De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMENWERKING CORPORATIE EN BEWONERS INVLOED EN ZEGGENSCHAP Resultaten van onderzoek onder 6 klantenpanels (3302 deelnemers)

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMENWERKING CORPORATIE EN BEWONERS INVLOED EN ZEGGENSCHAP Resultaten van onderzoek onder 6 klantenpanels (3302 deelnemers)"— Transcript van de presentatie:

1 SAMENWERKING CORPORATIE EN BEWONERS INVLOED EN ZEGGENSCHAP Resultaten van onderzoek onder 6 klantenpanels (3302 deelnemers)

2 Waarom De “participatiesamenleving” doet een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. De corporaties krijgen te maken met kerntaakafbakening en een sterkere positie van bewoners (wooncoöperaties). Mensen gaan in netwerken vaker zelf dingen regelen, soms uit frustratie over instanties. Maar: willen bewoners wel invloed en zeggenschap, hoe groot is de groep, waarom, waarover, hoe en kan dat wel?

3 Bij gemeenschappelijke ruimten Vindt u dat u voldoende invloed heeft op wat er aan onderhoud, schoonmaak of inrichting van de gemeenschappelijke ruimten gebeurt? (N=2152*) 53% vindt dat zij niet voldoende invloed hebben * Selectie: Bewoner deelt een gezamenlijke ruimte

4 Invloed: waarop meer invloed? Waar zou u (meer) invloed op willen hebben ten aanzien van de gemeenschappelijke ruimten? (N=1102*) * Selectie: Bewoner wil (meer) invloed Bewoners willen meer invloed op het schoonmaken van het gemeenschappelijke trappenhuis, de inrichting en het beheer van het wooncomplex.

5 Invloed: waarom meer invloed? Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om zelf meer invloed te willen hebben? (N=1102*) Bewoners willen meer invloed, omdat zij in samenwerking met buurtgenoten problemen willen oplossen of omdat ze denken het beter te kunnen (ook vaak genoemd in de categorie “Anders”). * Selectie: Bewoner wil (meer) invloed

6 Op welke manier meer invloed? * Selectie: Bewoner wil (meer) invloed Op welke manier zou u (meer) invloed willen hebben? (N=1102*) Bewoners willen (meer) invloed, door zelf toezicht te houden. Ook wil een kwart van de bewoners zelf werkzaamheden oppakken.

7 Invloed: wat houdt tegen? Wat houdt u nu tegen om (meer) invloed te hebben binnen uw wooncomplex? (N=1102*) * Selectie: Bewoner wil (meer) invloed Het is voor bewoners onduidelijk met wie zij contact moeten opnemen bij de woningcorporatie. Ook is tijdsgebrek een reden en het is voor bewoners moeilijk om met buren in gesprek te gaan.

8 Hoe kan de corporatie helpen? Hoe kan de woningcorporatie u helpen om (meer) invloed te krijgen binnen uw wooncomplex? (N=1056*) Bewoners willen op organisatorisch vlak ondersteund worden. Daarnaast wil men ook graag financieel gecompenseerd worden voor taken die zij zelf uitvoeren. Ook ervaringen delen met anderen zou bewoners helpen om (meer) invloed te krijgen. * Selectie: Bewoner wil (meer) invloed

9 Zeggenschap: zelfbeheer Spreekt mij wel aan, omdat:Spreekt mij niet aan, omdat: Bewoners krijgen meer zeggenschap Goed voor de sociale verhoudingen, en betrokkenheid Bewoners weten zelf beter wat er speelt Geen tijd Taak/verantwoordelijkheid van de woningcorporatie Gaat niet lukken De huidige manier werkt goed Te veel gedoe 10% staat positief tegenover deze vorm Zelfbeheer:. De bewonersvereniging, met democratisch gekozen bewoners in het bestuur, treedt op als verhuurder richting de bewoners (de huur innen, regelingen treffen bij betalingsachterstanden, de woningtoewijzing regelen, verantwoordelijk voor het onderhoud, zowel aan de binnenruimten als aan de buitenkant, exclusief het groot onderhoud aan het casco.

10 Zeggenschap: wooncooperatie 17% staat positief tegenover deze vorm Spreekt mij wel aan, omdat: Spreekt mij niet aan, omdat: Bewoners zijn samen verantwoordelijk Eigenaar worden Financieel aantrekkelijk Zorgt voor meer betrokkenheid Kortere lijnen Als ik koop wil ik niet delen met anderen Ruzie/meningsverschillen/ onenigheid tussen buren Huren is bewuste keuze Het gemak van huren Wooncoöperatie: Bewoners kopen gezamenlijk een wooncomplex en worden collectief eigenaar. Via een regeling wordt de betaalbaarheid geborgd. Bewoners zijn samen verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. De woningcorporatie gaat er dan tussenuit.

11 Collectief opdrachtgeverschap 34% staat positief tegenover deze vorm Spreekt mij wel aan, omdat: Spreekt mij niet aan, omdat: Meer zeggenschap/inspraak Eigen woonwensen mogelijk maken Gezamenlijk verantwoordelijk voor de leefomgeving Geeft veel vrijheid Meer betrokkenheid Zelf de touwtjes in handen Dan koop ik zelf wel Weinig kennis/ervaring Financieel niet haalbaar Onenigheid tussen bewoners Veel te veel gedoe Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: is een vorm van sociale projectontwikkeling, waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk hun nieuwe woningen laten ontwerpen en bouwen of een gebouw ombouwen tot woningen.


Download ppt "SAMENWERKING CORPORATIE EN BEWONERS INVLOED EN ZEGGENSCHAP Resultaten van onderzoek onder 6 klantenpanels (3302 deelnemers)"

Verwante presentaties


Ads door Google