De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Determinants of graduates’ preparatory job search behaviour: A competitive test of praoctive personality and expectancy-value theory Claes, R., & De Witte,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Determinants of graduates’ preparatory job search behaviour: A competitive test of praoctive personality and expectancy-value theory Claes, R., & De Witte,"— Transcript van de presentatie:

1 Determinants of graduates’ preparatory job search behaviour: A competitive test of praoctive personality and expectancy-value theory Claes, R., & De Witte, H. (2002), Psychologica Belgica, 42-4, 251-266

2 Abstract Wat werd er gedaan en hoe? Voornaamste resultaten Zie laatste pagina: –Received April, 2002 –Revision received December, 2002 –Accepted January, 2003 –Toch in nr4 van jg 42 in 2002

3 Introduction (1) Definitie graduates Gunstige arbeidsmarkt voor graduates 3 argumenten voor studie graduates Focus preparatory JSB (verschil active JSB) JSB met werklozen en werkenden 4 studies met graduates (% verklaarde variantie): –Voorspellen toekomstige tewerkstelling –Effect op succes van beginnende loopbaan

4 Introduction (2) Huidige studie bekijkt JSB vanuit 2 hoeken: PP en E-V theory … PP: zie p253-254 en vorige lessen Vroom: zie vorig jaar, hfd motivatie dit jaar –Toegepast op motivatie tot JSB van graduates –Expectation=perception of job opportunities –Value=centrality of work in life (zie MOW) –E x V heeft effect bovenop E en V apart (zegt theorie, empirisch niet bevestigd)

5 Introduction (3) Research objectieven en hypothesen Omdat PP essentieel toekomstige loopbanen en omdat E-V theory succesvolle voorspeller JSB  competitive test: –Test of a theory’s strength –Practical advantage Literatuur  4 Hs (meer JSB door PP, E, V, E x V bovenop de 3 vorige) Research model op p256

6 Method (1) Steekproef N=675 –Situering binnen Vacature enquête –Table 1  2 controle var (zie ook model) –Niet representatief, maar dat was ook niet nodig Procedure –Weekblad, on-line, campusbussen –Loterij –Reductie autoselectie respondenten

7 Method (2) Metingen (2 control, 4 IVs, 1DV) Dummy voor gender en voor academic area PP: 10 items, ref, vbn, 1-7, 1 dim  som, alpha=.84 Perception job opportunities (als E): 3 items, ref, vbn, 1-5, 1 dim  som 0-10, alpha=.79 Centrality of work in life (als V): 1 item MOW, 1- 7, argument single item-measure JSB: 6 items, ref (incl. WOSY), vbn, 1-5, 1 dim  som 0-10, alpha=.84

8 Method (3): Data Aanlysis Table 2 is standaard (incl nogmaals schalen) Hoe gaan we Hs testen? HMR p259 met 5 blocks: (1) controle var, (2) PP (want persoonlijkheid), dan volgens theory (3) E, (4) V, en tenslotte (5) het product E x V voor de interactie Output interpreteren: totaal (R 2, Adj R 2 ), per block  R 2, per predictor  (B)

9 Resultaten Table 2: –Welke interessante correlaties en waarom? –Genoeg correlaties tussen Ivs en DV voor HMR Table 3: –Totaal 18% verklaarde variantie in JSB (eventueel vgl met 4 studies uit Introduction) –Alle blocks sign bijdrage behalve E x V –Effect van afzonderlijke predictors? –H1, H2, H3 bevestigd, H4 niet bevestigd

10 Discussion Theoretische implicaties: –test PP en E-V OK, uitgez. E x V (= andere studies) –Op graduates  veralemening beide theories Praktische implicaties: –PP: (1) natuurlijke proactief = beter  concentreren op anderen en (2) proactief gedrag tijdens opleiding –E-V theory:  informatie arbeidsmarkt voor graduation Kritische opmerkingen omtrent studie: –Zwakten: self-reports, cross-sectioneel, JSB, weinig persoonlijke en geen contextuele determinanten JSB. –Reviewer: psychologische profielen van job seekers –Sterkten: 2 theories en veralgemening


Download ppt "Determinants of graduates’ preparatory job search behaviour: A competitive test of praoctive personality and expectancy-value theory Claes, R., & De Witte,"

Verwante presentaties


Ads door Google