De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidshygiëne binnen Brandweer Kennemerland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidshygiëne binnen Brandweer Kennemerland"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidshygiëne binnen Brandweer Kennemerland
Welkom bij de presentatie arbeidshygiëne binnen brandweer Kennemerland. Stel jezelf voor! Zullen wij samen oud worden?

2 Welke helm past het best bij jou?
Even de vraag welke helm past bij jou en waarom? [We komen hier later op terug] Helm A Helm B

3 Brandbestrijding in 1977 Een grote brand in 1977 in IJmuiden.
Wat valt op? De brandweermannen zonder ademlucht werken in de rook

4 Brandbestrijding anno nu
Een woningbrand in 2015. Wat valt op met de brand in 1977? We beschikken over ademlucht, maar werken nog steeds in de rook. Is er sinds 1977 iets veranderd?

5 Wist jij dat? Uit internationale onderzoeken blijkt dat repressief brandweerpersoneel: 2x meer kans op teelbalkanker heeft; 1.5x meer kans op ziekte van kahler en lymfeklierkanker heeft; 1.3x meer kans heeft op huid- en hersenkanker heeft; 1.2x meer kans op prostaat- en darmkanker heeft; Aangetoonde relatie borstkanker en brandweervrouw. Dit ten opzichte van de rest van de bevolking! Toelichting : iedereen kent wel brandweerpersoneel die overleden zijn aan de gevolgen van kanker! Op dit moment is er duidelijk een verband te leggen met de cijfers uit buitenlandse onderzoeken. Of de cijfers vergelijkbaar zijn voor Nederland valt nog niet te zeggen, omdat hier nog geen onderzoek naar is geweest. Wellicht is er mogelijk een nuance op de cijfers, maar er bestaat meer dan een vermoeden. Bronnen: firefightercancersupport.org & San Francisco Fire Department

6 Buitenlandse studies Kanker is verbonden aan brandweer en is een aangetoonde beroepsziekte in het buitenland; We kunnen ons hiertegen niet 100% fysiek beschermen; Meer kanker bij brandweerpersoneel dan niet brandweerpersoneel; Meer kankerdoden bij brandweerpersoneel dan niet brandweerpersoneel; Meer rapporten onderkennen dat dit een wereldwijd voorkomend probleem is. Conclusies uit buitenlandse studies. Rapporten uit Amerika, Canada, Scandinavië, Australië RIVM Nederland 2007

7 Buitenlandse studies Een kleine greep uit 32 buitenlandse studies:
Monash University (Australia) Study; NIOSH: Largest single study of firefighters; Nordic Study: 45 years and firefighters; Australian firefighters Healthy Study; Cancer Risk Among Firefighters. Wereldwijd veel aandacht voor kanker bij de brandweer. Dit betekent vele buitenlandse studies.

8 Cijfers voor Nederland
Kankersoort Risico Nederlandse burger Brandweerpersoneel Non-Hodgin 1,51 40 61 Prostaat 1,28 86 111 Testikel 2,02 2 4 Huid 1,39 25 35 Hersenen 1,32 1 Hypothetische cijfers per personen De buitenlandse gegevens vertaald naar Nederlandse cijfers. Dit zijn hypothetisch cijfers voor Nederland Gebaseerd op brandweermensen en burgers Bron: Brandweer Nederland

9 Verhoogd risico Brandweerpersoneel wordt herhaaldelijk blootgesteld aan combinaties gevaarlijke stoffen in rook en verbrandingsproducten. In de volgende dia, hoe dit komt.

10 Dit komt o.a. door: Langere inzetduur; Snellere brandontwikkeling ;
Meer plastic en synthetische materialen t.o.v. vroeger Meer schadelijke stoffen die vrijkomen bij branden; Zoals impregneermiddelen in meubels (HBO docu - toxic hot seat) Wekelijks nieuwe stoffen en gedrag hiervan bij brand is onbekend; De gevolgen van deze combinaties zijn ook onbekend; We weten dat bepaalde combinaties elkaar verslechteren; Bijv. roken verdubbelt de kans op asbestkanker! Ventilatieprofielen. Langere inzetduur minder personeel, dus meer blootstelling, aflossing duurt langer brand minder bereikbaar dan vroeger, grotere inzetdieptes Snelle brandontwikkeling - Dit door meer plastic en synthetische materialen t.o.v. vroeger Meer schadelijke stoffen Het meer verwerken van plastic en synthetische materialen, zorgt er voor dat er meer schadelijke stoffen vrijkomen Nieuwe stoffen Er komen wekelijks nieuwe stoffen op de markt. Het gedrag bij brand alsmede de gevolgen hiervan zijn onbekend! Combinaties - Het is bekend dat bepaalde combinaties van schadelijke stoffen elkaar verslechteren. Zo heeft iemand die rookt tweemaal meer kans op asbestkanker, dan iemand die niet rookt. Ventilatieprofiel: goed geïsoleerde huizen, daardoor onder geventileerde ruimten, meer schadelijke stoffen door onvolledige verbranding Link film brand in oud interieur t.o.v. nieuw hedendaags interieur Klik op plaatje!

11 Een gemiddelde woningbrand in Nederland:
Nederlandse studie In 2007 een studie door het RIVM naar emissies van schadelijke stoffen bij brand: Een gemiddelde woningbrand in Nederland: CO2; CO; HCN (waterstof cyanide); HCL (zoutzuur); SO2 (zwaveldioxide); Benzeen; Tolueen; Styreen; Ethynylbenzeen; Phenol; Waterstofbromide; Blauwzuur; Nitril; Dioxinen; Fenol; Stikstof; Isocyanaat; Ammoniak; Watersof sulfide. Een onderzoek gedaan door het RIVM naar de emissies van schadelijke stoffen bij een brand in 2007. Het laat zich al raden dat deze stoffen niet gezond zijn voor de mens. De risico’s zijn niet alleen op kanker maar er zijn ook effecten op het voortplantingsorganen en ziekten van de luchtwegen. Bron: RIVM rapport /2007

12 Niet alleen woningbranden
Sta ook stil bij: Brand in winkels; Brand in bedrijfsgebouwen; Autobrand; Containerbrand. Niet alleen bij woningbranden komen schadelijke stoffen vrij. Tegenwoordig worden in allerlei producten stoffen verwerkt. Denk hierbij aan auto’s, maar ook aan de producten in een container.

13 Besmetting door Inhalatie (uitgassen van je pak en nekflap);
De huid (handen en onderarmen); Oraal (via de mond); Aangetoond is een relatie tussen verhoogde huidtemperatuur en verhoogde absorptie in bloed via de huid. Het gebied rond het gezicht, nek en liesstreek nemen de meeste stoffen op. Dit stijgt met 400% per 5° temperatuursstijging van de huid. Wij krijgen schadelijke stoffen binnen door besmetting via: Inhalatie (inademen van rook of te snel je ademlucht afdoen terwijl je pak nog aan het uitgassen is) De huid (Bepaalde gevaarlijke stoffen dringen door je pak en je huid heen) Oraal (denk aan het eten en drinken met vuile handen) Uit een studie van (le Master e.a.) is gebleken dat bij een lichte temperatuursstijging vele carcinogene stoffen makkelijker worden opgenomen in de huid, met name in de hals en liesstreek. 5°C temperatuursstijging veroorzaakt al 400% meer opname.

14 Wanneer lopen wij het grootste risico op besmetting
Tijdens een inzet; Nablussen; Tijdens ontsmetting; Tijdens schoonmaken van materiaal en ademlucht; Verhoging waarde benzeen in bloed na containerbrand. Onschuldige containerbrand ? bloedonderzoek bij medische controle toonde iets anders aan! Tijdens een inzet (blootstelling aan rook) (wassen van handen, nek en gezicht voordat je gaat eten en drinken) Nablussen (veelal nablussen zonder ademlucht) Tijdens ontsmetting (een inzet met chemiepakken naar een vreemde lucht in een bedrijf. Niets gemeten dus personeel in chemiepak wordt afgespoten en de pakken gaan terug in het krat en worden vervolgens in het voertuig gezet. Een week later oefening chemiepak dragen en dan blijkt dat de pakken helemaal verkleurd zijn.) in zijn bloed. De waarde van benzeen in zijn bloed blijkt abnormaal hoog te zijn, waarop de arts vraagt wat de brandweerman de Tijdens schoonmaken van materiaal en ademlucht. ( in het bandenstel van de ademluchtset worden ook stoffen opgenomen, dit betekent dat bij schoonmaken hiervan de stoffen ook vrij komen) ( het reinigen van gebruikte slangen gebeurd vaak op de kazerne zelf zonder enige bescherming) Een brandweerman heeft een keuring waarbij bloedonderzoek wordt verricht. Enkele dagen na de keuring wordt de betreffende brandweerman gebeld over een duidelijke verhoging van benzeen dagen voor de keuring heeft gedaan. De dag voor de keuring heeft deze brandweerman een 24-uursdienst gedraaid met 3 meldingen: Een automatische melding Een reanimatie Een brand in een container. Hoewel de verhoging van benzeen niet direct gekoppeld kan worden aan de containerbrand, bestaat er wellicht een verband!

15 Kunnen wij dit voorkomen?
Onze beschermende middelen zijn van hoge kwaliteit en beschermen zeer goed tegen de directe effecten van brand (hitte). De pakken zijn opgebouwd uit ademende materialen, maar sluiten de opname van stoffen in bloed niet uit. Meer bewustwording, preventiemaatregelen en procedures Speelt ook internationaal: Canada, USA; Australië, Nieuw Zeeland; Scandinavië: Zweden, Finland, Denemarken, Finland en IJsland Korea; België, Duitsland, Engeland, Ierland; Nu ook Nederland. Kunnen wij dit voorkomen? Denk ook eens aan: Kwadrantenmodel (buitenaanval) Hoeveel mensen blootstellen aan gevaar (ALARA principe) 100% bescherming tegen opname van kankerverwekkende stoffen tijdens repressief optreden is NIET mogelijk. Daarom is elke preventieve maatregel, hoe summier ook, beter dan niets doen.

16 Scandinavië Film over hygiënisch werken bij de Zweedse brandweer, deze zijn al 10 jaar verder! (gaat om de bewustwording) Het is een voorbeeld en moet inspireren over mogelijk maatregelen die wij kunnen treffen! Link naar film: klik op plaatje!

17 Brainstormen Alle oplossingen worden regionaal verzameld en gebundeld.
Ook oplossingen vanuit andere regio’s worden bekeken en zijn welkom. Arbeidshygiënisch werken geldt niet alleen voor brand, maar denk ook eens aan: THV (glasmanagement - lekkages); OGS (besmetting stoffen en ontsmetting); Hulpverlening (reanimatie of vervuilde huizen). Ideeën worden verzameld door de werkgroep onder de medewerkers van de repressieve dienst. De ideeën worden arbeidshygiënisch getoetst door de projectgroep. In deze groep zitten deskundigen rondom arbeidshygiëne

18 Wat kunnen we al doen? Gebruik altijd ademlucht tijdens brandbestrijding en nablussen; Draag nitril handschoenen onder blushandschoenen en bij het opruimen; Na werkzaamheden reinig dan zoveel mogelijk je uitrukkleding en uitrusting; Reinig zoveel mogelijk je gezicht, nek, hals, onderarmen en handen ter plaatse en voordat je in het voertuig stapt of het toilet bezoek of gaat eten en drinken; Douche zo snel mogelijk na de uitruk; Reinig je helm, laarzen en blushandschoenen direct na een brand; Reinig de TAS na aankomst op de kazerne; Doe geen sigaretten of shag in je bluskleding, deze nemen schadelijke stoffen op tijdens een brand; Gebruik altijd een P3-masker als je geen ademlucht draagt, maar wel in vervuilde bluskleding loopt; Blijf uit de rook en blijf zoveel mogelijk bovenwinds. Deze 10 stappen kun je zelf al nemen om hygiënischer te werken.

19 Wat gebeurt er nog meer Inventarisatie puntafzuiging in posten;
Inventarisatie scheiding kleedruimte t.o.v. remises; Centrale ademluchtwerkplaats met proces van vuil naar schoon. Naast wat je zelf kunt doen, wordt ondertussen hard gewerkt in de organisatie om het proces verder in te richten. Wees je bewust dat dit tijd kost en niet binnen 1 week geregeld is. Naast de arbeidshygiëne bij brand is men ook druk met de hygiëne in de posten. Zo is men ook druk met een centrale ademluchtwerkplaats waarbij een proces word gehanteerd van vuil naar schoon. Ook de medewerkers in de ademluchtwerkplaats gaan hygiënischer te werk

20 Welke helm past het best bij jou?
Welke helm kies je nu? Helm A Helm B

21 Stof tot nadenken De risico’s worden niet minder, ze worden allemaal groter; Steeds meer kanker bij jonger brandweerpersoneel; Kanker discrimineert niet naar geslacht of naar rang; Een zwarte helm of pak, toont niet je ervaring; Ons gedrag en tradities maken ons ziek; Neem als leidinggevende je verantwoordelijk en denk mee in oplossingen i.p.v. problemen; Spreek elkaar aan op onhygiënisch gedrag. Om de avond af te sluiten, wil ik graag jullie de volgende punten meegeven om de bewustwording nogmaals duidelijk te maken.

22 Bedankt voor de aandacht
Bedankt voor de aandacht en jullie input om samen oud te worden.


Download ppt "Arbeidshygiëne binnen Brandweer Kennemerland"

Verwante presentaties


Ads door Google