De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mediation en interculturele conflictbemiddeling College 4 Jan ten Thije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mediation en interculturele conflictbemiddeling College 4 Jan ten Thije."— Transcript van de presentatie:

1 Mediation en interculturele conflictbemiddeling College 4 Jan ten Thije

2 Schlichtung (verzoening)

3 Mediation

4 Opzet Begripsbepaling: interculturele mediation Workshop ‘interculturele mediation’ – Januschek: het Oldenburger Kosovo-Projekt – Mayer: Mediation in Oostafrika (Tanzania) – Apfelbaum: interculturele conflictbemiddeling in de toerismebranche

5 Mediation als conflictbemiddeling alternatief voor een juridische procedure mediator is onpartijdige derde persoon vrijwilligheid conflictoplossing op basis van concensus

6 Kenmerken mediation goede werkrelatie opbouwen perspectief van de ander overnemen belangen achter standpunten herleiden meerdere oplossingsalternatieven ontwikkelen testen van handelingsalternatieven (in afzonderlijke zittingen met betrokkenen) afspraken vastleggen

7 Interculturele bijzonderheden communicatieve regels verschillen cultureel bepaalde waarnemingen van de ander doorbreken verschil orientatie op oplossing of status oplossingsstrategie (brainstorming) is gezichtbedreigend mediator moet cultureel relevante vragen stellen

8 Kenmerken mediation goede werkrelatie opbouwen perspectief van de ander overnemen belangen achter standpunten herleiden meerdere oplossingsalternatieven ontwikkelen legitimiteit in het conflict of van de procedure bespreken testen van handelingsalternatieven (in afzonderlijke zittingen met betrokkenen) afspraken vastleggen

9 Mediation in fases (1) Inleiding – goede atmosfeer, voorstellen, voorgeschiedenis, – mediationproces uitleggen – bereidheid tot mediation nagaan – mogelijke weerstanden bespreken en wegnemen – agenda en organisatie vastleggen

10 Mediation in fases (2) Zienswijze van afzonderlijke conflictpartijen – feiten en gevoelens van partijen verzamelen – wederzijdse vragen om verheldering – directe communicatie of via mediatoren – overeenkomsten en verschillen vastleggen

11 Mediation in fases (3) conflictverheldering – vragen stellen door mediatoren over afzonderlijke problemen – belangen achter standpunten herleiden – wensen en idealen laten formuleren – directe communicatie tot stand brengen –

12 Mediation in fases (4) conflictoplossingen – oplossingsalternatieven verzamelen – win – win situaties – testen van oplossingsmogelijkheden

13 Mediation in fases (5) Overeenkomst – concensus over beste oplossing – afspraken over vervolg – omgang met toekomstige problemen – ondertekening contract

14 Interculturele bijzonderheden Inleiding – communicatieve regels verschillen Zienswijze waarnemen – cultureel bepaalde waarnemingen doorbreken

15 Interculturele bijzonderheden (2) Conflictoplossing – verschil orientatie op oplossing of status – brainstorming kan gezichtbedreigend zijn – aparte zittingen organiseren Oplossingen testen – mediator moet cultureel relevante vragen stellen

16 Dr. Claude-Hélène Mayer Pädagogisches Seminar, Georg-August-Universität, Göttingen Wertekonstellations- konflikte als Grundlage für Interkulturelle Mediation in Ostafrika am Beispiel Tanzanias

17 Onderzoeks uitgangspunten Genre: wetenschappelijk veldstudie Regionaal kader: Tansania, onderwijsysteem onderzoekstijd: 1999-2002 Akteurs: Bi-culturele team – kenmerken: Gender, leeftijd, nationaliteit, taal en cultuur Thema: „kritisch gebeurtenissen en hun oplossing tussen Europeers en Oost-Afrikanen “ Data: 408 vragenlijsten, 10 diepteinterviews (individueel en in een groep), Leeftijd 15-55 Jaar Etnische veelvoud

18 Ethnien EthnieProzentuale Anteile Chagga>=5% Shambala Tansanier Pare/Mwera/Makuae>=3% Matengo Ngoni Nyamwezi/Sukuma Maassai/Meru/Arusa Haya>=2%

19 Voorbeeld succesvolle mediation I Bezit: corruptieschandaal in een technische opleidingscentrum; een medewerker leent een noodzakelijk en onvervangbaar apparaat uit; de Europese chef voelt zich bestolen; een vriend van de medewerker medieert om de samenwerking met de chef weer te herstellen Verlauf: Freund wird als Mediator akzeptiert. Verantwortung für die Erziehung als gemeinsame Basis hergestellt. Lösung durch Überzeugung. Mitarbeiter wird nach Überzeugung und Ideenaustausch wieder eingestellt Werte: T: Self-Enhancement/ Power vs. E: Self-Enhancement/ Power Mediationsstil: Erläuterung anderer Kulturorientierungen, Überzeugung durch Mediator

20 Voorbeeld succesvolle mediation I Onderwijs: officiele vertegenwoordiger van het onderwijsysteem medieeren tussen tansaniaanse leerkrachten en uitwisselingdocenten over het rituele strafsysteem „Corporal Punishment“ door de Discipline Master. De Europeanen stellen de mensenrechten centraal; de tansaniaanse Discipline Master voelt zich gedupeerd. Verlauf: Tansanischer Vertreter interveniert und erläutert dem Europäer das kodifizierte System von Strafe und Vergebung, wie es von den deutschen Kolonialherren überliefert war. Lösung über Anpassung des europäischen Gastes an tansanisches Strafsystem Werte: E: Self-Transcendence/benevolence vs. T: Conservatism/tradition Mediationsstil: Intervention, Überzeugung und Erläuterung von Kulturriten

21 Voorbeeld succesvolle mediation III Sexualiteit: een duits paar kust elkaar openlijk bij de gastfamilie. De gastheer verklaart de gasten, dat kussen in het openbaar tegen de afrikaanse cultuur ingaat. Hier speelt het cultureel bepaalde concept van openbaarheid een beslissende rol. Verlauf: Mediator anerkannt; Erläuterung des Konzepts von Familie, Respekt und Tabu. Lösung über Entschuldigung durch E. und Vergebung durch T. Werte: E: Openness to Change/Self-Direction vs. T: Conservation/Conformaty Mediationsstil: Überzeugung, Austausch von Ideen, direktiv – leitend

22 Voorbeeld mislukte Mediation Bezit: Verdeling van kleding uit een inzamelingscontainer door Europeanen. De Europeaan geeft de kleding aan grote families in plaats van te letten op de etnische achtergrond van de burgers. Die Mediation eines älteren tansanischen Mittlers, der die Not der Bittenden erläutert, scheitert im Kern. Verlauf: Mediator nicht von E. akzeptiert. Erläuterungen um kulturdifferente Gerechtigkeitskonzepte nicht effektiv. Keine Lösung aus tansanischer Sicht. Werte: E: Self Enhancement/power vs. T: Self Transcendence/benevolence Mediationsstil: erläuternd, nicht-direktiv

23 Das Oldenburger Kosovo-Projekt EmpoR (Empowering Returnees) nach dem Jugoslawien-Krieg Franz Januschek (Oldenburg)

24 EmpoR Doel: Terugkeer van vluchtelingen als “hulpmiddel” voor de nieuwe opbouw van een moderne demokratische samenleving in Kosovo Weg: 3-maanden durende cursus voor teruggekeerde kinderen en jongeren samen met de ‘daar geblevenen’

25 Rückkehrer Dagebliebene Begleitkurse an Schulen “Europa- Modellschule” Lehrerfortbildung Gastdozentur Uni Prishtina “Volkshoch- schule” Integration in den Arbeitsmarkt Zivil- gesellschaft EmpoR Empowering Returnees - Komponenten - Ziele - Zielgruppen

26 Inhalte: a) Intersubjektive Beziehungen: ● Selbstvertrauen stärken: Vorbedingung für Toleranz ● Gemeinsame Tätigkeit/Auseinandersetzung Rückkehrer – Dagebliebene ● Team-Teaching ● Lehren durch Vorbild ● Vertrauen: Übergabe von Verantwortung ● Selbstvergewisserung: regelmäßige Gruppentreffs mit selbstorganisierter Fortbildung ● Respekt vor der „kleinen“ Sprache: Selbst Albanisch lernen, Unterricht nehmen Inhalte: a) Intersubjektive Beziehungen: ● Selbstvertrauen stärken: Vorbedingung für Toleranz ● Gemeinsame Tätigkeit/Auseinandersetzung Rückkehrer – Dagebliebene ● Team-Teaching ● Lehren durch Vorbild ● Vertrauen: Übergabe von Verantwortung ● Selbstvergewisserung: regelmäßige Gruppentreffs mit selbstorganisierter Fortbildung ● Respekt vor der „kleinen“ Sprache: Selbst Albanisch lernen, Unterricht nehmen EmpoR

27 Inhalte: b) Spielen ● Gemeinsames Lachen, gemeinsames Regelfolgen, sich voreinander lächerlich machen ● Ausdrücken und Begreifen mit allen Sinnen: Dramapädagogik, szenisches Spiel c) Sprachliche Toleranz ● Zulassen der anderen Sprache ● Dolmetschen nur im Notfall ● Pflege vor Lernen ● Verständigung vor sprachlicher Homogenität/Korrektheit ● Sprachbewusstheit vor Sprachfertigkeit ● Tandem- Sprachlernen Inhalte: b) Spielen ● Gemeinsames Lachen, gemeinsames Regelfolgen, sich voreinander lächerlich machen ● Ausdrücken und Begreifen mit allen Sinnen: Dramapädagogik, szenisches Spiel c) Sprachliche Toleranz ● Zulassen der anderen Sprache ● Dolmetschen nur im Notfall ● Pflege vor Lernen ● Verständigung vor sprachlicher Homogenität/Korrektheit ● Sprachbewusstheit vor Sprachfertigkeit ● Tandem- Sprachlernen EmpoR

28 Interculturele conflictbemiddeling in de toerisme branche Birgit Apfelbaum Halberstadt/Wernigerode bapfelbaum@hs-harz.de

29 Onderzoeksvragen Welke communicatieve compententies zijn functioneel gewenst en nodig bij bemiddelingsactiviteiten bij het reclameren in de toerismebranche Hoe kunnen deze competenties ontwikkeld worden? Inhoeverre grijpen de deelnemers – primaire gespreksdeelnemers en leken-mediatoren - op natuurlijke gespechtstechnieken? Hoe zorgen de deelnemers dat de wisselingen tussen de verschillende functionele rollen goed verloopt?

30 Interkulturelles Beschwerdemanagement in der Tourismusbranche: Was ist das? (1) „irgendwas vernűnftiges zum frühstück…” « c’est tout en français… »

31 Interkulturelles Beschwerdemanagement in der Tourismusbranche: Was ist das? (2) „eine ritz in die mitte…“ „normales wasser…“ « Les draps ils sont trop courts… »

32 Ein Beispiel: Szenario 3 „eine ritz in die mitte…“ Beteiligte: F: frz. Hotelgast (männlich) D f : dt. Rezeptionistin LM3: frz. Laien-Mediator (männlicher Praktikant) Kontext: F ist hat mit seiner Frau in einem deutschen Hotel ein Zimmer mit Doppelbett bezogen. Da beide die Ritze im Bett stört, wendet F. sich an die Rezeptionistin. LM3 wird als Vermittler hinzugezogen. „eine ritz in die mitte…“

33 Vorläufige Ergebnisse (1) Der Ansatz der Angewandten Gesprächsforschung scheint sich mit seinem differenzierten Methodeninventar zu bewähren, um die Dimension ‚Beschwerdemanagement‘, die von der Tourismusindustrie als zentral für die Verbesserung von Service- und Gästequalität erachtet wird, „kommunikativ“ zu operationalisieren Die Analysen bestätigen, dass es in (simulierten) Situationen interkulturellen Beschwerdemanagements eher um Konfliktprophylaxe und um frühzeitige Deeskalation (potenzieller) Konflikte geht als um interkulturelle Mediation in einem Konflikt, den die Konfliktparteien unterschiedlicher kultureller Herkunft nicht (mehr) selbst austragen können oder wollen

34


Download ppt "Mediation en interculturele conflictbemiddeling College 4 Jan ten Thije."

Verwante presentaties


Ads door Google