De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portfolio’s in het RU-onderwijs Workshop met MSO 26 mei 2009 Willibrord Huisman & Carlien Geelkerken, Gé Ophelders, IOWO Tekeningen Eva Huisman De dia’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portfolio’s in het RU-onderwijs Workshop met MSO 26 mei 2009 Willibrord Huisman & Carlien Geelkerken, Gé Ophelders, IOWO Tekeningen Eva Huisman De dia’s."— Transcript van de presentatie:

1 Portfolio’s in het RU-onderwijs Workshop met MSO 26 mei 2009 Willibrord Huisman & Carlien Geelkerken, Gé Ophelders, IOWO Tekeningen Eva Huisman De dia’s in deze PPT zijn niet zelfstandig begrijpelijk, maar bedoeld als illustraties bij een mondelinge presentatie; veelal zijn ook de kleurweergave en de animatie essentieel. Indien u deze dia's zelfstandig wilt bestuderen of hergebruiken, neem dan contact op: wwww.ru.nl/iowo/willibrordhuisman Indien u deze PPT wilt afdrukken, kies dan Bestand – Afdrukken – Afdrukken: Notitiepagina's Daardoor worden de notities bij de dia's afgedrukt

2 Portfolio's in het RU-onderwijs2 Portfolio’s in het RU-onderwijs 1.Wie weet wat al 2.2.Doel & vraagstelling 3.3.Begrippenkader 4.Demo portfolio’s HBO 5.5.Overzicht portfolio’s RU 6.6.Discussie

3 Portfolio's in het RU-onderwijs3 Doel & vraagstelling Meer zicht op de mogelijke rol van portfolio’s in RU-onderwijs Vraagstelling Waar hebben we het over? Wordt dit belangrijk op de RU? Moet dit centraal gefaciliteerd worden?

4 Portfolio's in het RU-onderwijs4 Waartoe dient een portfolio? Presentatieportfolio: –Overtuigend laten zien wat je goed kunt* –Sollicitaties Beoordelingsportfolio: –Laten zien wat je goed kunt en wat je niet goed kunt –In relatie tot wat je zou moeten* kunnen –Jaargesprekken met beoordelaar of toetscommissie Ontwikkelingsportfolio: –Bijhouden hoe je je ontwikkelt –In relatie tot wat je zou willen kunnen –Begeleiding, coaching, intervisie Combinaties & mengvormen Onduidelijke portfolio’s

5 Portfolio's in het RU-onderwijs5 Portfolio volgens Bartjens

6 Portfolio's in het RU-onderwijs6 Papier, digitaal, online Papier Digitaal Niet: of Digitaal Maar: Papier Digitaal Online Papier of Digitaal Online of

7 Portfolio's in het RU-onderwijs7 Dossier vs. portfolio Dossier: –wordt door anderen aangelegd over jou –doelgericht; formaat en systeem liggen vast Portfolio: –leg je aan over jezelf –doelgericht; formaat en systeem liggen vast

8 Portfolio's in het RU-onderwijs8 Dossier

9 Portfolio's in het RU-onderwijs9 Portfolio met extern dossier

10 Portfolio's in het RU-onderwijs10 Dossier, portfolio, website, weblog Dossier: –wordt door anderen aangelegd over jou –doelgericht; formaat en systeem liggen vast Portfolio: –leg je aan over jezelf –doelgericht; formaat en systeem liggen vast Persoonlijke website –schrijf je over jezelf, –doel & vorm bepaal je zelf –statisch Weblog –over jezelf & wat je meemaakt –doel bepaal je zelf –dynamisch –commentaar mogelijk

11 Portfolio's in het RU-onderwijs11 Portfolio zonder structuur

12 Portfolio's in het RU-onderwijs12 Wie mag wat? Eigenaarschap –portfolio: student = enige eigenaar –dossier: instelling = eigenaar (?) Rollen, taken, bevoegdheden –eigenaar = student: bepaalt, beslist, ontwerpt, schrijft, wist, verandert, verwijst (hyperlinks) verleent en ontzegt toegang –begeleider: geeft reacties –externe (bv stagebegeleider) –medestudenten –beoordelaar –instelling: stelt eisen

13 Portfolio's in het RU-onderwijs13 bege- leiding ontwikkeling Schets van gebruik van portfolio in een HBO-opleiding tijd toelating leren & werken buiten de onderwijscontext resultaat 1 4 y x n2 3 leren in stage & werk beoordeling 2 pr 2 diploma pr n beoordeling 1 presentatie 1: - resultaten - overzicht - reflectie presentatie extern leren binnen de onderwijscontext

14 Portfolio's in het RU-onderwijs14 Toelichting bij HBO-portfolio-schets een ‘formeel’ presentatiedeel, waarin de student presenteert: - een selectie van de resultaten - een overzicht - een beschouwing Het geschetste portfoliosysteem omvat tenminste: een ‘veilig’ ontwikkelingsdeel, waarin de student plaatsen kan: - plannen, pops en paps - resultaten - beschouwingen een beheersdeel, voor het verlenen van toegang De student kan toegang verlenen en ontzeggen aan: begeleiders mede- studenten beoordelaars een ‘wervend’ presentatiedeel, waarin de student zich aan externen presenteert externen Opmerkingen Bij sommige instellingen: docent = begeleider = beoordelaar Peer review, al dan niet formeel geregeld, kan goed werken in een digitaal portfolio Beoordeling van de competenties van de student op grond van de presentatie en een beoordelingsgesprek Het is essentieel dat de rollen, regels, rechten en plichten voor iedereen goed zijn vastgelegd en door iedereen onderschreven Zowel na als tijdens de studie kunnen externe presentaties wenselijk zijn. gastenGasttoegang bv. voor stagebegeleider De schets geeft een portfoliosysteem dat zowel de ontwikkeling van de student ondersteunt als de beoordeling van diens competenties mogelijk maakt. Indien er nog andere vormen van toetsing en beoordeling worden toegepast, kan de student die als een ‘resultaat’ in het portfolio opnemen en aan de beoordelaars presenteren.

15 Portfolio's in het RU-onderwijs15

16 Portfolio's in het RU-onderwijs16 Rondvragen op de RU - gevonden Tandheelkunde: grootse plannen, start nu, BB *Biomed. wet.: rapportagevaardigheden, blokboek Geneeskunde & VOHA: ver ontwikkeld; ba  ma  vervolgopl. *Bedrijfscomm. Letteren: (groeps)opdracht; fb; reflectie Natuurkunde: verzamelmap acad. vaard. over hele opleiding (2009) Endocrinologie: bouw van persoonlijke syllabus Mol. Levenswet.: acad. vaardigheden, ELGG Rel.wet.: starten zodra er een centraal portfoliosysteem is Onderwijskunde: beoordeling stage Pedagogiek: st schrijven 'portfoliodocument' over hun stage ILS: ontw + beoord; studenten onderling; flexibel gebruik Inf & inf: open portfolio geïntegreerd in werkplaats (met dank aan Gé Ophelders)

17 Portfolio's in het RU-onderwijs17 Rondvragen op de RU - conclusies Lastig te vinden Met "portfolio" wordt van alles bedoeld ILS en Geneeskunde zijn koplopers Andere initiatieven komen veelal van docenten Meestal papier, soms deels digitaal (ELGG, mediawiki, BB) Vaak geen duidelijke documentatie en instructies Rollenkwestie vaak troebel Weinig ondersteuning van betrokken docenten Veel klachten over tijdbesteding Er wordt wel geëvalueerd

18 Portfolio's in het RU-onderwijs18

19 Portfolio's in het RU-onderwijs19 Discussie Vraagstelling Waar hebben we het over? Wordt het belangrijk op de RU? Moet dit centraal gefaciliteerd worden? –info over huidige voorbeelden RU? –voorlichting, scholing, ondersteuning? –beleidsontwikkeling? –technische voorzieningen?

20 Portfolio's in het RU-onderwijs20

21 Portfolio's in het RU-onderwijs21 Kwesties, wellicht nu nog onbesproken EVC = erkenning van (eerder, elders) verworven competenties Privacy, auteursrecht, intellectueel eigendom Fraude Efficiëntie vanuit begeleidersperspectief Robuustheid, duurzaamheid, portabiliteit Checklist of zeepkist?

22 Portfolio's in het RU-onderwijs22

23 Portfolio's in het RU-onderwijs23 BB-organization van instituut B Online cursusdossiers BB-organization van instituut A stuk 1 stuk 2 stuk 3 Cursusdossier A2 Cursusdossier B1 Cursusdossier B2 Cursusdossier B3 stuk 1 Cursusdossier A1 BB-course, cursusdossier en persoonlijk portfolio BB-organization van docent Rood Overzicht van het onderwijs dat Rood verzorgt Online docentenportfolio's Kritische analyse / SWOT / reflectiedocument Eventueel persoonlijk bewijsmateriaal Bewijsmateriaal uit dossiers BB-organization van docent Paars Overzicht van Paars Kritische analyse / SWOT Pers. bewijsmateriaal Bewijsmateriaal uit dossiers Online onderwijs BB course A1 BB course A2 BB course B3 BB course B1 BB course B2


Download ppt "Portfolio’s in het RU-onderwijs Workshop met MSO 26 mei 2009 Willibrord Huisman & Carlien Geelkerken, Gé Ophelders, IOWO Tekeningen Eva Huisman De dia’s."

Verwante presentaties


Ads door Google