De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mantelzorgers en mindfulnesstraining: een onderzoek naar kwaliteit van leven en de rol van ervaren druk, ervaren grip op het leven, sociaal functioneren,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mantelzorgers en mindfulnesstraining: een onderzoek naar kwaliteit van leven en de rol van ervaren druk, ervaren grip op het leven, sociaal functioneren,"— Transcript van de presentatie:

1 Mantelzorgers en mindfulnesstraining: een onderzoek naar kwaliteit van leven en de rol van ervaren druk, ervaren grip op het leven, sociaal functioneren, hulp vragen en sociale steun. Sanny Kappen, masterthesis, RuG, Sociologie: route welzijn, gezondheid en zorg dr Danielle Jansen, begeleiding RuG, Sociologie dr Jolanda Tuinstra, begeleiding UMCG, Wetenschapswinkel, TGO 14 november 2013

2 Inhoud van mijn presentatie Inleiding en achtergrond Probleemstelling Theorie en onderzoeksmodel Onderzoeksopzet en methode Resultaten Conclusie

3 Inleiding en achtergrond Maatschappelijke ontwikkelingen –Dubbele vergrijzing –Behoefte aan zorg stijgt –Toename zorgkosten –Discussie vormgeving AWBZ, WMO Prominente rol van mantelzorgers Overbelasting, klachten Project Mindfulness voor Mantelzorgers

4 Probleemstelling Wat is de invloed van een mindfulnesstraining op de kwaliteit van leven van mantelzorgers? Welke rol spelen ervaren druk, ervaren grip op het leven, sociaal functioneren, hulp vragen en sociale steun in dit proces?

5 Theorie en onderzoeksmodel Sociale Productie Functie Theorie Top level Psychisch welbevinden Universele behoeften Fysiek welbevinden Sociaal welbevinden Instrumentele doelen StimulatieComfortStatusGedrags- bevestiging Affectie Figuur 1: De hiërarchie van sociale productie functies (Ormel, Lindenberg, Steverink & Verbrugge, 1999)

6 Onderzoeksmodel Kwaliteit van leven (Psychisch welbevinden ) Ervaren grip Sociaal op het levenfunctioneren (Sociaal welbevinden) Ervaren druk (Fysiek welbevinden) PijnOpleidingsniveauSociale steunHulp vragen (Comfort)(Status)(Gedragsbevestiging & Affectie) Figuur 2: Schematisch overzicht van de te onderzoeken concepten, gebaseerd op de SPF theorie

7 T1 = Voormeting TrainingT2 = Nameting voorafgaand aan na afronding intakegesprekeindgesprek T1T2 Mindfulness training Onderzoeksopzet en methode

8 Deelnemers Mantelzorgers uit de gemeenten Groningen en Assen Via nieuwsbrief mantelzorgregister Humanitas Via bericht in plaatselijke huis-aan-huis bladen Exclusiecriteria: Eerder een mindfulnesstraining gedaan Psychiatrische aandoening Aantal deelnemers: n=63

9 Beschrijving van de groep deelnemers, T1 gegevens VariabeleGem. (sd) en %rangeN totaal Leeftijd55.6 (9.9)31-8362 Geslacht63 Man19% Vrouw81% Woonsituatie63 Zelfstandig, alleen22.2% Samen met partner31.7% Samen met kind(eren)9.5% Samen part. + kind.33.3% Anders3.2% Werksituatie63 Betaald werk39.7% Pensioen20.6% Uitkering20.6% Anders19.0% Burgerlijke staat61 Gehuwd, samenwonend60.3% Gescheiden4.8% Weduwe, weduwnaar3.2% Ongehuwd15.9% Anders4.8%

10 Resultaten, vóór en ná de training vergeleken * ** Significantieniveau p<0.01 **

11 Resultaten, vóór en ná de training vergeleken * ** ** Significantieniveau p<0.01

12 Resultaten, vóór en ná de training vergeleken * Significantieniveau p<0,05 *

13 Resultaten, ervaren veranderingen VariabeleVerslechterdGelijk geblevenVerbeterd N Kwaliteit van leven -50% 56 Ervaren druk 16,3%18,2%65,5%55 Ervaren grip op het leven 13%18,5%68,5%54 Sociaal functioneren 11,3%13,2%75,5%53 Pijn 24,5%49,1%26,4%53 Sociale steun -50,9%49,1%57 Hulp vragen b 8,6%37,9%53,5%58

14 Kwaliteit van leven, wat is van invloed? Voorafgaand aan de training: Ervaren grip op het leven, Sociaal functioneren Na de training: –Ervaren grip op het leven, –Ervaren druk, –Geslacht Verandering in kwaliteit van leven: –Verandering in pijn, –Sociaal functioneren op T1, –Burgerlijke staat

15 Conclusie Significant toegenomen: Kwaliteit van leven Ervaren grip op het leven Sociaal functioneren Hulp vragen Sociale steun Significant afgenomen: Ervaren druk

16 Conclusie Invloed op kwaliteit van leven  Voor de training: ervaren grip op het leven + sociaal functioneren  Na de training: ervaren grip op het leven + ervaren druk Invloed op verschil in kwaliteit van leven  Sociaal functioneren voor de training + afname van pijn

17 Tot slot Veel belangstelling voor de training Grote betrokkenheid training + onderzoek Positieve feedback

18 Vragen?

19 Bedankt voor uw aandacht! Link scriptie: zie samenvatting in symposiummap


Download ppt "Mantelzorgers en mindfulnesstraining: een onderzoek naar kwaliteit van leven en de rol van ervaren druk, ervaren grip op het leven, sociaal functioneren,"

Verwante presentaties


Ads door Google