De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar de invloed van oplossingsgericht werken op no-show binnen de ambulante verslavingszorg Opzet en voorlopige resultaten 07-03-2013 Klazien.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar de invloed van oplossingsgericht werken op no-show binnen de ambulante verslavingszorg Opzet en voorlopige resultaten 07-03-2013 Klazien."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar de invloed van oplossingsgericht werken op no-show binnen de ambulante verslavingszorg Opzet en voorlopige resultaten Klazien Offringa – Master student Sociologie RUG Dr. Jolanda Tuinstra - coördinator Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG Dr. Marijtje van Duijn- begeleider Sociologie RUG Drs. Frank Brook- senior onderzoeker VNN

2 Inhoud Aanleiding Onderzoeksvraag Theoretisch kader Onderzoeksopzet
- Experimentele groep en controlegroep - Inclusie en Exclusie Dataverzameling Voorlopige resultaten Voorlopige conclusie

3 Aanleiding Het no-show percentage binnen de ambulante verslavingszorg en de gevolgen daarvan Terugdringen van no-show Invoering oplossingsgericht werken

4 Onderzoeksvraag Verlaagt oplossingsgericht werken door medewerkers van VNN tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek de no-show van cliënten bij het eerste face-to-face aanmeldingsgesprek? Hoe is dit te verklaren?

5 Theorie van Gepland Gedrag (Ajzen en Fishbein, 1991)

6 Theorie binnen het onderzoek

7 Onderzoeksopzet Experimentele groep: Drachten en Sneek Controlegroep:
Leeuwarden OGW tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek Formulier hanteerbare momenten Herinnering per sms Telefonisch aanmeldingsgesprek zoals altijd

8 Inclusie en exclusie Inclusie: Iedereen van 24 jaar en ouder Exclusie:
Nevencliënten Cliënten via de verslavingsreclassering Cliënten in een crisissituatie

9 Dataverzameling I. Voormeting: USER gegevens van drie maanden voorafgaand aan het onderzoek II. Vragenlijsten gedurende de onderzoeksperiode III. USER gegevens over de onderzoeksperiode

10 II. Dataverzameling via vragenlijsten
Experimentele groep Controlegroep 1 Gegevens over de toepassing van OGW in Drachten en Sneek 2 Gegevens over het formulier hanteerbare momenten 3 Gegevens m.b.t factoren uit de theorie van gepland gedrag 1 Gegevens m.b.t factoren uit de theorie van gepland gedrag

11 Voortgang dataverzameling vragenlijsten
Doel: - 3 maanden cliënten uit Drachten en Sneek cliënten uit Leeuwarden Voortgang: - Weinig vragenlijsten ingevuld - Extra maand data verzamelen - Leeuwarden: vroegtijdig gestopt Uiteindelijk: - Drachten en Sneek: voor 144 cliënten ten minste 1 van de 3 vragenlijsten ingevuld - Leeuwarden: door 38 cliënten een vragenlijst ingevuld

12 Dataverzameling vragenlijsten - Exclusie
Achteraf nog cliënten excluderen Voornaamste redenen: - Drachten en Sneek: aangemeld door iemand anders - Leeuwarden: geen USER nummer genoteerd op de vragenlijst

13 Dataverzameling vragenlijsten - Aantal cliënten waarvoor vragenlijsten juist ingevuld zijn
Drachten en Sneek Leeuwarden 1 Toepassing OGW tijdens telefonisch aanmeldingsgesprek: n=81 2 Formulier hanteerbare momenten: n=54 3 Theorie van gepland gedrag: n=63 1 Theorie van gepland gedrag: n=22

14 Dataverzameling vragenlijsten Stand van zaken
Weinig ingevulde vragenlijsten Zorgvuldigheid vereist bij het doen van uitspraken Nog geen analyses uitgevoerd met de informatie uit de vragenlijsten

15 I + III Voormeting en gegevens uit USER tijdens de onderzoeksperiode controle groep
onderzoeksmeting N 114 Man 85 (74,6%) Vrouw 29 (25,4%) Min leeftijd 24 Max leeftijd 71 Gem leeftijd (s.d) 38,8 (11.52) Percentage no-show 20,2 % (N= 23) N 155 Man 116 (74,8%) Vrouw 39 (25,2%) Min leeftijd 24 Max leeftijd 73 Gem leeftijd (s.d) 39,9 (11,89) Percentage no-show 32,3 % (N=50)

16 I + III Voormeting en gegevens uit USER tijdens de onderzoeksperiode experimentele groep
onderzoeksmeting N 115 Man 88 (76,5%) Vrouw 27 (23,5%) Min leeftijd 24 Max leeftijd 69 Gem leeftijd (s.d) 39,74 (10,41) Percentage no-show 29, 6 % (N=34) N 176 Man 124 (70,5%) Vrouw 52 (29,5%) Min leeftijd 24 Max leeftijd 73 Gem leeftijd (s.d) 42,8 (12,73) Percentage no-show 17,0% (N=30)

17 Voorlopige conclusie De dataverzameling viel tegen
Voorlopige resultaten o.b.v gegevens uit USER lijken positief, er kunnen echter nog geen conclusies aan verbonden worden Er kan nog geen antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag


Download ppt "Onderzoek naar de invloed van oplossingsgericht werken op no-show binnen de ambulante verslavingszorg Opzet en voorlopige resultaten 07-03-2013 Klazien."

Verwante presentaties


Ads door Google