De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7.1: Van de wieg tot het graf

Verwante presentaties


Presentatie over: "7.1: Van de wieg tot het graf"— Transcript van de presentatie:

1 7.1: Van de wieg tot het graf
Introductieopdracht verzorgingsstaat Lang HC Huiswerkopdracht 25 min: nieuwe klassen kennis maken / armoede huidige klassen 15: HC (desnoods sheet weglaten) 25: dilemma opdracht

2 Een comazuiper moet zelf de ziekenhuisrekening betalen
Als je een uitkering krijgt moet je als tegenprestatie afval prikken Als je heel oud wordt moeten je familie en vrienden voor je zorgen en niet de overheid De overheid moet kinderen van ouders die in de bijstand zitten een laptop geven Iedereen moet verplicht een ziektekostenverzekering hebben De overheid mag de accijnzen op alcohol verhogen om te zorgen dat mensen minder gaan drinken

3 7.1: Wat is de verzorgingsstaat?
Iedere burger heeft sociale grondrechten (grondwet) De overheid heeft de plicht voor burgers te zorgen die daar zelf niet goed toe instaat zijn De overheid moet mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid (bijv leerplicht) We betalen premie door het wederkerigheidsprincipe

4 Hoe werkt de verzorgingsstaat
Bedrijven en burgers moeten naar draagkracht belasting betalen Dit geld wordt uitgegeven aan collectieve voorzieningen (voorzieningen die er zijn voor iedereen) Voorbeelden: leger, politie, wegen, onderwijs, zorg collectieve voorzieningen zijn niet winstgevend dus niemand gaat ze zelf oprichten. We moeten ze dus met z’n allen sponsoren

5 Waarom zijn er uitkeringen en verzekeringen?
Solidariteit = De bereidheid in een groep of samenleving om risico’s met elkaar te delen Iedereen betaalt premie voor zijn zorgverzekering. Zo ontstaat er een pot met geld. De mensen met een ongeluk krijgen geld uit die pot. Je weet nooit van tevoren of je geluk of ongeluk zal hebben.

6 Het stelsel van sociale zekerheid
Sociale verzekeringen Werknemers- verzekeringen volksverzekeringen Sociale voorzieningen Bedoeld als aanvulling op de sociale verzekeringen

7 Werknemersverzekeringen
Verplichte verzekeringen voor alle mensen die in loondienst werken (dus niet voor ZZP-ers) Deel van je loon gaat naar premies voor deze verzekeringen. NWW (Nieuwe Werkeloosheids Wet) en WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen – voor arbeidsongeschikten). Ruim een miljoen mensen in NWW of WIA.

8 Volksverzekeringen Verplichte verzekering waar iedereen aan meebetaalt en iedereen recht op heeft AOW en AKW (kinderbijslag) 2,5 miljoen hebben een AOW uitkering In 2040 wordt dat ongeveer 4,5 miljoen!

9 Sociale voorzieningen
Worden betaald uit de algemene belastingen, niet uit premies. Gemeenten voeren het uit. Bijstand heb je alleen recht op als je geen recht (meer) hebt op sociale verzekeringen, je krijgt alleen sociaal minimum Gaat niet alleen over inkomen van mensen maar ook om bijvoorbeeld subsidies van voetbalclubs

10 Huiswerk: van wieg tot graf
Schrijf bij ieder plaatje op of het gaat om een werknemersverzekering, een volksverzekering of een sociale voorziening Schrijf bij ieder plaatje op hoe deze voorziening/verzekering wordt betaald Overleg de antwoorden in een groepje


Download ppt "7.1: Van de wieg tot het graf"

Verwante presentaties


Ads door Google