De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persconferentie Lucht in de Stad 3 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persconferentie Lucht in de Stad 3 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Persconferentie Lucht in de Stad 3 september 2013

2 Standpunt CHILDPROOF herziening Europese luchtkwaliteitsbeleid •Vaststelling: ‘door luchtvervuiling worden mensenlevens korter en hebben kinderen en ouderen een ellendig leven. Kwetsbare groepen lopen het grootste risico door luchtvervuiling, maar beleid is hier niet op afgestemd.’ Zou één van de belangrijkste aandachtpunten moeten zijn bij de herziening van de Europese luchtbeleid.’ (Prof J. McGlade, EEB conference, jan. 2013) •The report highlights evidence showing the contribution of air pollution to cancer, heart disease, bronchitis and asthma and estimates that air pollution reduces each EU citizen's life expectancy by an average of 8.5 months. Recent studies of air pollution suggest that exposure in early life can significantly affect adult health, and the effect of air pollution on pregnancy may be comparable to that of passive smoking. Up to 95% of city dwellers are still exposed to levels of fine particulate matter (PM) above World Health Organisation guidelines (Europe’s environment now healthier – but new risks emerging, EEA, 30 may 2013)

3 Voorspelde levenswinst voor personen van 30 of ouder bij naleving WHO richtlijnen

4 Kinderen zijn geen kleine volwassenen

5

6 Voorstellen EU Luchtbeleid volgens de volgende richtlijnen: •kinderen en andere kwetsbare groepen, zoals zieken en ouderen, moeten gedefinieerd worden als voornaamste doelgroep in de herziening van het Europees luchtbeleid •de luchtkwaliteitsnormen moeten ambitieus genoeg zijn zodat kinderen en andere kwetsbare groepen lucht kunnen inademen die onschadelijk is voor hun gezondheid.

7 Specifieke maatregelen: Federaal:  verdieseling tegengaan (gezondheidscomponent bij fiscaliteit inbouwen)  houtpellets: klimaatneutraal, maar slecht voor luchtkwaliteit (+ land-use problem) Vlaanderen:  ontwerp indicator voor kinderen met luchtwegenziekten (data!)  internaliseren van externe kosten: gezondheid  luchtkwaliteitsplannen: specifieke maatregelen → kwetsbare groepen  structuurplannen: afstandcriterium voor gevoelige bestemmingen  lage emissie zones (LEZ) en groene zones in steden  verlagen snelheidslimieten bij waar gevoelige groepen verblijven  STOP-principe (implementatie lokaal niveau) met speciale aandacht voor verkeersveiligheid  investeren in duurzaam openbaar vervoer: focus woon-werkverkeer  extra aandacht en maatregelen voor gezinnen in achterstandswijken

8 CHILDPROOF Organisaties: •Ademloos vzw •BBL •Geneeskunde voor het volk •Gezinsbond •OIVO-CRIOC •VIGeZ •Vlaamse Astma en Allergiekoepel •Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en TBC- bestrijding •Women in Europe for a Common Future (WECF) Wetenschappers: •Luc LR Int Panis, PhD •Prof. dr. Tim Nawrot •Benoit Nemery, MD, PhD •Prof. Greet Schoeters


Download ppt "Persconferentie Lucht in de Stad 3 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google