De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr A.C. Plantinga1 Eigen woning EFD Noord Heerenveen 1 maart 2006 Assen 14 maart 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr A.C. Plantinga1 Eigen woning EFD Noord Heerenveen 1 maart 2006 Assen 14 maart 2006."— Transcript van de presentatie:

1 mr A.C. Plantinga1 Eigen woning EFD Noord Heerenveen 1 maart 2006 Assen 14 maart 2006

2 mr A.C. Plantinga2 Eigen woning Bijleenregeling Huwelijk en eigen woning Echtscheiding en eigen woning Wet Hillen Besluit 25 oktober 2005 (postfinanciering) Beleidsbesluit e.w. regeling 27 januari 2006

3 mr A.C. Plantinga3 Eigen woning (1) Gebouw of gedeelte; duurzaam aan plaats gebonden woonschip of woonwagen; anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking aan belastingplichtige + personen die tot zijn huishouden behoren (niet in gebruik t.b.v. eigen onderneming) in buitenland gelegen eigen woning kan als eigen woning gelden

4 mr A.C. Plantinga4 Eigen woning (2) Eigen woning (economisch) eigendom van de belastingplichtige; grond in erfpacht: e.w. regeling van toepassing; gehuwden/partners: eigendomsverhouding en huw. vermogensregime niet van belang; mits partnerregeling van toepassing: fiscale aftrek naar keuze verdelen over de partners vruchtgebruiker krachtens erfrecht lidmaatschap coöperatieve flatvereniging

5 mr A.C. Plantinga5 Eigen woning (3) Wet IB’01: artt. 3.110 - 3.123 Inkomsten eigen woning in box 1: belastbare inkomsten (+/-): ew forfait, voordeel uit kap. verzekering eigen woning, financieringsrente saldo belast tegen progressief tarief; verliesverrekening uitsluitend in box 1 (-3 +8 jr) waarde eigen woning, schuld eigen woning, kap. verzekering eigen woning niet in box 3 of 2

6 mr A.C. Plantinga6 Eigen woning (4) Verhuisregeling a. nieuwe e.w. betrokken: e.w. regeling toepasselijk; oude e.w. staat leeg te koop: rente oude e.w. aftrekbaar gedurende lopende kalenderjaar + 2 jaar b. nieuwe e.w. gekocht, nog niet betrokken: rente aftrekbaar gedurende lopende kalenderjaar + 2 jaar oude (nog bewoonde) e.w.: e.w. regeling toepasselijk

7 mr A.C. Plantinga7 Eigen woning (5) Echtscheiding: gedurende 2 jaar na verlaten e.w. blijft e.w. regeling van toepassing op de vertrokken ex- echtgenoot  rente aftrekbaar; e.w. forfait toepasselijk; geldt slechts voor één woning; Verblijf in AWBZ-inrichting: gedurende 2 jaar blijft e.w. regeling van toepassing

8 mr A.C. Plantinga8 Eigen woning (6) Verhuisregeling: e.w. forfait niet van toepassing Echtscheiding en AWBZ: e.w. forfait van toepassing Eigendom bij 2 of meer personen niet partners: e.w. forfait naar mate van gerechtigdheid e.w. tijdelijke verhuur (e.w. blijft hoofdverblijf) e.w. forfait niet van toepassing 3/4 huuropbrengst belast in box 1 kosten niet aftrekbaar

9 mr A.C. Plantinga9 Eigen woning (7) Permanent verhuurde kamer: e.w.- regeling op gehele e.w. toepasselijk Kamerverhuurvrijstelling mits: - huur niet > 3.902 per jaar - kamer vormt geen zelfstandige woonruimte - verhuurde kamer wordt niet tijdelijk verhuurd - verhuurde kamer deel van hoofdverblijf - eigenaar + huurder ingeschreven op woonadres

10 mr A.C. Plantinga10 Eigen woning (8) Voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning belaste voordeel: rentebestanddeel in uitkering (uitkering -/- som betaalde premies) vrijstellingen: 140.500 duur 20 jr. bandbreedte 10:1 31.900 duur 15 jr. bandbreedte 10:1 geen cumulatie;

11 mr A.C. Plantinga11 Eigen woning (9) Aftrekbare kosten: rente + kosten geldlening ter verwerving e.w. periodieke betalingen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming rente van schulden ter afkoop van rechten van erfpacht, opstal, of beklemming rente + kosten geldlening voor onderhoud en verbetering e.w.

12 mr A.C. Plantinga12 Eigen woning (10) Rente vóór 31-12-1995 bestaande hyp. schulden op e.w. (pardonregeling) rente leningen woning in aanbouw of woning in de verkoop (lopende kalenderjaar + 2 jaar) rente leningen woning bij echtscheiding en opname in AWBZ instelling (2 jaar)

13 mr A.C. Plantinga13 Eigen woning (11) Periode rente-aftrek max. 30 jaar per lening, voor bestaande leningen te rekenen vanaf 01-01-2001 bij tussentijdse gedeeltelijke aflossing loopt 30 jaarstermijn door; bij algehele aflossing wordt 30 jaarstermijn onderbroken leningen voor onderhoud/verbetering e.w.: nieuwe 30 jaarstermijn NB: bijleenregeling!

14 mr A.C. Plantinga14 Eigen woning - Bijleenregeling (1) Invoering per 1-1-2004 Begrippen: - EW lening - Vervreemdingsaldo - EW reserve EW reserve vervalt na 5 jaar

15 mr A.C. Plantinga15 Eigen woning - Bijleenregeling (2) Bij doorstromen naar duurdere woning: –Overwaarde aanwenden voor financiering nieuwe woning (‘in de stenen stoppen’) –Indien nieuwe woning tóch geheel gefinancierd: rente deels niet aftrekbaar Bij doorstromen naar goedkopere woning: –rente over huidige hypotheek blijft fiscaal aftrekbaar (als deze tenminste de investering in de nieuwe woning dekt)

16 mr A.C. Plantinga16 Eigen woning - Bijleenregeling (3) Duurdere woning: –Verkoopprijs oude woning 200.000 –Hypotheek oude woning 150.000 –koopprijs nieuwe woning 350.000 –Hypotheek nieuwe woning 400.000 Renteaftrek mogelijk over maximaal: 150.000 +( 350.000 -/- 200.000) = 300.000

17 mr A.C. Plantinga17 Eigen woning - Bijleenregeling (4) Goedkopere woning: - Verkoopprijs oude woning 300.000 EW lening oude woning 200.000 Koopprijs nieuwe woning 150.000 EW reserve 300.000 -/- 200.000 = 100.000 Renteaftrek mogelijk over maximaal: 150.000

18 mr A.C. Plantinga18 Verhuizen (1a) X en Y ongehuwde partners X eigenaar eigen woning A; Verkoopprijs 275 EWL 100 Nieuwe EW wordt eigendom van Y Koopsom 400 volledig gefinancierd Hoeveel bedraagt EWL voor Y?

19 mr A.C. Plantinga19 Verhuizen (1b) 225

20 mr A.C. Plantinga20 Verhuizen (2a) D woont in huurwoning; D koopt nieuwe EW; koopsom: 200; EWL: 200 levering ultimo 2005 D en E gaan direct samenwonen in EW van E Juli 2005: Verkoop EW van E; EWR: 50 D en E wonen in caravan tot eind 2005 Hoeveel bedraagt EWL van D?

21 mr A.C. Plantinga21 Verhuizen (2b) 150 vanaf juli 2005, zolang samenwoning duurt Na einde samenwoning herleeft EWL van D tot 200

22 mr A.C. Plantinga22 Verbouwen (1) Opbrengst oude woning600.000 -Lening (=EW schuld)400.000 Vervreemdingssaldo (EW-reserve)200.000 Keuze: Koopsom appartement 1250.000 -kosten verbouwing 75.000 325.000 Koopsom appartement 2 (geheel naar wens)325.000

23 mr A.C. Plantinga23 Verbouwen (2) Het aan te kopen appartement volledig financieren met geleend geld Gevolgen bijleenregeling bij de keuze voor de onderscheiden appartementen?

24 mr A.C. Plantinga24 Verbouwen (3) Appartement 1 Koopsom 250.000 rente aftrekbaar Kosten verbouwing 75.000 rente niet aftrekbaar EW-reserve: 125.000 (verdampt na 5 jr) Appartement 2 Koopsom325.000 rente aftrekbaar EW-reserve200.000 (verdampt na 5 jr) NB: overdrachtsbelasting!

25 mr A.C. Plantinga25 Financiering verbouwing (1) Besluit 25 oktober 2005 (CPP2005/2073M) Oogmerkvereiste: lening moet zijn aangegaan voor verbouwing; betaling vanaf andere rekening toegestaan Liquiditeitseis: verbouwingskosten liquide beschikbaar

26 mr A.C. Plantinga26 Financiering vooraf: - zesmaandsperiode na sluiten lening: rente volledig aftrekbaar (box 1), ongeacht of betalingen zijn gedaan - daarna: rente aftrekbaar (box 1) nadat en voorzover kosten van verbouwing zijn betaald Financiering verbouwing (2)

27 mr A.C. Plantinga27 Financiering verbouwing (3) Financiering achteraf - lening aangegaan binnen zes maanden na aanvang verbouwing - tot bedrag gedane verbouwingskosten: voldaan aan oogmerkvereiste  rente fiscaal aftrekbaar

28 mr A.C. Plantinga28 Financiering verbouwing (4) Verbouwingsdepot: - saldo betaalde en ontvangen rente aftrekbaar (box 1) gedurende 2 jaren na afsluiten lening

29 mr A.C. Plantinga29 Ouders/kinderen (1) Verkoop bloot-eigendom e.w. ouders aan kinderen zowel bloot-eigendom (kinderen) als vruchtgebruik (ouders) in box 3  e.w. regeling niet van toepassing (geen e.w. forfait, financieringsrente niet aftrekbaar) terugkoop bloot-eigendom door ouders: aangemerkt als aanschaf eigen woning --> e.w. regeling van toepassing: (e.w. forfait, aftrek rente van zowel bloot-eigendom als vruchtgebruik)

30 mr A.C. Plantinga30 Ouders/kinderen (2) Ouders verkopen in 1998 bloot eigendom eigen woning aan kinderen voor 200; hypotheek 400 wordt niet afgelost. 2001: fiscale positie ouders en kinderen mbt EW? 2005: Ouders kopen bloot eigendom terug voor 350, volledig gefinancierd Bedrag aftrek rente: 550 (oude lening + waardestijging)

31 mr A.C. Plantinga31 Echtscheiding en EW (1) Maximaal 24 mnd. EW-regeling voor vertrokken partner Rente-aftrek op financiering overbedeling Bijleenregeling van toepassing Toedeling EW-forfait KEW fiscaal geruisloos wijzigen

32 mr A.C. Plantinga32 Echtscheiding en EW (2) A en B tezamen eigen woning waarde 250000 EW-lening 200000 rente 7% Verdeling: 50/50 A verlaat EW op 1-1-2005 (vooruitlopend op echtscheiding) Jaar 2005 en 2006: EW regeling op A toepasselijk Aftrek bij A: ½ (1500-14000) = 6250 pers.geb.aftrek woongenot = 750 Aftrek bij B:½ (1500-14000) = 6250 Belast bij B: woongenot als alimentatie = 750

33 mr A.C. Plantinga33 Echtscheiding en EW (3) A en B gehuwd in agvg, scheiden per 1 maart 2005 A vertrekt uit EW per 1 maart 2005; B vertrekt uit EW per 1 februari 2007; pand te koop Verhuisregeling: A ultimo 2007; B ultimo 2009 B vertrekt uit EW per 1 april 2007; pand te koop Verhuisregeling: uitsluitend voor B ultimo 2009 A: zijn EW-deel per 1 maart 2007 naar box 3; EW reserve

34 mr A.C. Plantinga34 Echtscheiding en KEW Geen beperking kring van verzekerden (art. 3.116 lid 2a Wet IB ’01) Toescheiding/vervreemding in het kader van het aangaan/einde huwelijk of gezamenlijke huishouding geschiedt fiscaal geruisloos (art. 3.116 lid 3c jo 3.119 Wet IB ’01) Besluit St. Secr.30 januari 2006 (CPP2005/2169M) wijziging verhouding premie ubl/ubo toegestaan, mits totale premie niet wordt verhoogd.

35 mr A.C. Plantinga35 Huwelijk en EW (1) P en Q hebben ieder een eigen woning. Beide woningen zijn gefinancierd. Situatie A Zij huwen in gemeenschap van goederen en kopen samen een nieuwe eigen woning. De beide oude woningen worden verkocht Situatie B Idem, maar nu koopt een van beiden een nieuwe eigen woning Bijleenregeling bij verkoop oude woningen?

36 mr A.C. Plantinga36 Huwelijk en EW (2) P en Q huwen buiten gemeenschap van goederen Q koopt de nieuwe woning Situatie A Zij hebben niet eerst samengewoond Situatie B Zij hebben eerst samengewoond in de woning van P Bijleenregeling bij verkoop oude woningen?

37 mr A.C. Plantinga37 Uitwerking Situatie B P: EW 400.000 EWL 300.000 Q: EW 200.000 EWL 100.000 P/Q: nieuwe EW KPS500.000 volledig gefinancierd 50/50 eigendom P: EWS 250.000 EWR: 100.000 Q:EWS 100.000* EWR: nihil 250.000 – 100.000 (EWR Q) – 50.000 (deel EWR P) = 100.000

38 mr A.C. Plantinga38 Verhuur EW aan ex-partner A en B gehuwd in gemeenschap van goederen Scheiding  A vertrekt; B blijft wonen A verhuurt zijn helft vd woning aan B Beiden: helft EWF en helft rente EW-lening in box 1 Huur onbelast; niet in mindering op aftrekbare rente A na 24 mnd.: fictieve vervreemding (EW- reserve) woning + lening naar box 3

39 mr A.C. Plantinga39 Overlijden K en L zijn bgvg gehuwd (koude uitsluiting) K is eigenaar van de eigen woning K overlijdt; heeft bij testament L volledig onterfd Gevolgen eigen woning en EWL voor L? Wettelijke rechten: - Persoonlijk recht van gebruik 6 mnd - levenslang recht van vruchtgebruik EW regeling van toepassing bij L (vruchtgebruik krachtens erfrecht)

40 mr A.C. Plantinga40 Wet Hillen (1) Regeling: Bijtelling eigenwoningforfait niet hoger dan aftrek hypotheekrente. Invoering per 1-1-2005 Doel: Stimuleren aflossen hypotheekschuld

41 mr A.C. Plantinga41 Wet Hillen (2) F en G hebben EW WOZ-waarde 450; EWL 50; rente 6% Kapitaalverzekering (geen KEW) expireert: 75 Salaris F: 60 Salaris G: nihil Spaartegoed: 39044; rente 3% Overigens geen vermogen EWL aflossen?

42 mr A.C. Plantinga42 Wet Hillen (3) A B C Hyp.rente - 3.000 3.000nihil Fisc.voordeel + 156* 156nihil Rente ink. + 1.171 1.1711.171 Rente ink.+ ----- 2.250 750 Box 3 heffing - nihil 900 300 Saldo- 1.673 - 323 + 1.621 * (0,6%x450.000) – 3.000 = 300x0,52=156

43 mr A.C. Plantinga43 Wet Hillen (4) EW: waarde 400.000EWS 100.000 Rente 6% Betaling rente in jaar 2: helft vooruit helft achteraf Jr. 1jr. 2jr. 3 EWF 2.4002.4002.400 EW rente 9.000 nihil9.000 Saldo - 6.6002.400 - 6.600 Hillen nvt 2.400 nvt Aftrek box 1 6.600 nihil6.600 Voordeel: max. 2.400 x 52% 1.248

44 mr A.C. Plantinga44 Werkruimte (1) Kwalificerende werkruimte: -Zelfstandig gedeelte woning: eigen in/opgang; eigen sanitaire voorzieningen - 70% inkomen vanuit werkruimte verdiend indien elders ook werkruimte ter beschikking of -70% inkomen in of vanuit werkruimte verdiend, waarvan tenminste 30% in de werkruimte indien elders geen werkruimte ter beschikking

45 mr A.C. Plantinga45 Werkruimte (2) EW=ondernemingsvermogen Werkruimte gebruikt in onderneming Niet kwalificerende werkruimte - onttrekking inclusief werkruimte (3.19 IB ’01) - aftrek van kosten bij onderneming Kwalificerende werkruimte - onttrekking exclusief werkruimte (3.19 IB’01) - aftrek van kosten bij onderneming

46 mr A.C. Plantinga46 Werkruimte (3) EW = privé vermogen A. werkruimte gebruikt in onderneming Niet kwalificerende werkruimte - Ew forfait inclusief werkruimte - geen aftrek van kosten bij onderneming Kwalificerende werkruimte - Ew forfait exclusief werkruimte - werkruimte in box 3 - aftrek gebruiksvergoeding tgv box 3 forfait

47 mr A.C. Plantinga47 Werkruimte (4) B. Werkruimte tbv dienstbetrekking Niet kwalificerende werkruimte - EW forfait inclusief werkruimte - vergoeding werkgever = loon Kwalificerende werkruimte - EW forfait inclusief werkruimte - vergoeding werkgever onbelast

48 mr A.C. Plantinga48 Werkruimte (5) C. Werkruimte tbv DGA Niet kwalificerende werkruimte - EW forfait inclusief werkruimte - vergoeding BV = loon - BV heeft recht op aftrek Kwalificerende werkruimte - EW forfait exlusief werkruimte - Werkruimte + vergoeding werkgever = ROW - BV heeft recht op aftrek

49 mr A.C. Plantinga49 Actualiteiten Besluit St.Secr. 27 januari 2006 (CPP 2005/2574M) inzake: ew regeling op vruchtgebruik krachtens erfrecht Arrest Hoge Raad 10 februari 2006 (39879): inzake lening in jaar 2000 niet aangewend voor verbouwing  geen aftrek rente in 2000 Besluit St. Secr.30 januari 2006 (CPP2005/2169M) o.a. inzake verhouding premie ubl/ubo Arresten (3) Hoge Raad 24 febr. 2006 inzake oogmerkvereiste en liquiditeitseis


Download ppt "Mr A.C. Plantinga1 Eigen woning EFD Noord Heerenveen 1 maart 2006 Assen 14 maart 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google