De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Suspension Technology

Verwante presentaties


Presentatie over: "Suspension Technology"— Transcript van de presentatie:

1 Suspension Technology
AUT

2 Inleiding LES 3 en 4

3 Les 1 en 2 Overzicht voertuigontwikkelproces
Pakket van Eisen besproken Variaties wielophangingen bekeken

4 Inhoud Ontwerpproces wielophanging Bepalen Rol- en Dompcentra

5 Keuze en dimensionering van de wielophanging
Ontwerpproces Keuze en dimensionering van de wielophanging

6 Autotechnisch Ontwerpproces

7 Ontwerpproces 2. Dimensioneren van ophanging 1. Selecteren van ontwerp
Dimensies, packaging en bewegingsvrijheid wiel Eisen mbt comfort en actieve veiligheid Eisen met betrekking tot (lifecycle) costing 2. Dimensioneren van ophanging Dimensioneren van geometrie (rol en dompcentra) Bepalen van wielstanden (statisch en dynamisch) Dimensioneren van veren, dempers Dimensioneren van stabilisatoren (optioneel)

8 Kenmerken ophanging Hoeveel onderdelen? Welke onderdelen?
Waar zitten de ophangpunten? Waar wordt de body afgesteund? Afhankelijk of onafhankelijk? Aanvullende geleidingssystemen nodig?

9 Eigenschappen ophanging
Inbouwruimte Massa Robuustheid Kinematische mogelijkheden Keuze rol- en dompcentra Beïnvloeding wielgeleiding Kosten

10 Diverse Asontwerpen Starre as Half-starre of semi onafhankelijke as
Live axle Dead beam 3 punts geleiding 5 punts geleiding Disselas De Dion as Half-starre of semi onafhankelijke as Onafhankelijke as

11 Diverse Asontwerpen Starre as Half-starre of semi onafhankelijke as
Verbonden langsgeleiding Torsie as (twist beam axle) Onafhankelijke as

12 Diverse Asontwerpen Starre as Half-starre of semi onafhankelijke as
Trailing arm (langs- of schuine geleiding) McPherson/Chapman strut Double Wishbone (SLA – short long arm) Multilink

13 Eerste selectie 1. Selecteren van ontwerp
Dimensies, packaging en bewegingsvrijheid wiel Eisen mbt comfort en actieve veiligheid Eisen met betrekking tot (lifecycle) costing Om een goede selectie te kunnen maken, is kennis van kenmerken (1a) en eigenschappen (1b en 1c) van ophangingen noodzakelijk

14 Vorige week

15 Diverse Asconstructies
Starre as Half-starre of semi onafhankelijke as Onafhankelijke as Inbouwruimte? Massa? Robuustheid? Kinematische mogelijkheden? Kosten?

16 Keuze Asconstructies Wat zijn veelvoorkomende voorwielophangingen? McPherson Dubbele draagarmen Multilink Starre as (‘bijzondere voertuigcategorieën’)

17 Keuze Asconstructies Welke achterwielophangingen komen niet voor? … Alle ophangingen die zijn behandeld, kunnen als achterwielophanging dienen

18 Keuze Asconstructies Wat zijn logische combinaties? Voor: Achter:
McPherson Starre as (live/solid) Twist beam Trailing arm McPherson Dubbele draagarmen Multilink

19 Keuze Asconstructies Wat zijn logische combinaties? Voor: Achter:
Dubbele draagarmen Starre as (live/solid) Twist beam Trailing arm McPherson Dubbele draagarmen Multilink

20 Uitwerking asontwerp 2. Dimensioneren van ophanging
Dimensioneren van geometrie (rol en dompcentra) Bepalen van wielstanden (statisch en dynamisch) Dimensioneren van veren en dempers Keuze en dimensionering stabilisatoren Na de keuze voor een bepaald asontwerp, volgt de uitwerking, volgens bovenstaand schema. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de eerste keuze altijd gehandhaafd blijft…

21 Dimensionering wielophanging
Rol en Domp Dimensionering wielophanging

22 Rolcentrum construeren

23 Wat vertelt het rolcentrum
Het rolcentrum bepaalt de mate van rol tijdens het doorrijden van een bocht. De hoeveelheid rol wordt bepaald door de hoogte van het zwaartepunt en de afstand tussen zwaartepunt en rolcentrum. Het rolcentrum kan beïnvloed worden door de keuze voor de wielophanging.

24 Construeren van het rolcentrum
Stap 1: 2 staven en een gezamenlijk scharnierpunt

25 Construeren van het rolcentrum
Stap 2: Van 2 staven naar een voertuig

26 Construeren van het rolcentrum
Stap 3: Wielophanging met 2 scharnierpunten

27 Construeren van het rolcentrum
Stap 4: Verandering van de ligging van het rolcentrum

28 Construeren van het rolcentrum
Stap 5: De concrete wielophanging

29 Construeren van het rolcentrum
Stap 5: Varianten

30 Construeren van het rolcentrum
Samenvattend: construeren van een rolcentrum: Het rolcentrum ontstaat uit de (rol)pool van beweging van het linker en rechter wiel De rolpool van de beweging wordt meetkundig geconstrueerd uit de hoeken van de draagarmen in het vooraanzicht. De camber- of wielvluchtvarandering bij inveren is een resultante van de lengte van de draagarmen in vooraanzicht

31 Construeren van het rolcentrum
dimensioneren uitgaande van een gewenst rolcentrum: Bepalen gewenst rolcentrum Bepalen van de ligging van de rolpool en tegelijkertijd de hoek van de onderste draagarm Bepalen van de hoek van de bovenste draagarm Bepalen lengte draagarmen aan de hand van de gewenste wielvluchtvariatie

32 Construeren van het rolcentrum
McPherson

33 Construeren van het rolcentrum
SLA, DW

34 Construeren van het rolcentrum
Schuine langsgeleiding

35 Construeren van het rolcentrum
Starre as

36 Construeren van het rolcentrum
Rol-as

37 Rolcentra Dubbele draagarmen McPherson Verticale geleiding Pendelas
Dwarsgeleiding Langsgeleiding Schuine geleiding (torsie as) Schuine geleiding (enkelv.)

38 Dompcentrum Construeren

39 Wat vertelt het dompcentrum
Het dompcentrum bepaalt de mate van domp tijdens het remmen en accelereren. Onder domp wordt verstaan: duik en lift De hoeveelheid domp wordt bepaald door de hoogte van het zwaartepunt en de afstand tussen zwaartepunt en dompcentrum. Het dompcentrum kan beinvloed worden door de keuze voor de wielophanging.

40 Construeren van het dompcentrum
Voorspelbaar en gewenst domp(knik)gedrag bij accelereren en remmen

41 Construeren van het dompcentrum
Enkelvoudige langsgeleiding

42 Construeren van het dompcentrum
McPherson

43 Construeren van het dompcentrum
Dubbele dwarsgeleiding

44 Construeren van het dompcentrum
Schuine langsgeleiding

45 Construeren van het dompcentrum
Bladveer geleiding Knikpool ligt tussen punt A (langsgeleiding) en oneindig (zuiver verticale geleiding)

46 Construeren van het dompcentrum
Watt-geleiding Knikpool kan voor of achter de as liggen. zeer goede dompstabilisatie Voorbeeld bij samenstelling voertuig

47 Construeren van het dompcentrum
Samengesteld voertuig

48 Construeren van het dompcentrum
Samengesteld voertuig: Onbeladen

49 Construeren van het dompcentrum
Samengesteld voertuig: Beladen

50 Construeren van het dompcentrum
Samengesteld voertuig: Remmen, Beladen

51 Opdracht Casus

52 Casus Stel een groep samen met iemand anders Kies een voertuig
Bepaal voor het voertuig gebruikte eisenpakket Pas het eisenpakket aan een nieuwe functie aan Ontwerp een alternatieve wielophanging voor jouw voertuig Maar eerst beginnen met opdracht 1

53 Opdracht 1 en 2 Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4:
Kies een voertuig en beschrijf deze Herleid het pakket van eisen voor dit voertuig Maak de packaging tekeningen Hoofdstuk 3: Pas de functie van jullie voertuig aan en omschrijf de nieuwe eisen en te verwachten specificaties (nu aannames, later specificeren) in Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4: Voer een benchmark uit naar het oorspronkelijke voertuig en je aangepaste voertuig.

54 Opdracht 1 en 2 PRESENTATIES

55 Keuze samenstellingen en bepalen rol- en dompcentra (en rolas)
Opdracht 3 Keuze samenstellingen en bepalen rol- en dompcentra (en rolas)

56 Opdracht 3 Kies 3 mogelijke combinaties tussen voor- en achterasconstructies die in jullie ogen gaan voldoen aan de kenmerken en eisen voor jullie doelvoertuig. Bepaal van deze 3 combinaties de rolcentra (en rolas) en de dompcentra Gebruik voor het herleiden van rol- en dompcentra de packagingtekeningen uit paragraaf 3.3 (neem ze over) Maak nog geen definitieve keuze voor de wielophanging

57 Volgende week Wielstanden


Download ppt "Suspension Technology"

Verwante presentaties


Ads door Google