De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1813-1907 DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ VAN ‘S-HERTOGENBOSCH © de schutterij van 's-Hertogenbosch 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1813-1907 DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ VAN ‘S-HERTOGENBOSCH © de schutterij van 's-Hertogenbosch 1."— Transcript van de presentatie:

1

2 1813-1907 DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ VAN ‘S-HERTOGENBOSCH © de schutterij van 's-Hertogenbosch 1

3 De Halve Kompagnie* Artillerie der dienstdoende Schutterij van ’s-Hertogenbosch © de schutterij van 's-Hertogenbosch Kortweg: de Bossche Schutterij *Hele kompagnie is 120 manschappen Halve kompagnie is 60 manschappen 2

4 De Dienstdoende Schutterijen hebben bestaan van 1813 tot en met 1907. © de schutterij van 's-Hertogenbosch3

5 In vredestijd vielen zij onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en waren zij mede verantwoordelijk voor het handhaven van de orde in de plaatselijke gemeente. © de schutterij van 's-Hertogenbosch4

6 In oorlogstijd viel de schutterij onder het ministerie van Oorlog en waren zij een soort reserve leger. © de schutterij van 's-Hertogenbosch 5

7 De Bossche schutterij is actief ingezet bij de bevrijding van ’s-Hertogenbosch in 1813 en tijdens de Tiendaagse Veldtocht. © de schutterij van 's-Hertogenbosch6

8 Naast de in 1830 opgerichtte Halve Kompagnie Artillerie kende de Schutterij ook vijf infanterie- kompagnieën. Twee van deze kompagnieën waren paraat. Deze zijn dan ook ten strijde getrokken tijdens de Tiendaagse Veldtocht. © de schutterij van 's-Hertogenbosch7

9 De Halve Kompagnie Artillerie bleef in de vestingstad achter om deze te verdedigen met haar geschut. © de schutterij van 's-Hertogenbosch8

10 Tijdens die Tiendaagse Veldtocht in 1831 wisten 4 Bossche Schutters zich onder vijandelijk vuur uitermate dapper te gedragen. Daarmee hebben ze ongetwijfeld het leven van een aantal kameraden gered. Deze 4 Schutters werden voor hun dapperheid onderscheiden met de Militaire Willemsorde. © de schutterij van 's-Hertogenbosch9

11 De schutterij had, om in huidige termen te spreken, zowel een vredes- als een oorlogs­taak. © de schutterij van 's-Hertogenbosch10

12 Over de vredestaak van de schutters komen we regelmatig gege­vens en dankbetuigingen tegen in de archieven van de schutte­rij. We hebben er enkele uitgenomen: © de schutterij van 's-Hertogenbosch11

13 10 juni 1823 Grote brand te Orthen. Verrichten van brandpiketdiensten. © de schutterij van 's-Hertogenbosch 17 februari 1826 Grote brand te 's-Hertogenbosch. Bewaren van de orde. Bewaken van de geredde huisraad. 12

14 5 Augustus 1830 Brand in de toren van de Sint Janskerk als gevolg van bliksem­inslag. Het College betuigt zijn dank aan de Commandant voor de ijver en goede diensten door de schutters aan de dag gelegd bij de bestrijding van de brand. © de schutterij van 's-Hertogenbosch 6 november 1831 Transport van 200 gevangenen van 's-Hertogenbosch naar Lei­den. 13

15 15 februari 1848 Brand in de kamer van de Secretaris ten Stadhuize. © de schutterij van 's-Hertogenbosch 24 april 1852 Grote brand te Orthen. 14

16 Vanaf 1860 worden deze berichten minder. Wellicht door een betere organisatie van de civiele diensten in onze stad: m.n. brandweer, politie, justitie. © de schutterij van 's-Hertogenbosch15

17 De oorlogstaak van de schutterij was het assisteren bij en het overnemen van krijgsdien­sten van de nationale militie. Het meest in het oog springende detail van deze oorlogstaak was de 10-daagse veldtocht in 1831 inzake de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden. © de schutterij van 's-Hertogenbosch16

18 Voor deze veldtocht werden bij besluit van 13-1-1831 twee Compag­nieën gevormd uit de Bossche Schutterij, welke met ingang van de genoemde datum mobiel werden verklaard. © de schutterij van 's-Hertogenbosch17

19 Deze mobielverkla­ring hield in, dat de betreffende schutters de­zelfde rechten en plichten hadden als de leden der krijgsmacht welke gelegen waren in een vesting. © de schutterij van 's-Hertogenbosch18

20 Eén van deze Bossche Compagnieën, werd ingedeeld bij het 1e marsbataljon, dat als volgt was samengesteld: © de schutterij van 's-Hertogenbosch 1 Compagnie mobiele Bossche Schutters 3 Compagnieën mobiele Amsterdamsche Schutters. 2 Compagnieën van het reserve- bataljon der 5e afdeling Infan­terie. 19

21 Het resterende deel van de mobiele Bossche Schutterij ver­richtte in onze stad garnizoens­diensten. © de schutterij van 's-Hertogenbosch20

22 Bij publicatie van de landweerwet d.d. 24-6-1901 werd de opheffing aangekondigd van de Nederlandsche Schutterij. © de schutterij van 's-Hertogenbosch 21

23 De dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch werd met ingang van 1-11-1906 gelijkgesteld met een rustende schutte­rij. © de schutterij van 's-Hertogenbosch22

24 Op 30 oktober 1906 had in onze stad het afscheid plaats van de schutterij met een wapenschouw op de parade. © de schutterij van 's-Hertogenbosch23

25 Het vaandel van de dienstdoende schutterij van 's-Hertogen­bosch werd door de Comman­dant op het bordes van het stadhuis aan het Gemeentebestuur overgedragen. © de schutterij van 's-Hertogenbosch24

26 De schutterij van ’s-Hertogenbosch is een cultuurhistorische vereniging die op een historisch verantwoorde wijze het garnizoensleven van de stad ’s-Hertogenbosch wil laten herleven. © de schutterij van 's-Hertogenbosch25

27 Naast de Halve Kompagnie kent de Schutterij ook burgerleden. Zij verdiepen zich in het burger aspect van het Garnizoensleven. Uiteraard gaan ook zij historisch verantwoord gekleed. © de schutterij van 's-Hertogenbosch26

28 Naast haar twee 24-ponder vestingkanonnen beschikt de Schutterij over musketten en twee veldkanonnen; een tweeponder en een achtponder. © de schutterij van 's-Hertogenbosch27

29 De Schutterij laat zien hoe het garnizoensleven er uitzag in de vestigingsstad ’s-Hertogenbosch. Wij zijn regelmatig te zien op de Citadel, de thuisbasis van onze vereniging, de vestigingsmuren en op de Uilenburg. © de schutterij van 's-Hertogenbosch28

30 Gemaakt door: Jeroen Steinmeijer Stéphanne Gibbels © de schutterij van 's-Hertogenbosch29


Download ppt "1813-1907 DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ VAN ‘S-HERTOGENBOSCH © de schutterij van 's-Hertogenbosch 1."

Verwante presentaties


Ads door Google