De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 19 (9) AOW, ANW, AKW SJM. Wetten  Volksverzekeringen  Richten zich op ALLE INGEZETENEN  Legale verblijfsstatus Opzoek opdracht KG: Waar in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 19 (9) AOW, ANW, AKW SJM. Wetten  Volksverzekeringen  Richten zich op ALLE INGEZETENEN  Legale verblijfsstatus Opzoek opdracht KG: Waar in."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 19 (9) AOW, ANW, AKW SJM

2 Wetten  Volksverzekeringen  Richten zich op ALLE INGEZETENEN  Legale verblijfsstatus Opzoek opdracht KG: Waar in de KG staat dat je ingezetene moet zijn??

3 AOW  65+ Recht op AOW-Pensioen.  Maandelijkse uitkering.  Basispensioen om in noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien.  Geen voorliggende voorziening meer (WW, Participatiewet, WAJONG)

4 AOW  Woon en werk je in NL ben je automatisch verzekerd.  Opbouw 2% per jaar.  Ben je vanaf je 15 jr.-65jr. Verzekerd krijg je 100%.  Opbouw niet gekoppeld aan premies.  AOW pensioen veranderd. 2018  66 jaar. 2021  67jr. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en- publicaties/persberichten/2012/05/25/verhoging-aow.html  Per jaar verblijf in het buitenland 2% aftrek. (5 jaar in Amerika wonen is 10% aftrek) betekent 90% AOW pensioen.

5 AOW  AOW financiering ‘’omslagsysteem’’. D.w.z. wij betalen Premie voor AOW ‘’algemene middelen’’  Aanvraag SVB  Hoogte is voor iedereen gelijk en gekoppeld aan het minimumloon.  Hoogte is niet inkomensafhankelijk, maar afhankelijk per gezinssituatie.  http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/toeslag/ aow_toeslag_vervalt/index.jsp http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/toeslag/ aow_toeslag_vervalt/index.jsp  Vanaf 1 januari 2015 hebben de nieuwe AOW-ers geen recht op partnertoeslag!!

6 ANW  Biedt bestaanszekerheid aan nabestaanden waarvan zijn overleden: - ouders - partner  Is de overledene verzekerd?  2 soorten verzekeringen: - een nabestaandenuitkering voor partner - wezenuitkering voor minderjarige die beide ouders verliest.

7 ANW  Recht op een nabestaandenuitkering heeft de nabestaanden op het moment van overlijden van de partner : - zwanger is of kind tot 18 jaar verzorgd; - minstens 45% aog. Is en deze minstens 3 maanden zal duren. - voor 1 januari 1950 geboren is. (zie v.b. boek blz. 91 boven in)  Partner= gehuwde en ongehuwde partners, samenwonende partner en geregistreerd partnerschap.  Einde nabestaandenuitkering als nebestaande opnieuw trouwt, samenwonen, geregistreerd partnerschap, aow pensioen krijgt.

8 ANW  Wezenuitkering: een minderjarige waarvan beide ouders zijn overleden (volle wees).  Tot 16 jaar wezenuitkering, bij aog. Tot 18 jaar, voor fulltime studerende wees en wees die minstens de helft van zijn tijd bezig is met de huishouden voor broer en zus tot 21 jaar.  Hoogte uitkering is 70% van brutomml.  Bedrag is inkomensafhankelijk. Hoe meer verdienen hoe minder uitkering. Zoek opdracht boek:  Welke inkomen worden vrij gelaten en welke inkomen worden volledig afgetrokken van de uitkering?

9 ANW  Halfwezentoeslag: krijgt de nabestaande die voor een minderjarig kind zorgt.  20% van het mml. Bovenop de nabestaandenuitkering.  Wezenuitkering: - wees tot 10 jaar: 32% mml. - wees tussen 10 en 16: 48% mml. -16 jaar ouder: 64% mml.  inkomensonafhankelijk

10 AKW  Tegemoetkoming in de kosten van de opvoeding voor minderjarige  kinderbijslag  Ook voor stief, pleeg- en adoptiekind.  Voor alle ingezetenen ongeacht inkomen of vermogen.

11 AKW Opzoek opdracht in KG: Wanneer heb je recht op kinderbijslag?  Peildatum is eerste dag van het kwartaal.  1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober  Peter krijgt kind op 22 december  1 januari is de eerste kinderbijslag.  Aanvraag die je bij de SVB. Na geboorte krijgen de ouders automatisch inschrijfformulier via het GBA.  Hoogte kinderbijslag 2014: - kinderen tot 6 jaar €191,65 per kwartaal - kinderen 6 t/m 12 jaar €232,71 per kwartaal - kinderen 12 t/m 17 jaar €273,78 per kwartaal

12 AKW  AKW in buitenland kan als ouder is EU land wonen of verdragsland WET BEU.  Als kind (buiten vakanties) 4 nachten per week niet thuis slaapt zijn ze uitwonend voor de SVB.  Er is dan alleen recht op AKW als ouders minstens €416 per kwartaal besteed aan het onderhouden van hun kind of het kind niet meer dan €1790 nette verdiend per kwartaal.  Dubbele AKW hebben ouders alleen recht op als een kind jonger dan 16 jaar uitwonend is wegens handicap, ziekte of het volgens van onderwijs.

13 AKW  Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudige ernstig lichamelijke gehandicapten kinderen (TOG)  Aanvulling op de AKW, omdat ouders geen dubbele AKW kunnen aanvragen i.v.m. thuiswonende gehandicapt kind.  Indicatie stelling via CIZ (wet langdurige zorg) voorheen AWBZ.  Uitgevoerd door SVB

14 Kindgebonden buget  is voor alle ouder met kinderen tot 18 jaar.  Extrabijdrage voor de ouders die laag tot gemiddeld gezinsinkomen hebben.  Belasting dienst keert dit maandelijks uit.  Recht ontstaat vanaf de mand die volgt na geboorte kind. Kind geboren op 12 maart, 1 april recht.  Voorwaarden: - kind is nog geen 18; - kind volgt dagopleiding; - ouders zijn ingezetenen; - ouders hebben laag tot gemiddeld inkomen.  SVB geeft de gegevens over de kinderen door aan de belastingdienst en deze beoordeeld.


Download ppt "Hoofdstuk 19 (9) AOW, ANW, AKW SJM. Wetten  Volksverzekeringen  Richten zich op ALLE INGEZETENEN  Legale verblijfsstatus Opzoek opdracht KG: Waar in."

Verwante presentaties


Ads door Google