De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groene Gekken of Milieu Motiveerders? Gavin W. ten Tusscher, kinderarts Westfriesgasthuis, Hoorn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groene Gekken of Milieu Motiveerders? Gavin W. ten Tusscher, kinderarts Westfriesgasthuis, Hoorn."— Transcript van de presentatie:

1 Groene Gekken of Milieu Motiveerders? Gavin W. ten Tusscher, kinderarts Westfriesgasthuis, Hoorn

2 12-04-2007Gavin ten Tusscher2 Overzicht –Milieu-vervuilende Medici Gevaar of niet waar? –Groene Gekken Wereld van verschil –Bewijs, Besluiten en Bestuur Verzachtende omstandigheden –Preventief Perspectief Hoe, wat en waar

3 12-04-2007Gavin ten Tusscher3 Milieu Zorg-en –Zorg verantwoordelijk voor veel vervuiling Zeer veel disposable plastics  dioxinen Veel verspilling  veel extra afval Krappe budgets  afhankelijk hiervan Soms eigen vuilverbranders  te veel uitstoot Weinig scheiding afval  veel verbranding, weinig recycling –Weinig alternatieven bekend/beschikbaar? –Uitzoeken is lastig, wordt door inkoop gedaan

4 12-04-2007Gavin ten Tusscher4 Echt slecht? –Dioxinen zeer grote probleem –Effecten op nagenoeg alle orgaan systemen –Voorkomen is beter dan genezen –Kosten waste management

5 12-04-2007Gavin ten Tusscher5 Groene Gekken –Wereld van verschil in : Beleving Perspectief Waarden Uiting van standpunten –Echter gemeenschappelijke Lange termijn doelen Kosten besparing

6 12-04-2007Gavin ten Tusscher6 Uiting van standpunten

7 12-04-2007Gavin ten Tusscher7 Beleving

8 12-04-2007Gavin ten Tusscher8 Perspectief

9 12-04-2007Gavin ten Tusscher9 Waarden

10 12-04-2007Gavin ten Tusscher10 Kosten besparing –Goede zorg moet betaalbaar zijn –Goede zorg moet duurzaam zijn –Goede zorg moet goede zorg stimuleren

11 12-04-2007Gavin ten Tusscher11 Lange termijn doelen –Gezondere samenleving –Preventie van ziekten –Goede gezondheidszorg

12 12-04-2007Gavin ten Tusscher12 Bewijs, Besluiten en Besturen –Evidence Based Medicine kultuur –Afgelopen jaren veel wetenschappelijk onderzoek gedaan –Overheid en EU besluiten van kracht –Meer op komst –Weerstand zorg besturen –Veel ruimte voor PR winst

13 12-04-2007Gavin ten Tusscher13 Luchtverontreiniging Gevaar of niet waar? –Roken synoniem met morbiditeit, mortaliteit –Ca. 1 000 verschillende chemicaliën in sigaret rook –Zwarte roet gemeten tot 400 m van snelwegen –Weinig evidence direct causaal verband met ziekte – moeilijk te onderzoeken

14 12-04-2007Gavin ten Tusscher14 Italië –Lichen zeer gevoelig voor SO 2 concentraties –SO 2 goede indicator voor luchtvervuiling

15 12-04-2007Gavin ten Tusscher15 Lichen biodiversiteit gemeten in 662 plaatsen in noord Italië (2 425 monsters) Longkanker mortaliteit 1981-1988 Cislaghi C & Nimis PL. Nature 1997; 387:463-4

16 12-04-2007Gavin ten Tusscher16 Biodiversiteit en longkanker r = 0.95, P < 0.001

17 12-04-2007Gavin ten Tusscher17 Duitsland –DDR minder astma dan Westen Von Mutius E et al. Am J Crit Care Med 1994; 149:358-64 Eenvoudiger manier van leven Meer luchtvervuiling, minder dioxinen –Sindsdien toename astma prevalentie Oost-D Richter K et al. Resp Med 2000; 94:668-77 Meer welvaart, meer dioxinen –Verband zwembad chloor en toename astma Bernard A et al. Environ Health Perspect 2006;114(10):1567-73

18 12-04-2007Gavin ten Tusscher18 Dioxinen –Afname longfunctie –Ten Tusscher GW et al. Acta Paediatr 90(11): 1292 – 1298 –Persisterend haematologische- en immunologische problemen –Ten Tusscher GW et al. Environ Health Perspect 111 (12): 1519-1523 –Meer gebits defecten (cariës en emaille) –Alaluusua et al. Eur J Oral Sci 1996; 104(5-6): 493-7

19 12-04-2007Gavin ten Tusscher19 DEHP: verzachtende omstandigheden –Weekmakers in plastiek (PVC) –Al 30 jaar bekend dat het uit medische apparatuur lekt –Bewezen lekkage uit: Maagsondes, beademingstubes, endotracheale tubes, navel catheters, PVC bloedzakken, transfusie systemen, dialyse systemen, cardiopulmonale bypass, continue peritoneale dialyse, ECMO, infuus systemen –Vermoedelijk teratogeen en endocriene beïnvloeding

20 12-04-2007Gavin ten Tusscher20 NICU blootstelling aan DEHP

21 12-04-2007Gavin ten Tusscher21 DEHP –“normaal” dagelijkse blootstelling 3-30 mcg/kg BW/dag –NICU enterale voeding 40-140 mcg/kg BW/dag –NICU parentale voeding tot 2500 mcg/kg BW/dag !! –Gehele dagelijkse inname in kinderen ( adults

22 12-04-2007Gavin ten Tusscher22 Overheid –DEHP verboden in speelgoed voor kinderen < 3 jr (EU 1999/815/EG) –Momenteel discussie over kwik in EU –Lood vervangende benzine

23 12-04-2007Gavin ten Tusscher23 Preventief Perspectief –Duidelijke aanwijzigingen voor gezondheidseffecten van chemicaliën –Primaire zorg (preventie) moet voorop staan –“When in doubt, throw it out”

24 12-04-2007Gavin ten Tusscher24 Alternatieven –Goede vervanging voor nagenoeg alles –Echter onwetendheid groot probleem –Voorlichting essentieël voor allen in zorg –www.noharm.orgwww.noharm.org

25 12-04-2007Gavin ten Tusscher25 Database Glucose 3.75%-NaCl 0.225%IV bagsPVC-Free VoluvenIV bagsPVC-Free NaCl 0.9%IV bagsPVC-Free Glucose 20%IV bagsNon-PVC Metronidazol 5mg/mlIV bagsNon-PVC GelofusineIV bagsEcobag® PVC-vrij Air Inlet Needle With ValvePVC-Free Infuus Medi-Cath 24GIntravenous Cannula BD Neoflon 24GIntravenous Cannula BD Vasculon 22GIntravenous Cannula Bioflow 24GIntravenous Cannula Microflex Infusion Set 27G

26 12-04-2007Gavin ten Tusscher26 Take home message –Duidelijke aanwijzingen voor milieu invloeden op gezondheid, –gaat steeds grotere rol spelen, –we zullen steeds meer erop in moeten spelen in de toekomst, –we moeten een vertaalslag maken voor onze doelgroepen –Als medici moeten we een voorbeeld tonen met keuzes binnen de gezondheidszorg - First do no harm !!! –Dank voor uw aandacht!

27 12-04-2007Gavin ten Tusscher27 Aangetoond dioxine en PCB effecten Congenitale afwijkingen Endocrien beïnvloeding Afname longfunctie Afname productie thrombocyten Beïnvloeding afweer Toename risico kanker Beïnvloeding schildklier Hepatotoxiciteit Slechter gebit Gedragsproblemen Remming begin puberteit Retardatie hersenontwikkeling

28 12-04-2007Gavin ten Tusscher28 The Significance of Small Effects: EFFECTS OF A SMALL SHIFT IN IQ DISTRIBUTION IN A POPULATION OF 260 MILLION 160140120100 80 6040 70130 I.Q. mean 100 6.0 million "gifted" 6.0 million "mentally retarded" Slide by: Karolina Ruzickova and Lisette van Vliet

29 12-04-2007Gavin ten Tusscher29 5 Point Decrease in Mean IQ 16014012010080 60 40 mean 95 70130 2.4 million " gifted " 9.4 million " mentally retarded " 57% INCREASE IN "Mentally Retarded” Population I.Q. Slide by: Karolina Ruzickova and Lisette van Vliet

30 12-04-2007Gavin ten Tusscher30 Mercury Declining Threshold of Harm 2000199019801970 0.01 0.1 1 10 100 YEAR FDA WHO EPA ATSDR DAILY INTAKE (micrograms/kg/day Hg) Level associated with harmful effect Regulatory standard (maximum safe exposure) Slide by: Karolina Ruzickova and Lisette van Vliet


Download ppt "Groene Gekken of Milieu Motiveerders? Gavin W. ten Tusscher, kinderarts Westfriesgasthuis, Hoorn."

Verwante presentaties


Ads door Google