De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CCIM- stakeholderoverleg Europese milieu- transportdossiers Greenpeace.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CCIM- stakeholderoverleg Europese milieu- transportdossiers Greenpeace."— Transcript van de presentatie:

1 CCIM- stakeholderoverleg Europese milieu- transportdossiers Greenpeace

2 Oorsprong probleem  Diverse doelstellingen (EU RE dir., EU FQD, VS, India, China,...) creëren een enorme vraag en druk  EU: 10% doelstelling gekoppeld aan “production being sustaibable, second generation biofuels becoming commercially available and the FQD being amended accordingly to allow for adequate levels of blending”

3 Bedenkingen  Steeds meer wetenschappelijke studies wijzen erop dat meeste agrofuels op niet duurzame wijze geproduceerd worden en niet tot substantiële broeikasgasreductie leiden.  Ervaringen op het terrein (Zuiden) bevestigen dit.  Echte oplossing: Energie-efficiëntie

4

5 Bedenkingen  10% wereldvraag biodiesel~ 3/4de totale wereldproductie van soja-, palm- en koolzaadolie  Alles wijst erop dat 10% niet op duurzame wijze bereikt kan worden → 5 concrete eisen mbt HE richtlijn

6 10% schrappen + conditionaliteit moet weerslag krijgen in wetgeving  Schrap art 3. para 3.3 (10%)  1MJ biomassa ~0,95 MJ fossiele brandstof (stilstaande toepassingen) ↔ 0,35-0,45 MJ ruwe olie (transport) (JRC report 2007:20)‏  Ecologische criteria aanscherpen  Sociale criteria opnemen  Comité van onafhankelijke experts om effecten op macro-niveau te bestuderen  Monitoring systeem versterken

7 Klimaatwinst: minstens 60% positieve BKG balans  Broeikasgas balans:ganse productieketen (incl. conversie van natuurlijke ecosystemen)  (in)directe effecten veranderd landgebruik (“leakage”) moeten mee in rekening gebracht worden  BKG-uitstoot verandering landgebruik moet berekend worden over een maximale periode van 10 jaar

8 duurzaamheidscriteria  Criteria Uitbreiden naar alle biomassa  Uitbreiding/aanscherping ecologische criteria; opname sociale criteria  Lidstaten moeten mogelijkheid hebben om strengere duurzaamheidscriteria op te leggen  Productie van agrofuels op basis van Genetisch Gewijzigde Organismen moet uitgesloten worden. ...

9 Duidelijke procedures qua implementatie  Implementatie en monitoring van duurzaamheidscriteria moeten gespecifieerd worden  Procedures om bepaalde biomassa toe te laten/ weigeren moeten op punt gesteld worden  Onafhankelijk en geloofwaardig accreditatiesysteem uitwerken.

10 Coherentie met EU -beleid inzake Ontwikkelingssamenwerking  Doelstellingen ivm voedselzekerheid, respect voor arbeidsrechten, armoedeverlichting,... invoegen

11 Fuel Quality Directive  Zeer problematisch  Criteria moeten in ieder geval gelden voor alle biomassa en niet enkel voor “fuel”  Uitwerken van criteria onder democratische controle (dus geen comitology procedure).

12 conclusies  Huidige generatie agrofuels bieden weinig perspectief  Bedreigingen groter dan voordelen (cf. BKG balans tov dreiging intensieve landbouw, ontbossing,voedselzekerheid)  Beperkte rol voor duurzame biomassa in stilstaande toepassingen

13 Dank voor uw aandacht karen.Janssens@be.greenpeace.org


Download ppt "CCIM- stakeholderoverleg Europese milieu- transportdossiers Greenpeace."

Verwante presentaties


Ads door Google