De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONDERZOEKS VRAGEN Hoe ervaren de ll. van 5 havo en 6 vwo de 2e fase?

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONDERZOEKS VRAGEN Hoe ervaren de ll. van 5 havo en 6 vwo de 2e fase?"— Transcript van de presentatie:

1 ONDERZOEKS VRAGEN Hoe ervaren de ll. van 5 havo en 6 vwo de 2e fase?
Hoe wordt 2e fase beoordeeld door ll. die vorig jaar eindexamen deden? Is de 2e fase een verbetering, wat zijn de ervaringen van het vervolgonderwijs?

2 Uitvoering van de onderzoeken?
Hoe ervaren de ll. de 2e fase? d.m.v. van een enquête van 5 havo en 6 vwo ll. hoe wordt 2e fase beoordeeld door ll. die vorig jaar eindexamen deden? d.m.v. van een enquête van oud ll.

3 Uitvoering van de onderzoeken?
Is de 2e fase een verbetering? ervaringen van het vervolg onderwijs? Resultaten van onderzoeken van hogescholen en universiteit aan ll. oude stijl en nieuwe stijl (2e fase)

4 EVALUATIE LL. HAVO\VWO (1)
Algemeen Belang van ANW ziet men niet Tevreden met profielkeuze Ll. willen frontaal onderwijs terug Studielast niet even groot voor ieder profiel Vaardigheden Ll. vinden dat ze redelijk kunnen plannen Vwo ll. zijn goed in staat om zelfstandig te werken, Havo ll. minder Computers worden te weinig gebruikt, zijn wel belangrijk

5 EVALUATIE LL. HAVO\VWO (2)
Werkdruk Ll. geven aan dat ze het druk hebben, maar ook dat ze voldoende tijd voor een bijbaantje hebben. Profiel (Werk)stukken Noodzaak, ziet men niet Kost veel tijd Oninteressante onderwerpen Liever niet in examenklas

6 EVALUATIE LL. HAVO\VWO (3)
Organisatorisch Positief: over het lesrooster over de herkansingsregeling Negatief: Spreiding van werkzaamheden Leraren houden zich niet aan pta afspraken en studiewijzers Ll. krijgen te weinig zelfstandigheid

7 EVALUATIE ex-LL. HAVO/VWO (1)
Algemeen: Ll. vinden leren van vaardigheden belangrijk. Ll. ervaren samen werken als leuk en leerzaam. Vaardigheden: Buiten de opleiding wordt weinig gebruik gemaakt van vaardigheden. Bij vervolgopleiding veel hoorcolleges: dus vooral luisteren/concentreren/aantekeningen maken Probleem analyse: Te weinig in 2e fase

8 EVALUATIE ex-LL. HAVO/VWO (2)
Vaardigheden (vervolg) Plannen, presenteren en samenwerken: Plannen m.n. van belang in het WO Samen werken, presentatievaardigheden en samenhang van vakken m.n. van belang in het HBO Samenwerken VO in te kleine groepen (max. 4), i.t.t. HBO (min 8) Ll. hebben veel ervaring met computers maar in 2e fase te weinig met microsoft programma’s. Groot verschil in zelfstandig werken: VO: gedwongen zelfstandig werken, HBO zelf uitzoeken

9 EVALUATIE ex-LL. HAVO/VWO (3)
Dossiers/logboeken. Worden als zeer vervelend ervaren EN dus vult men vaak maar iets in. (Profiel)/Werkstukken Deze heeft geen invloed gehad op de beroepskeuze Ll. zouden zelfde profiel kiezen Teveel werkstukken Te weinig aandacht voor grote opdrachten Werkdruk Belasting is erg hoog Teveel (deel)vakken gehad (Du 1,2 en Fa1,2) Slechte spreiding van werkdruk

10 EVALUATIE DOOR VERVOLG ONDERWIJS oude stijl (OS) versus nieuwe stijl (NS) (1)
Aansluitingsonderzoek: (Haagse hogeschool) Vaardigheden Weinig verschil waarneembaar PGO onderwijs ll. NS hebben meer voordeel Overstap van VO naar Hbo ll. NS ervaren de overgang iets makkelijker Studiepunten tijdens propedeuse: ll. NS: ll. OS: 26.9 BAS (bindend afwijzend studieadvies) ll. NS: 19% ll. OS: 24% eerder jaar 26%

11 EVALUATIE DOOR VERVOLG ONDERWIJS oude stijl versus nieuwe stijl (2)
Van de Sahara naar de noordpool? (Hanzehogeschool Groningen) Vaardigheden van ll. NS: beter in werken in groepen, Signaleren van problemen, vragen eerder hulp Verder vergelijkbaar met ll. OS Overstap naar hbo Minder groot voor ll. NS Studiepunten: Geen verschil propedeuse student

12 EVALUATIE DOOR VERVOLG ONDERWIJS oude stijl versus nieuwe stijl (3)
Onderzoek UvA, studenten biologie: Onderzoek door Voorkennistoets genetica/statistiek Module Tentamen Invullen van vragenlijst

13 EVALUATIE DOOR VERVOLG ONDERWIJS oude stijl versus nieuwe stijl (4)
Onderzoek UvA, studenten biologie (vervolg): Resultaat: Voorkennis toets: vrijwel gelijk gemaakt Uit vragenlijst blijkt: Ll. NS plannen beter en hebben samenvattingen gemaakt Ll. NS hebben dit ook meer gedaan. Resultaat tentamen: Ll. OS genetica: 6.2 statistiek: 6.3 Ll. NS genetica: 7.2 statistiek: 7.4

14 Overeenkomsten en verschillen
Tevreden met profielkeuze Werkdruk erg hoog, werkspreiding erg slecht Computers worden verkeerd gebruikt. Hoewel ex-ll. klagen over gebrek aan kennis blijken 2e fase ll. toch beter te scoren Ll. NS vinden overstap naar Hbo eenvoudiger

15 Les geleerd? N.a.v ervaringen met de 2e fase zijn door het OCW al een aantal klachten van de huidige en ex-ll. gehonoreerd: Minder (deel)vakken ANW alleen voor E&M en C&M verplicht

16 Discussie Moeten ll. VO ook leren leren in hoorcolleges?
Gaat de 2e fase v.w.b. zelfstandigheid ver genoeg? Moet zelfstandig werken gerelateerd worden aan vervolgopleiding of aan maatschappij/bedrijfsleven? Moeten de eisen hoger? Er wordt nog steeds geklaagd, of is dat minder dan vroeger? Of was vroeger beter? Moeten wij meer overleggen om de werkdruk voor de ll. beter te spreiden?


Download ppt "ONDERZOEKS VRAGEN Hoe ervaren de ll. van 5 havo en 6 vwo de 2e fase?"

Verwante presentaties


Ads door Google