De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking eerste lijn -ggz

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking eerste lijn -ggz"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking eerste lijn -ggz
Inspiratiedag VVSG Samenwerking eerste lijn -ggz

2 Thuiszorgplatform Knokke-Heist
Bestaat sinds 2010, gaat terug naar 1999 Ingebed in het Sociaal Huis Knokke-Heist Geen vzw, geen feitelijke vereniging, maar onderdeel OCMW Knokke-Heist Hoofdtaken Organisatie overleg Wegwijs in de mogelijkheden hulp aan huis Projecten die aansluiten bij reële noden Samenwerking stimuleren en uitbouwen

3 Personeelsbezetting Coördinator, 38/38 => projecten
Karel Hermans 2 overlegcoördinatoren 38/38, Daniela Konzog 28,5/38, Saartje Demarest

4 Werking Thuiszorgplatform
Overlegcoördinatie Informatiepunt vragen eerste lijn Projectwerking Mantelzorg, fijn dat je er bent Leeftijdsvriendelijke gemeente (ontwerptitel)

5 Korte Schets Knokke-Heist
Kustgemeente Ong inwoners +40% 60- plussers Veel jongeren trekken weg uit de gemeente Duur om te wonen Weinig werkzekerheid (horeca = seizoen) 52% woningen eigendom tweede verblijf

6 GGZ actoren voor ons van belang
Knokke-Heist PET werking PAAZ ZENO Outreachende werking CGG Prisma voor ouderen Blankenberge CGG Prisma Dagactivteitencentrum De Kajuit NEPAAZ ZENO Beschut Wonen Oostkust Brugge en ruimer PZ Onze Lieve Vrouw Rustenburg PC Sint Amandus PAAS Sint lucas en AZ Sint Jan-Serruys Vroegdetectie psychosenzorg Netwerk Netwerk geestelijke gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen

7 Aandachtspunt Geen mobiel behandelteam = langdurige begeleiding personen met psychische kwetsbaarheid Geen mobiel crisisteam ggz Pet wordt gesubsidieerd door OCMW Knokke-Heist (19/38)

8 Overlegcoördinatie

9

10 Aanvraag van een overleg
Wie is de aanvrager? Welke relatie heeft hij/zij tot het gezin of is het iemand uit het gezin zelf? Is de aanvrager betrokken in de situatie? Sporadisch? Frequent? Wie is er aanwezig in het netwerk?

11 Aanvraag overleg Verduidelijking overleg Cliënt op de hoogte?
Uitdieping overleg via het aanwezige netwerk Telefonisch … Aanvraagformulier (optioneel) Verduidelijking overleg Cliënt op de hoogte? Familie betrokken? Doelstelling overleg? (zie verder) Reeds afgetoetst bij andere hulpverleners?

12 Uitdieping van een aanvraag
Wat is de doelstelling van het overleg? Crisis? Uitbreiding van zorg? Afstemming afspraken? Zorgwekkende situatie? Stand van zaken? Complexe zorg?

13 Voorbereiding overleg
Zie hiernaast Doelstelling duidelijk voor iedereen? Vastleggen van een datum Bepalen van de agenda (zaken die zeker besproken moeten worden) Zijn alle noodzakelijke partners gecontacteerd? Zal akkoord met de aanwezigen en de locatie van het overleg? Bepalen soort overleg => bijhorende documenten vervolledigen Voorbereiding overleg GDT/OPP/PVS/Ander

14 Overleg zelf Agendapunten behandeld? Doelstelling bereikt?
Zie hiernaast Agendapunten behandeld? Doelstelling bereikt? Iedereen aan bod kunnen komen? Afspraken genoteerd? Afspraken duidelijk? Documenten getekend? Zorgbemiddelaar aangesteld/noodzakelijk? Vervolgoverleg nodig? Overleg Tekenen documenten

15 Opvolging overleg Directe opvolging Verdere opvolging
Zie hiernaast Directe opvolging Het verslag wordt aan iedereen bezorgd. We streven er naar om dit binnen de 14 dagen te doen Afspraken voor ons worden uitgevoerd Navragen opvolging afspraken Verdere opvolging Contact zorgbemiddelaar, of volgens afspraak overleg Vervolgoverleg indien afgesproken Opvolging is van groot belang bv naar resultaat overleg en zeker bij complexe zorg Overleg Formulier opsturen naar het SEL indien gefinancierd overleg Verslag van de bijeenkomst en doorgeven afspraken

16 Praktijkvoorbeelden

17 Casus 1 - Joanna Voorgeschiedenis Gescheiden vrouw (50tiger)
Geen contact ex-partner, geen contact kinderen Enkel mama en vriend Relatiebreuk vriend Decompensatie => zware psychose Komt enkel ‘s nachts buiten Sluit alles af: water elektriciteit Klad de muren vol met teksten Laat niemand meer binnen Gedwongen opname volgt – 1 jaar

18 Casus 1 - Joanna Vanuit onze werking Na 1 jaar naar huis
Onmiddellijk contact met sociale dienst PZ OLV in afspraak met de mama en de huisarts. Afspraak tot overleg indien ze naar huis komt Blijven updates vragen – stavaza om onverwachte thuiskomst te verhinderen Na 1 jaar naar huis Eerste overleg Huisarts, thuisverpleging, poetshulp, PZ OLV (uitdrukkelijke vraag van ons) Joanna en mama Alle partijen waren aanwezig Afspraken met Joanna Afspraken met sociale dienst PZ en thuiszorgdiensten Tweede overleg nog met pz, daarna telefonische bereikbaarheid Nu elke drie maand met thuiszorgpartners op vraag van HA

19 Succesfactoren casus Joanna
Contact sociale dienst pz Blijvend opvolgen stand van zaken Duidelijkheid rond ieders mogelijkheden en beperktheden Multidisciplinair overleg = blijvend contact met alle diensten Betrekken Joanna en mama Bereidheid en flexibiliteit hulpverleners

20 Casus Tina Alleenstaande mama (30-tiger) Zie geanonimiseerd verslag
7 kinderen en allen geplaatst Veel verschillende vrienden Zware verslavingsproblematiek Mama heeft contact met haar Zie geanonimiseerd verslag

21 Casus Joris Vanuit GGZ naar Beschut wonen met ondersteuning vanuit eerste lijn en OCMW. Zie geanonimiseerd verslag

22 Aandachtspunten Netwerking
Vanuit Thuiszorgplatform nemen we deel aan diverse overlegstructuren (hier enkel ggz) Werkgroepen netwerk ggz Reflectiefora ggz Overleg met lokale actoren rond ggz in de regio PET intaketeam en beleidsoverleg Multidisciplinaire vormingen ggz Samenwerking met politie via wijkteams, wijkinspecteurs leveren casussen aan, zeer vaak personen met psychische kwetsbaarheid (20- tal/jaar) Overlegplatform, drie maal per jaar => zeer breed

23 Aandachtspunten Contact opnemen met partners ggz rond concrete casussen Als overlegcoördinator, bruggenbouwer, netwerker… naar buiten Maak jezelf bekend en zorg dat mensen je kennen! Zorg dat iedereen weet wat je doet! Belang zeer goede kennis (lokale) sociale kaart! Een aanmeldingspunt = duidelijkheid

24 Contact Organisatie overleg en vragen wegwijs Projecten Daniela Konzog
Saartje Demarest Projecten Karel Hermans


Download ppt "Samenwerking eerste lijn -ggz"

Verwante presentaties


Ads door Google