De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mantelzorgers en mindfulnesstraining: een onderzoek naar kwaliteit van leven en de rol van ervaren druk, ervaren grip op het leven, sociaal functioneren,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mantelzorgers en mindfulnesstraining: een onderzoek naar kwaliteit van leven en de rol van ervaren druk, ervaren grip op het leven, sociaal functioneren,"— Transcript van de presentatie:

1 Mantelzorgers en mindfulnesstraining: een onderzoek naar kwaliteit van leven en de rol van ervaren druk, ervaren grip op het leven, sociaal functioneren, hulp vragen en sociale steun. Sanny Kappen, masterthesis, RuG, Sociologie: route welzijn, gezondheid en zorg dr Danielle Jansen, begeleiding RuG, Sociologie dr Jolanda Tuinstra, begeleiding UMCG, Wetenschapswinkel, TGO 14 november 2013

2 Inhoud van mijn presentatie
Inleiding en achtergrond Probleemstelling Theorie en onderzoeksmodel Onderzoeksopzet en methode Resultaten Conclusie

3 Inleiding en achtergrond
Maatschappelijke ontwikkelingen Dubbele vergrijzing Behoefte aan zorg stijgt Toename zorgkosten Discussie vormgeving AWBZ, WMO Prominente rol van mantelzorgers Overbelasting, klachten Project Mindfulness voor Mantelzorgers

4 Probleemstelling Wat is de invloed van een mindfulnesstraining op de kwaliteit van leven van mantelzorgers? Welke rol spelen ervaren druk, ervaren grip op het leven, sociaal functioneren, hulp vragen en sociale steun in dit proces?

5 Theorie en onderzoeksmodel Sociale Productie Functie Theorie
Top level Psychisch welbevinden Universele behoeften Fysiek welbevinden Sociaal welbevinden Instrumentele doelen Stimulatie Comfort Status Gedrags-bevestiging Affectie Figuur 1: De hiërarchie van sociale productie functies (Ormel, Lindenberg, Steverink & Verbrugge, 1999)

6 Onderzoeksmodel Kwaliteit van leven (Psychisch welbevinden)
Ervaren druk  (Fysiek welbevinden) Ervaren grip Sociaal op het leven functioneren (Sociaal welbevinden) Pijn Opleidingsniveau Sociale steun Hulp vragen (Comfort) (Status) (Gedragsbevestiging & Affectie) Figuur 2: Schematisch overzicht van de te onderzoeken concepten, gebaseerd op de SPF theorie

7 Onderzoeksopzet en methode
T1 = Voormeting Training T2 = Nameting voorafgaand aan na afronding intakegesprek eindgesprek     T1 Mindfulness training T2

8 Deelnemers Mantelzorgers uit de gemeenten Groningen en Assen
Via nieuwsbrief mantelzorgregister Humanitas Via bericht in plaatselijke huis-aan-huis bladen Exclusiecriteria: Eerder een mindfulnesstraining gedaan Psychiatrische aandoening Aantal deelnemers: n=63

9 Beschrijving van de groep deelnemers, T1 gegevens
Variabele Gem. (sd) en % range N totaal Leeftijd 55.6 (9.9) 31-83 62 Geslacht 63 Man 19% Vrouw 81% Woonsituatie Zelfstandig, alleen 22.2% Samen met partner 31.7% Samen met kind(eren) 9.5% Samen part. + kind. 33.3% Anders 3.2% Werksituatie Betaald werk 39.7% Pensioen 20.6% Uitkering 19.0% Burgerlijke staat 61 Gehuwd, samenwonend 60.3% Gescheiden 4.8% Weduwe, weduwnaar Ongehuwd 15.9%

10 Resultaten, vóór en ná de training vergeleken
** ** * ** Significantieniveau p<0.01

11 Resultaten, vóór en ná de training vergeleken
** ** * ** Significantieniveau p<0.01

12 Resultaten, vóór en ná de training vergeleken
* * Significantieniveau p<0,05

13 Resultaten, ervaren veranderingen
Variabele Verslechterd Gelijk gebleven Verbeterd N Kwaliteit van leven - 50% 56 Ervaren druk 16,3% 18,2% 65,5% 55 Ervaren grip op het leven 13% 18,5% 68,5% 54 Sociaal functioneren 11,3% 13,2% 75,5% 53 Pijn 24,5% 49,1% 26,4% Sociale steun 50,9% 57 Hulp vragenb 8,6% 37,9% 53,5% 58

14 Kwaliteit van leven, wat is van invloed?
Voorafgaand aan de training: Ervaren grip op het leven, Sociaal functioneren Na de training: Ervaren druk, Geslacht Verandering in kwaliteit van leven: Verandering in pijn, Sociaal functioneren op T1, Burgerlijke staat

15 Conclusie Significant toegenomen: Significant afgenomen:
Kwaliteit van leven Ervaren grip op het leven Sociaal functioneren Hulp vragen Sociale steun Significant afgenomen: Ervaren druk

16 Conclusie Invloed op kwaliteit van leven
Voor de training: ervaren grip op het leven + sociaal functioneren Na de training: ervaren grip op het leven + ervaren druk Invloed op verschil in kwaliteit van leven Sociaal functioneren voor de training + afname van pijn

17 Tot slot Veel belangstelling voor de training
Grote betrokkenheid training + onderzoek Positieve feedback

18 Vragen?

19 Bedankt voor uw aandacht!
Link scriptie: zie samenvatting in symposiummap


Download ppt "Mantelzorgers en mindfulnesstraining: een onderzoek naar kwaliteit van leven en de rol van ervaren druk, ervaren grip op het leven, sociaal functioneren,"

Verwante presentaties


Ads door Google