De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vaders & ouwe jongens Moeders & ouwe taarten. 1 Johannes 2: 12-14 Kinderen:  Ik schrijf u, want de zonden zijn u vergeven om zijn naam  Ik heb u geschreven,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vaders & ouwe jongens Moeders & ouwe taarten. 1 Johannes 2: 12-14 Kinderen:  Ik schrijf u, want de zonden zijn u vergeven om zijn naam  Ik heb u geschreven,"— Transcript van de presentatie:

1 Vaders & ouwe jongens Moeders & ouwe taarten

2 1 Johannes 2: 12-14 Kinderen:  Ik schrijf u, want de zonden zijn u vergeven om zijn naam  Ik heb u geschreven, want u kent de Vader. Vaders  Ik schrijf u, want u kent Hem, die van de beginne is.  Ik heb u geschreven, want u kent Hem, die van het begin is. Jongelingen  Ik schrijf u, want u hebt de boze overwonnen.  Ik heb u geschreven, want:  U bent sterk en  het woord Gods blijft in u en  U hebt de boze overwonnen

3 Opvallend  Kinderen begin - Vaders eindpunt,  Jongelingen tussenfase  Jongelingen het meeste effect… Progressie per groep:  Kinderen:  Zonden vergeven  Gij kent (nu) de Vader  Jongelingen:  Boze overwonnen  Sterk, woord Gods blijft in u, boze overwonnen.  Vaders:  Geen progressie!

4 Oude jongelingen en vaders Vader:  kent Hem, Die van de beginne is  Heeft dat wat was niet verloren, maar meegenomen Jongeling  vader = van prestatie naar relatie  Een vader kent HEM!  Een oude jongeling bouwt op wat hij bereikt heeft!

5 Deze eeuw Toekomende eeuw Eschaton † PRRR Het christen leven

6 Deze eeuw Toekomende eeuw Eschaton Het christen leven

7 Deze eeuw Toekomende eeuw Eschaton Het christen leven

8 Deze eeuw Toekomende eeuw Eschaton Het christen leven

9 Deze eeuw Toekomende eeuw Eschaton Het christen leven

10 Asa (2 Kron. 14: De jongeling)  Vers 2-4: Asa deed wat goed en recht was in de ogen van de Here…  Vers 8: Asa nu had een leger 300. 000 uit Juda, en 280.000 uit Benjamin.  Vers 9-11 ‘De Kusiet Zerach trok tegen hen ten strijde’… ‘Met een leger van 1000 x 1000 man en drie-honderd wagens…’  Vers 12-13 ‘Toen riep Asa tot de Here, zijn God…’ En de Here deed de Kusieten de nederlaag lijden en van de Kusieten vielen er zovelen, dat niemand van hen in leven bleef, want zij werden verpletterd voor het aangezicht van de Here en van zijn leger.

11 Asa (2 Kron. 16: De ouwe)  Vers 1: In het zesendertigste jaar der regering van Asa trok Basa, de koning van Israel, op tegen Juda …  Vers 2: Toen haalde Asa zilver en goud … en hij zond het tot Benhadad, de koning van Aram, die te Damascus woonde…  16 Vers 7-9  De profeet: ‘In die tijd kwam de ziener Chanani tot Asa…’  De vraag: Waren de Kusieten en de Libiers niet een groot leger …? Toch heeft de Here hen in uw macht gegeven, omdat gij op Hem gesteund hebt.

12 Asa (2 Kron. 16: De ouwe)  Vers 1: In het zesendertigste jaar der regering van Asa trok Basa, de koning van Israel, op tegen Juda …  Vers 2: Toen haalde Asa zilver en goud … en hij zond het tot Benhadad, de koning van Aram, die te Damascus woonde…  16 Vers 7-9: ‘In die tijd kwam de ziener Chanani tot Asa, …’  Waren de Kusieten en de Libiers niet een groot leger …? Toch heeft de Here hen in uw macht gegeven, omdat u op Hem gesteund hebt.

13 Asa (2 Kron. 16: De ouwe) Contrast:  Een vader weet dat ‘… des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat.’  Een oude jongeling bouwt op ervaring (16 Vers 7-9): U hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult u oorlogen hebben.

14 Jezus’ gedachten Joh. 17:24 Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt - Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld. Joh. 16:23 & 26-27 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.

15 Deze eeuw Toekomende eeuw Eschaton Het christen leven

16 Deze eeuw Toekomende eeuw Eschaton Het christen leven


Download ppt "Vaders & ouwe jongens Moeders & ouwe taarten. 1 Johannes 2: 12-14 Kinderen:  Ik schrijf u, want de zonden zijn u vergeven om zijn naam  Ik heb u geschreven,"

Verwante presentaties


Ads door Google