De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar de invloed van oplossingsgericht werken op no-show binnen de ambulante verslavingszorg Opzet en voorlopige resultaten 07-03-2013 Klazien.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar de invloed van oplossingsgericht werken op no-show binnen de ambulante verslavingszorg Opzet en voorlopige resultaten 07-03-2013 Klazien."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar de invloed van oplossingsgericht werken op no-show binnen de ambulante verslavingszorg Opzet en voorlopige resultaten 07-03-2013 Klazien Offringa – Master student Sociologie RUG Dr. Jolanda Tuinstra - coördinator Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG Dr. Marijtje van Duijn- begeleider Sociologie RUG Drs. Frank Brook- senior onderzoeker VNN

2 Inhoud • Aanleiding • Onderzoeksvraag • Theoretisch kader • Onderzoeksopzet - Experimentele groep en controlegroep - Inclusie en Exclusie • Dataverzameling • Voorlopige resultaten • Voorlopige conclusie

3 Aanleiding • Het no-show percentage binnen de ambulante verslavingszorg en de gevolgen daarvan • Terugdringen van no-show – Invoering oplossingsgericht werken

4 Onderzoeksvraag Verlaagt oplossingsgericht werken door medewerkers van VNN tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek de no-show van cliënten bij het eerste face-to-face aanmeldingsgesprek? Hoe is dit te verklaren?

5 Theorie van Gepland Gedrag (Ajzen en Fishbein, 1991)

6 Theorie binnen het onderzoek

7 Onderzoeksopzet Experimentele groep: Drachten en Sneek • OGW tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek • Formulier hanteerbare momenten • Herinnering per sms Controlegroep: Leeuwarden • Telefonisch aanmeldingsgesprek zoals altijd

8 Inclusie en exclusie • Inclusie: Iedereen van 24 jaar en ouder • Exclusie: • Nevencliënten • Cliënten via de verslavingsreclassering • Cliënten in een crisissituatie

9 Dataverzameling I. Voormeting: USER gegevens van drie maanden voorafgaand aan het onderzoek II. Vragenlijsten gedurende de onderzoeksperiode III. USER gegevens over de onderzoeksperiode

10 II. Dataverzameling via vragenlijsten Experimentele groep 1 Gegevens over de toepassing van OGW in Drachten en Sneek 2Gegevens over het formulier hanteerbare momenten 3 Gegevens m.b.t factoren uit de theorie van gepland gedrag Controlegroep 1 Gegevens m.b.t factoren uit de theorie van gepland gedrag

11 Voortgang dataverzameling vragenlijsten Doel: - 3 maanden - 150 cliënten uit Drachten en Sneek - 150 cliënten uit Leeuwarden Voortgang:- Weinig vragenlijsten ingevuld - Extra maand data verzamelen - Leeuwarden: vroegtijdig gestopt Uiteindelijk:- Drachten en Sneek: voor 144 cliënten ten minste 1 van de 3 vragenlijsten ingevuld - Leeuwarden: door 38 cliënten een vragenlijst ingevuld

12 Dataverzameling vragenlijsten - Exclusie • Achteraf nog cliënten excluderen • Voornaamste redenen: - Drachten en Sneek: aangemeld door iemand anders - Leeuwarden: geen USER nummer genoteerd op de vragenlijst

13 Dataverzameling vragenlijsten - Aantal cliënten waarvoor vragenlijsten juist ingevuld zijn Drachten en Sneek 1 Toepassing OGW tijdens telefonisch aanmeldingsgesprek: n=81 2 Formulier hanteerbare momenten: n=54 3 Theorie van gepland gedrag: n=63 Leeuwarden 1 Theorie van gepland gedrag: n=22

14 Dataverzameling vragenlijsten Stand van zaken • Weinig ingevulde vragenlijsten • Zorgvuldigheid vereist bij het doen van uitspraken • Nog geen analyses uitgevoerd met de informatie uit de vragenlijsten

15 I + III Voormeting en gegevens uit USER tijdens de onderzoeksperiode controle groep voormeting N114 Man85 (74,6%) Vrouw29 (25,4%) Min leeftijd24 Max leeftijd71 Gem leeftijd (s.d)38,8 (11.52) Percentage no- show 20,2 % (N= 23) onderzoeksmeting N155 Man116 (74,8%) Vrouw39 (25,2%) Min leeftijd24 Max leeftijd73 Gem leeftijd (s.d)39,9 (11,89) Percentage no- show 32,3 % (N=50)

16 I + III Voormeting en gegevens uit USER tijdens de onderzoeksperiode experimentele groep voormeting N115 Man88 (76,5%) Vrouw27 (23,5%) Min leeftijd24 Max leeftijd69 Gem leeftijd (s.d)39,74 (10,41) Percentage no- show 29, 6 % (N=34) onderzoeksmeting N176 Man124 (70,5%) Vrouw52 (29,5%) Min leeftijd24 Max leeftijd73 Gem leeftijd (s.d)42,8 (12,73) Percentage no- show 17,0% (N=30)

17 Voorlopige conclusie • De dataverzameling viel tegen • Voorlopige resultaten o.b.v gegevens uit USER lijken positief, er kunnen echter nog geen conclusies aan verbonden worden • Er kan nog geen antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag


Download ppt "Onderzoek naar de invloed van oplossingsgericht werken op no-show binnen de ambulante verslavingszorg Opzet en voorlopige resultaten 07-03-2013 Klazien."

Verwante presentaties


Ads door Google