De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opzet studie: Nagaan welke factoren een impact hebben op de ervaren zorgbelasting van mantelzorgers in Vlaanderen Belang studie : Inbreng mantelzorgers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opzet studie: Nagaan welke factoren een impact hebben op de ervaren zorgbelasting van mantelzorgers in Vlaanderen Belang studie : Inbreng mantelzorgers."— Transcript van de presentatie:

1 Opzet studie: Nagaan welke factoren een impact hebben op de ervaren zorgbelasting van mantelzorgers in Vlaanderen Belang studie : Inbreng mantelzorgers is onmisbaar maar het verlenen van mantelzorg houdt ook risico’s in voor het welbevinden van de mantelzorgers Belangrijk om effecten na te gaan want mantelzorg zal in de toekomst nog toenemen. Inzicht in de determinerende factoren is onontbeerlijk voor het ontwikkelen en evalueren van initiatieven ter ondersteuning van de mantelzorg

2  Theorie  Doelstelling artikel  Data voor onderzoek  Variabelen en methode  Resultaten  Besluit  Uitdagingen voor de toekomst  bibliografie

3  Onderzoek gebaseerd op 2 theorieën stress-appraisal theorie ◦ Yates, Tennstedt en Chang ◦ 4 componenten oefenen samen een invloed uit op het psychologische welbevinden van de mantelzorger Stress-theoretisch perspectief Zorgnood = ervaren als stressvolle gebeurtenis + Subjectieve inbreng

4  4 componenten 1.Primaire stressoren: aard en omvang van de zorgnoden 1.leiden tot een primaire beoordeling hoeveel zorg nodig is en de geleverde zorg is afhankelijk van de inschatting van de mantelzorger 2.Secundaire beoordeling: perceptie van overbelast te zijn 3.Mediërende factoren: effect van 1 en 2 wijzigen 1.Interne(aanwezigheid emotionele steun, gevoel van controle…) 2.Externe (gebruik van formele zorg) 4.Ervaren belasting: impact psychologisch welbevinden Niet opgenomen in de theorie van Yates, Tennstedt en Chang maar wel in studie 1.Achtergrond- en contextfactoren 2.Andere activiteiten of rollen die de mantelzorger opneemt

5  Artikel gaat impact van 4 factoren na 1. Primaire beoordeling Verwachting: hogere intensiteit verleende zorg gaat samen met hogere belasting 2. Bronnen Verwachting: interne en externe bronnen zullen belasting milderen 3. Combineren van rollen door mantelzorger Geen hypothese door verschillende resultaten 4. Context- en achtergrondfactoren Geslacht en sociale relatie

6

7  Afhankelijke variabele ◦ ervaren zorgbelasting: gemeten a.d.h.v. 8 items (zie tabel)  hogere score duidt op een hogere zorgbelasting Gemiddelde (standaardafwijking) Ik vind het emotioneel belastend3,45 (1,40) Ik vind het fysiek belastend3,26 (1,45) Ik heb hierdoor te weinig tijd voor mezelf2,82 (1,43) Mijn sociaal leven lijdt eronder2,78 (1,47) Mijn gezinsleven lijdt eronder2,58 (1,37) Mijn gezondheid lijdt eronder2,39 (1,41) Ik vind het financieel belastend2,38 (1,46) Ik ben erdoor uitgeblust2,20 (1,32) Schaal zorgbelasting (N=2368)2,75 (1,08)

8  Onafhankelijke variabele 1. Achtergrond- en contextvariabelen Geslacht,leeftijd,sociale relatie, al dan niet samenwonen 2. Primaire beoordeling of intensiteitvariabelen Gemeten in uren die men besteedt aan de zorg, duur van de zorg en type zorg 3. Bronnen Interne: relatie met zorgbehoevende, diploma hoger onderwijs, wederkerigheid Externe: hulp die men ontvangt van anderen 4. Concurrerende rollen Tewerkstelling, aanwezigheid kinderen, verlenen mantelzorg aan meer dan 1 zorgbehoevende persoon

9  Achtergrondvariabelen significant gerelateerd aan ervaren zorgbelasting  Intensiviteitvariabelen significant gerelateerd aan een hoger niveau van belasting  Bronnen gemengd beeld: ◦ Interne bronnen: Aanwezigheid verschillende types interne bronnen gerelateerd aan lagere belasting ◦ Ondervinden hoge mate van wederkerigheid in zorgrelatie ◦ Externe bronnen: aanwezigheid hulp andere mantelzorgers negatief verband, hulp van professionelen maakt geen verschil  Concurrerende rollen ◦ Voltijds werkenden rapporteren lagere belasting, net als wie samenwoont met kinderen

10  Multivariate analyse ◦ achtergrondfactoren: positieve band tussen leeftijd en belasting valt weg na controle van andere achtergrondfactoren ◦ Intensiviteit: na controle intensiviteit van de verleende zorg wordt het effect van achtergrondfactoren gereduceerd ◦ Bronnen:  kwaliteit van de relatie oefent sterke impact uit  Hogere opleiding en hulp ontvangen van professionele hulpverleners niet langer gerelateerd aan lagere zorgbelasting ◦ Andere rollen:uitoefening van werk geen verband meer met belasting  Overbelasting of positieve gevolgen van combineren van rollen?

11  Uit de resultaten blijkt dat de sterkste effecten op de zorgbelasting uitgaan van ◦ de intensiteit van de verleende zorg  2 theorieën  Slijtagehypothese aanpassinghypothese  Analyse bevestigd slijtagehypothese ◦ de kwaliteit van de relatie met de zorgbehoevende persoon  Gemotiveerd door liefde en affectie: zorgbelasting minderen  Zorg voor meerdere zorgbehoevende personen : hogere belasting ◦ het geslacht van de mantelzorger  Context en de achtergrondfactoren hebben belangrijke impact op mate van belasting: vrouwen andere copingstijl? ◦ de aard van de sociale band met de zorgbehoevende persoon  partner en kind meer belastend

12 Bijkomend: 1.Externe bronnen = geen verlagend effect : pas inroepen indien te laat 2.Belangrijk om de aard van rollen in rekening te brengen 3.Aard van gezondheidsproblemen en probleemgedrag kunnen ook rol spelen MAAR in enquête te weinig info  Onderbelicht: positieve gevolgen ◦ moeilijker te voorspellen dan ervaren zorgbelasting

13 Draag ook zorg voor de mantelzorger! Aandacht voor relatie tussen mantelzorger & zorgbehoevend e Mantelzorg = keuze ! Voldoende alternatieven zijn Vermijden overbelastin g ! Tijdig ingrijpen Georganiseerd e beroepsmatige hulp! Aanvullend op de mantelzorg

14  BENEDICTE DE KOKER en THERESE JACOBS. Hoe zwaar weegt de mantel? Determinanten van de ervaren zorgbelasting bij Vlaamse mantelzorgers. Tijdschrift voor sociologie, jg. 29, nr.2-3, p258-275,2008  Afbeelding http://www.penoactueel.nl/public/image/sca led/3488-350x260.jpg (geraadpleegd op 21.12.2009) http://www.penoactueel.nl/public/image/sca led/3488-350x260.jpg


Download ppt "Opzet studie: Nagaan welke factoren een impact hebben op de ervaren zorgbelasting van mantelzorgers in Vlaanderen Belang studie : Inbreng mantelzorgers."

Verwante presentaties


Ads door Google