De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Suspension Technology AUT02 2013-2014 1. Inleiding LES 3 en 4 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Suspension Technology AUT02 2013-2014 1. Inleiding LES 3 en 4 2."— Transcript van de presentatie:

1 Suspension Technology AUT02 2013-2014 1

2 Inleiding LES 3 en 4 2

3 Les 1 en 2 Overzicht voertuigontwikkelproces Pakket van Eisen besproken Variaties wielophangingen bekeken 3

4 Inhoud Ontwerpproces wielophanging Bepalen Rol- en Dompcentra 4

5 Ontwerpproces Keuze en dimensionering van de wielophanging 5

6 Autotechnisch Ontwerpproces 6

7 Ontwerpproces 1. Selecteren van ontwerp a)Dimensies, packaging en bewegingsvrijheid wiel b)Eisen mbt comfort en actieve veiligheid c)Eisen met betrekking tot (lifecycle) costing 2. Dimensioneren van ophanging a)Dimensioneren van geometrie (rol en dompcentra) b)Bepalen van wielstanden (statisch en dynamisch) c)Dimensioneren van veren, dempers d)Dimensioneren van stabilisatoren (optioneel) 7

8 Kenmerken ophanging Hoeveel onderdelen? Welke onderdelen? Waar zitten de ophangpunten? Waar wordt de body afgesteund? Afhankelijk of onafhankelijk? Aanvullende geleidingssystemen nodig? 8

9 Eigenschappen ophanging Inbouwruimte Massa Robuustheid Kinematische mogelijkheden Keuze rol- en dompcentra Beïnvloeding wielgeleiding Kosten 9

10 Diverse Asontwerpen Starre as Live axle Dead beam 3 punts geleiding 5 punts geleiding Disselas De Dion as Half-starre of semi onafhankelijke as Onafhankelijke as 10

11 Diverse Asontwerpen Starre as Half-starre of semi onafhankelijke as Verbonden langsgeleiding Torsie as (twist beam axle) Onafhankelijke as 11

12 Diverse Asontwerpen Starre as Half-starre of semi onafhankelijke as Onafhankelijke as Trailing arm (langs- of schuine geleiding) McPherson/Chapman strut Double Wishbone (SLA – short long arm) Multilink 12

13 Eerste selectie 1. Selecteren van ontwerp a)Dimensies, packaging en bewegingsvrijheid wiel b)Eisen mbt comfort en actieve veiligheid c)Eisen met betrekking tot (lifecycle) costing Om een goede selectie te kunnen maken, is kennis van kenmerken (1a) en eigenschappen (1b en 1c) van ophangingen noodzakelijk 13

14 Vorige week 14

15 Diverse Asconstructies Starre as Half-starre of semi onafhankelijke as Onafhankelijke as 15 Inbouwruimte? Massa? Robuustheid? Kinematische mogelijkheden? Kosten?

16 Keuze Asconstructies Wat zijn veelvoorkomende voorwielophangingen? McPherson Dubbele draagarmen Multilink Starre as (‘bijzondere voertuigcategorieën’) 16

17 Keuze Asconstructies Welke achterwielophangingen komen niet voor? … Alle ophangingen die zijn behandeld, kunnen als achterwielophanging dienen 17

18 Keuze Asconstructies Wat zijn logische combinaties? Voor:Achter: McPhersonStarre as (live/solid) Twist beam Trailing arm McPherson Dubbele draagarmen Multilink 18

19 Keuze Asconstructies Wat zijn logische combinaties? Voor:Achter: Dubbele draagarmen Starre as (live/solid) Twist beam Trailing arm McPherson Dubbele draagarmen Multilink 19

20 Uitwerking asontwerp 2. Dimensioneren van ophanging a)Dimensioneren van geometrie (rol en dompcentra) b)Bepalen van wielstanden (statisch en dynamisch) c)Dimensioneren van veren en dempers d)Keuze en dimensionering stabilisatoren Na de keuze voor een bepaald asontwerp, volgt de uitwerking, volgens bovenstaand schema. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de eerste keuze altijd gehandhaafd blijft… 20

21 Rol en Domp Dimensionering wielophanging 21

22 Rolcentrum construeren 22

23 Wat vertelt het rolcentrum Het rolcentrum bepaalt de mate van rol tijdens het doorrijden van een bocht. De hoeveelheid rol wordt bepaald door de hoogte van het zwaartepunt en de afstand tussen zwaartepunt en rolcentrum. Het rolcentrum kan beïnvloed worden door de keuze voor de wielophanging. 23

24 Construeren van het rolcentrum Stap 1: 2 staven en een gezamenlijk scharnierpunt 24

25 Construeren van het rolcentrum Stap 2: Van 2 staven naar een voertuig 25

26 Construeren van het rolcentrum Stap 3: Wielophanging met 2 scharnierpunten 26

27 Construeren van het rolcentrum Stap 4: Verandering van de ligging van het rolcentrum 27

28 Construeren van het rolcentrum Stap 5: De concrete wielophanging 28

29 Construeren van het rolcentrum Stap 5: Varianten 29

30 Construeren van het rolcentrum Samenvattend: construeren van een rolcentrum: Het rolcentrum ontstaat uit de (rol)pool van beweging van het linker en rechter wiel De rolpool van de beweging wordt meetkundig geconstrueerd uit de hoeken van de draagarmen in het vooraanzicht. De camber- of wielvluchtvarandering bij inveren is een resultante van de lengte van de draagarmen in vooraanzicht 30

31 Construeren van het rolcentrum dimensioneren uitgaande van een gewenst rolcentrum: Bepalen gewenst rolcentrum Bepalen van de ligging van de rolpool en tegelijkertijd de hoek van de onderste draagarm Bepalen van de hoek van de bovenste draagarm Bepalen lengte draagarmen aan de hand van de gewenste wielvluchtvariatie 31

32 Construeren van het rolcentrum McPherson 32

33 Construeren van het rolcentrum SLA, DW 33

34 Construeren van het rolcentrum Schuine langsgeleiding 34

35 Construeren van het rolcentrum Starre as 35

36 Construeren van het rolcentrum Rol-as 36

37 Rolcentra a.Dubbele draagarmen b.McPherson c.Verticale geleiding d.Pendelas e.Dwarsgeleiding f.Langsgeleiding g.Schuine geleiding (torsie as) h.Schuine geleiding (enkelv.) 37

38 Dompcentrum Construeren 38

39 Wat vertelt het dompcentrum Het dompcentrum bepaalt de mate van domp tijdens het remmen en accelereren. Onder domp wordt verstaan: duik en lift De hoeveelheid domp wordt bepaald door de hoogte van het zwaartepunt en de afstand tussen zwaartepunt en dompcentrum. Het dompcentrum kan beinvloed worden door de keuze voor de wielophanging. 39

40 Construeren van het dompcentrum Voorspelbaar en gewenst domp(knik)gedrag bij accelereren en remmen 40

41 Construeren van het dompcentrum Enkelvoudige langsgeleiding 41

42 Construeren van het dompcentrum McPherson 42

43 Construeren van het dompcentrum Dubbele dwarsgeleiding 43

44 Construeren van het dompcentrum Schuine langsgeleiding 44

45 Construeren van het dompcentrum Bladveer geleiding Knikpool ligt tussen punt A (langsgeleiding) en oneindig (zuiver verticale geleiding) 45

46 Construeren van het dompcentrum Watt-geleiding 46 Knikpool kan voor of achter de as liggen. zeer goede dompstabilisatie Voorbeeld bij samenstelling voertuig

47 Construeren van het dompcentrum Samengesteld voertuig 47

48 Construeren van het dompcentrum Samengesteld voertuig: Onbeladen 48

49 Construeren van het dompcentrum Samengesteld voertuig: Beladen 49

50 Construeren van het dompcentrum Samengesteld voertuig: Remmen, Beladen 50

51 Opdracht Casus 51

52 Casus Stel een groep samen met iemand anders Kies een voertuig Bepaal voor het voertuig gebruikte eisenpakket Pas het eisenpakket aan een nieuwe functie aan Ontwerp een alternatieve wielophanging voor jouw voertuig Maar eerst beginnen met opdracht 1 52

53 Opdracht 1 en 2 53 Hoofdstuk 2: Kies een voertuig en beschrijf deze Herleid het pakket van eisen voor dit voertuig Maak de packaging tekeningen Hoofdstuk 3: Pas de functie van jullie voertuig aan en omschrijf de nieuwe eisen en te verwachten specificaties (nu aannames, later specificeren) in Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4: Voer een benchmark uit naar het oorspronkelijke voertuig en je aangepaste voertuig.

54 Opdracht 1 en 2 PRESENTATIES 54

55 Opdracht 3 Keuze samenstellingen en bepalen rol- en dompcentra (en rolas) 55

56 Opdracht 3 56 Kies 3 mogelijke combinaties tussen voor- en achterasconstructies die in jullie ogen gaan voldoen aan de kenmerken en eisen voor jullie doelvoertuig. Bepaal van deze 3 combinaties de rolcentra (en rolas) en de dompcentra Gebruik voor het herleiden van rol- en dompcentra de packagingtekeningen uit paragraaf 3.3 (neem ze over) Maak nog geen definitieve keuze voor de wielophanging

57 Volgende week 57 Wielstanden


Download ppt "Suspension Technology AUT02 2013-2014 1. Inleiding LES 3 en 4 2."

Verwante presentaties


Ads door Google