De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oog voor Kinderen van Verslaafde Ouders Elma Vos & Lars van Driel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oog voor Kinderen van Verslaafde Ouders Elma Vos & Lars van Driel."— Transcript van de presentatie:

1 Oog voor Kinderen van Verslaafde Ouders Elma Vos & Lars van Driel

2 Programma  Waarom aandacht voor KVO?  Feiten  Risico- en beschermende factoren  Signaleren van problemen  Wat kunt u als professional doen?  Aanbod IrisZorg

3 Misbruik en afhankelijkheid  Stoornissen in het gebruik van een middel  Onderscheid  Diagnostische criteria

4 Waarom aandacht voor KVO?  Meer kans op fysieke, psychische, sociale en psychiatrische problematiek. gedrags- en verslavingsproblematiek, FAS, NAS  Situatie is preventief beïnvloedbaar en vroegtijdig ingrijpen is mogelijk.

5 Cijfers  Jaarlijks 864.000 ouders met psychiatrische en/of verslavingsdiagnose  1,6 miljoen kinderen onder de 22 jaar  900.000 kinderen onder de 12 jaar  400.000 kinderen onder de 6 jaar  1/3 van de kinderen ontwikkelt zelf blijvende ernstige psychische problemen

6 Waar kom je deze kinderen tegen? Bij bijna alle doelgroepen! Thuiszorg, onderwijs, verslavingszorg, jongerenwerk, jeugdhulpverlening, GGD-JGZ, volwassen hulpverlening, huisartsen, kinderopvang, maatschappelijke opvang, kinderopvang peuterspeelzaal, GGZ, etc.

7 Vraag  Ongeveer hoeveel kinderen hebben ouders met alcohol en/of drugsproblematiek in Gelderland? > ± 3.000- 5.000 > ± 10.000-15.000 > ± 25.000-30.000

8 Vraag  Hoe groot is de kans dat een kind zelf psychiatrische en/of verslavingsproblematiek ontwikkelt?  1 op 2 (50%)  1 op 3 (33%)  1 op 10 (10%)

9 Meer kans op…  Psychische, sociale en psychiatrische problematiek, waaronder verslavingsproblematiek  Gedragsproblematiek  Lichamelijke problematiek o.a. FAS en NAS

10 Risicofactoren  Kenmerken van Het kind De ouder Het gezin De omgeving

11 Risicofactoren bij het kind  Erfelijkheid mbt alcoholverslaving en bepaalde persoonlijkheidskenmerken  Hoe jonger, hoe meer risico  Plaats in het gezin als oudste of enigste kind  Moeilijk temperament/Lagere competentie  Neiging tot parentificatie  Weinig kennis ziekte ouder  Gevoelig voor schuld en schaamte gevoelens  Weinig ontspanning

12 Risicofactoren bij de ouder  Lange duur van de stoornis  Ernstige problematiek, die angstige, negatieve ervaringen oproepen  Verslechterd functioneren in de ouderrol  Problemen van moeder  Gebruik van alcohol of drugs tijdens de zwangerschap en borstvoeding  Infectieziekten

13 Risicofactoren in het gezin  Negatieve communicatiestijl  Instabiele gezinsomstandigheden  Eén-oudergezin of zwakke ouderrol van de gezonde partner  Regels van rigiditeit, ontkenning en isolatie

14 Risicofactoren in de omgeving  Visie van de hulpverlenende instantie  Ontbreken van sociaal netwerk  Stigma op verslavingsproblematiek

15 Beschermende factoren  Goede ouder-kindrelatie  Goede ondersteuning van de andere ouder  Aanwezigheid van ondersteunend netwerk (o.a. Peuterspeelzaal, grootouders)  Hoge competentie en sociale redzaamheid van het kind.  Bescherming tegen inname alcohol en drugs tijdens zwangerschap en borstvoeding.  Bescherming tegen infectieziekten. Deze zijn beïnvloedbaar!

16 Kenmerkend voor gezinnen met verslavingsproblematiek 3 regels: – Regel van rigiditeit – Regel van ontkenning – Regel van isolatie

17 Foetaal alcohol syndroom FAS  Neurologische afwijkingen – verstandelijke handicap – autistisch gedrag – ADHD – overgevoelig licht, geluid Slechter: – zuigreflex – kauwen – spiercoördinatie – sociaal functioneren  Vertraagde groei  Gezichtsafwijkingen

18 Baby met FAS Filmpje www.fasstichting.nl

19 Neonataal abstinentie syndroom NAS o.a.  Wiegedood  Lager geboortegewicht  Ernstige ontwenningsverschijnselen  vroegtijdige geboorte

20 Welke signalen kunnen duiden op psychiatrische of verslavingsproblematiek? Kind Ouder Gezin Omgeving

21 Signalen kind in te delen in leeftijdsgroepen naar gelang je doelgroep – vertraagde ontwikkeling / regressie – psychosomatische klachten – angst – abnormaal intensief of weinig contact met de ouder – nauwelijks of geen vrienden, oppervlakkig contact – Problemen op school of juist heel aangepast gedrag

22 Signalen kind – Stereotype rollenpatronen – Parentificatie – negatief beeld van zichzelf en anderen – Deel uitmaken van delinquente peergroep – Risicovol alcohol- of drugsgebruik – signalen van (seksuele) mishandeling en verwaarlozing

23 Signalen ouders  Wijze van contact maken met school, hulpverlening, consultatiebureau etc.  Sociaal wenselijke antwoorden  Wijze van contact maken met kind  Andere psychische stoornis  Lichamelijke signalen

24 Signalen gezin  Negatieve ouder-kind interactie Vooral bestraffende discipline  Instabiele gezinsomstandigheden  Parentificatie door zwakke ouderrol  3 gezinsregels: rigiditeit, ontkenning & isolatie

25 Signalen omgeving  Financiële problemen  Gebrekkig huishouden  Ontbreken van adequaat sociaal netwerk  Aanwezigheid attributen gebruik.

26 Conclusie: Altijd attent zijn op mogelijke psychiatrische problemen of verslaving

27 Omgang met kind en ouders  Niet veroordelend naar kind en ouders  Signaleren van (verergering van) problemen  Regelmatig aandacht geven aan het kind – een kort gesprekje, even de juf of meester helpen, een wandelingetje maken  Gesprek met kind en/of ouders  Gesprek met kind – Regelmatig vragen hoe het gaat en doorvragen. – Proberen te helpen/ondersteunen

28 Omgang met de signalen  Verzamel meerdere signalen (peuterspeelzaal, broers/zussen).  Bespreek het op open wijze met ouders en zo mogelijk kind.  Wees bewust van eigen belemmeringen  Wees deskundig mbt KVO-problematiek  Bespreek het kind in een casusbespreking (bijv. ZAT)  Speel in op de risico- én beschermende factoren  Consultatie en verwijzing hulpverlening IrisZorg, GGZ, Thuiszorg, Bureau Jeugdzorg, AMK

29 Beschikbaar aanbod IrisZorg  Kindergroep (8-12 jaar) Arnhem  Aansluiten bij KOPP-KVO-groepen van regionale GGZ.  Aandachtsfunctionaris KVO  Websites drankjewel.nl, drankjewelpro.nl, KopOpOuders.nldrankjewel.nl  Deskundigheidsbevordering, advies en informatie intermediairen & voorlichtingen  Vrouw en kindproject  Systeembehandeling  individuele behandeling aan verslaafde ouder(s)

30 Gezamenlijk aanbod De Gelderse Roos en IrisZorg Kindergroep “ De Club ” Doelgroep: Kinderen (8-12 jaar) met een vader of moeder die psychiatrische en/of verslavingsproblemen heeft. Doelstelling: Kinderen leren begrijpen wat er met hun ouder aan de hand is en dat zij op hun eigen manier hiermee leren omgaan. Door: Psycho-educatie en lotgenotencontact Praktisch: Twee keer per jaar, 8 wekelijkse bijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten. Aanmelding via afd. Preventie De Gelderse Roos

31 Aandachtsgebied KVO Doelgroep: Gezinnen met kinderen (0-18 jaar) waar een van de ouders middelenproblematiek heeft. Zwangere vrouwen met middelenproblematiek Doelstelling: Gezinsfunctioneren minimaal op basisniveau. Draagkracht, kennis en vaardigheden van gezinsleden bevorderen en de draaglast verminderen. Door: Cre ë ren ondersteunend netwerk rondom gezin. Individueel begeleiden van een gezin d.m.v gesprekken, zonodig huisbezoeken. Kortdurend aanbod (max. 5 gesprekken)

32 Begeleid wonen ouder & kind

33 Wat kunt u als professional doen? Afhankelijk van de aard van professie (huisarts, docent etc.) en..... samenwerking!

34 Vragen? KVO:e.vos@iriszorg.nl Preventie: l.driel@iriszorg.nl


Download ppt "Oog voor Kinderen van Verslaafde Ouders Elma Vos & Lars van Driel."

Verwante presentaties


Ads door Google