivalente autonomie Loopt weg, komt zelf terug Loopt weg, komt zelf terug Gevaarlijk, suïcidaal gedrag: naar spoorweg, in bos, naar verlaten plek Gevaarlijk, suïcidaal gedrag: naar spoorweg, in bos, naar verlaten plek Loopt weg om delinquente activiteiten uit te leven Loopt weg om delinquente activiteiten uit te leven Opgenomen in ‘gang’ Opgenomen in ‘gang’

11 Aanpak Betekenis van het gedrag ‘in het woord’ brengen Betekenis van het gedrag ‘in het woord’ brengen Zorgen dat de jongere een eigen ruimte heeft waar hij zich veilig kan terugtrekken Zorgen dat de jongere een eigen ruimte heeft waar hij zich veilig kan terugtrekken Hem niet voortdurend in het oog houden Hem niet voortdurend in het oog houden Onderliggende problematiek aanpakken: depressie, gezinssituatie Onderliggende problematiek aanpakken: depressie, gezinssituatie

12 Automutilatie Meestal kerven, Meestal kerven, Meestal oppervlakkig Meestal oppervlakkig Soms gevaarlijk diep met serieuze littekens Soms gevaarlijk diep met serieuze littekens Epidemisch Epidemisch Er lijkt een vreemde fascinatie in onze cultuur voor automutilatie: komt regelmatig voor in dansvoorstellingen, tentoonstellingen, toneel, performances Er lijkt een vreemde fascinatie in onze cultuur voor automutilatie: komt regelmatig voor in dansvoorstellingen, tentoonstellingen, toneel, performances

13 Betekenis Meestal moeilijk te achterhalen: spanningen worden uitgeageerd, niet ‘gedacht’ of besproken Meestal moeilijk te achterhalen: spanningen worden uitgeageerd, niet ‘gedacht’ of besproken Makkelijker fysieke pijn te verdragen dan psychische pijn Makkelijker fysieke pijn te verdragen dan psychische pijn Fysieke pijn is te lokaliseren, men krijgt concrete hulp Fysieke pijn is te lokaliseren, men krijgt concrete hulp ‘Uitsnijden’ van spanning, onrust ‘Uitsnijden’ van spanning, onrust

14 Zien vloeien van bloed brengt rust Zien vloeien van bloed brengt rust Stoppen met denken, alle voorstellingen vallen weg Stoppen met denken, alle voorstellingen vallen weg Ensceneren van misbruik Ensceneren van misbruik Aanval op het niet aanvaardde seksuele lichaam Aanval op het niet aanvaardde seksuele lichaam Illusie van de maakbaarheid van het eigen lichaam Illusie van de maakbaarheid van het eigen lichaam

15 Angst voor littekens is positieve factor Angst voor littekens is positieve factor Prognostisch negatief als jongere met littekens te koop loopt Prognostisch negatief als jongere met littekens te koop loopt Onder ogen zien van blijvende karakter van die littekens is extreem pijnlijk Onder ogen zien van blijvende karakter van die littekens is extreem pijnlijk

16 Aanpak Conflicten helpen verwoorden Conflicten helpen verwoorden Beveiligen zonder intrusief te zijn, zonder verantwoordelijkheid van adolescent over te nemen Beveiligen zonder intrusief te zijn, zonder verantwoordelijkheid van adolescent over te nemen

17 Middelenmisbruik Fasen Fasen Klinisch beeld Klinisch beeld aanpak aanpak

18 Fasen Experiment Experiment Recreatief gebruik Recreatief gebruik Misbruik Misbruik Dwangmatig gebruik : afhankelijkheid Dwangmatig gebruik : afhankelijkheid Bij adolescenten is alcohol onderschat probleem Bij adolescenten is alcohol onderschat probleem

19 Klinisch beeld Stemmingsveranderingen : depressie, euforie Stemmingsveranderingen : depressie, euforie Cognitieve veranderingen : concentratiestoornissen, psychotische symptomen Cognitieve veranderingen : concentratiestoornissen, psychotische symptomen Gedragsveranderingen: ontremming, lethargie, hyperactiviteit, agitatie, agressie Gedragsveranderingen: ontremming, lethargie, hyperactiviteit, agitatie, agressie Bij adolescenten is de kans dat er naast VERSLAVING sprake is van psychopathologie groter dan bij volwassenen (tot 90% comorbiditeit) Bij adolescenten is de kans dat er naast VERSLAVING sprake is van psychopathologie groter dan bij volwassenen (tot 90% comorbiditeit)

20 Aanpak Informatie Informatie Contact houden Contact houden Wet stellen op school Wet stellen op school Wat jongere met zijn lichaam doet is zijn zaak, MAAR op school valt hij onder schoolreglement Wat jongere met zijn lichaam doet is zijn zaak, MAAR op school valt hij onder schoolreglement Oorzaken van middelengebruik in het algemeen aanpakken Oorzaken van middelengebruik in het algemeen aanpakken

21 Psychose bij adolescenten Psychose is geen schizofrenie Psychose is geen schizofrenie Psychose als ontkennen of vernietigen van een pijnlijke realiteit Psychose als ontkennen of vernietigen van een pijnlijke realiteit

22 Prodromale fase Gaat aan de eerste psychose vooraf Gaat aan de eerste psychose vooraf Aspecifiek : Verminderde concentratie, depressieve stemming, apathie, inadekwaat affect, wijdlopige spraak, paranoïde of magische denkbeelden Aspecifiek : Verminderde concentratie, depressieve stemming, apathie, inadekwaat affect, wijdlopige spraak, paranoïde of magische denkbeelden Kan tot 1 jaar duren Kan tot 1 jaar duren Nadenken wat er aan de hand is, contact houden met de jongeren, hem in de realiteit houden Nadenken wat er aan de hand is, contact houden met de jongeren, hem in de realiteit houden Quid medicatie? Quid medicatie?

23 Psychose Centrale symptomen: Formele denkstoornissen Centrale symptomen: Formele denkstoornissen Gestoorde realiteitstesting Gestoorde realiteitstesting Secundaire symptomen: Hallucinaties Secundaire symptomen: Hallucinaties Wanen Wanen Gedesorganiseerd gedrag Gedesorganiseerd gedrag Gestoord lichaamsbeeld Gestoord lichaamsbeeld Negatieve symptomen: bepalend voor de prognose Negatieve symptomen: bepalend voor de prognose

24 Restfase Wat zijn symptomen na succesvolle behandeling? Wat zijn symptomen na succesvolle behandeling? Dreigende recidieven: slapeloosheid, prikkelbaarheid, agitatie, sociale isolatie, concentratieproblemen. Dreigende recidieven: slapeloosheid, prikkelbaarheid, agitatie, sociale isolatie, concentratieproblemen.

25 DE ADOLESCENT EN DE CLB MEDEWERKER

26 Wanneer komt de CLB medewerker tussen Differentiatie taak CLB medewerker – leraar Differentiatie taak CLB medewerker – leraar Functie CLB structurerende derde die afstand helpt bewaren, kan interveniëren, Wet helpt vertegenwoordigen Functie CLB structurerende derde die afstand helpt bewaren, kan interveniëren, Wet helpt vertegenwoordigen Leraar moet zijn functie van leraar nog kunnen uitoefenen Leraar moet zijn functie van leraar nog kunnen uitoefenen Staat daarnaast dicht bij jongere en kan door open te staan voor problemen mogelijk maken dat deze verwoord worden en verder opgepakt Staat daarnaast dicht bij jongere en kan door open te staan voor problemen mogelijk maken dat deze verwoord worden en verder opgepakt

27 Overdracht leerling – leraar leidt soms tot verstikkende relaties waar zonder interventie van derde geen uitkomst is Overdracht leerling – leraar leidt soms tot verstikkende relaties waar zonder interventie van derde geen uitkomst is Leerling verwacht ‘alles’ van leerkracht: wordt goede vader of moeder of vriend Leerling verwacht ‘alles’ van leerkracht: wordt goede vader of moeder of vriend Manipuleren met symptomen als dit niet lukt Manipuleren met symptomen als dit niet lukt Soms erg erotische overdrachten Soms erg erotische overdrachten Diagnostische kijk van CLB kan duidelijkheid scheppen in soms erg verwarrende situaties Diagnostische kijk van CLB kan duidelijkheid scheppen in soms erg verwarrende situaties

28 Hoe omgaan met de adolescent ? Vertrouwen opbouwen Vertrouwen opbouwen Dwz. geduld hebben Dwz. geduld hebben Grenzen van de adolescent respecteren Grenzen van de adolescent respecteren Zijn ambivalentie autonomie-afhankelijkheid respecteren Zijn ambivalentie autonomie-afhankelijkheid respecteren ‘Overleven’ zoals Winnicott zegt: op je eigen standpunt blijven staan, niet dwingen ‘Overleven’ zoals Winnicott zegt: op je eigen standpunt blijven staan, niet dwingen Autenticiteit van de volwassene is belangrijk Autenticiteit van de volwassene is belangrijk Niets doen om adolescent te paaien Niets doen om adolescent te paaien Niets doen om eigen angst te verbergen Niets doen om eigen angst te verbergen Eerlijk en duidelijk in afspraken Eerlijk en duidelijk in afspraken

29 De problemen durven confronteren, niet ‘weghandelen’ De problemen durven confronteren, niet ‘weghandelen’ Zijn verwarring, zijn angsten containen: tijdelijk overnemen en in verteerbare vorm teruggeven Zijn verwarring, zijn angsten containen: tijdelijk overnemen en in verteerbare vorm teruggeven Duidelijke afspraken rond wat vereist wordt op school naar gedrag, schoolse taken, enz Duidelijke afspraken rond wat vereist wordt op school naar gedrag, schoolse taken, enz Duidelijke afspraken rond opvolging hiervan Duidelijke afspraken rond opvolging hiervan Gesprekken rond persoonlijke problemen kan men aanbieden, niet afdwingen Gesprekken rond persoonlijke problemen kan men aanbieden, niet afdwingen Duidelijk zijn in wat men kan bieden wbt tijdsinvestering, confidentialiteit Duidelijk zijn in wat men kan bieden wbt tijdsinvestering, confidentialiteit

30 Doorverwijzen voor ambulante therapie Spanning psychotherapie – zorg voor functioneren op school Spanning psychotherapie – zorg voor functioneren op school CLB medewerker kan geen ruimte meer creëren waar jongere zijn eigen weg kan uitzoeken : druk vanuit de school, directie CLB medewerker kan geen ruimte meer creëren waar jongere zijn eigen weg kan uitzoeken : druk vanuit de school, directie Therapeut zoeken die niet ook verantwoordelijk is voor orde op school Therapeut zoeken die niet ook verantwoordelijk is voor orde op school Diagnostisch advies Diagnostisch advies Noodzaak voor meer intensieve therapie Noodzaak voor meer intensieve therapie

31 Noodzaak van therapie bespreken, niet afdwingen Noodzaak van therapie bespreken, niet afdwingen Adolescent helpen zelf tot die beslissing te komen Adolescent helpen zelf tot die beslissing te komen Focus op schoolse kriteria Focus op schoolse kriteria Welk gedrag kan de school aan zonder dat de andere leerlingen in hun ontwikkeling geschaad worden (vb suïcidepogingen, gedragsproblemen, angsten, …) ? Welk gedrag kan de school aan zonder dat de andere leerlingen in hun ontwikkeling geschaad worden (vb suïcidepogingen, gedragsproblemen, angsten, …) ? Welke minimale taken moeten m.b.t. leerstof vervuld worden ? Welke minimale taken moeten m.b.t. leerstof vervuld worden ?

32 Doorverwijzen voor opname Als situatie op school niet meer haalbaar is Als situatie op school niet meer haalbaar is De school merkt dat ondanks begrip en serieuze inspanningen De school merkt dat ondanks begrip en serieuze inspanningen de jongere niet meer kan profiteren van het aanbod, intellectueel, sociaal de jongere niet meer kan profiteren van het aanbod, intellectueel, sociaal de andere leerlingen niet kunnen beschermd worden tegen zijn pathologie de andere leerlingen niet kunnen beschermd worden tegen zijn pathologie Crisis, diagnostische evaluatie, residentiële therapie Crisis, diagnostische evaluatie, residentiële therapie


Download ppt "Adolescentie Bij adolescent is grens normaal-pathologie zeer dun Bij adolescent is grens normaal-pathologie zeer dun Cruciaal: Normale adolescentaire ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google