De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 e invalshoek: vrije wil als zelfverwerkelijking Vrije wil als het vermogen om zelf de keuzes te maken die jij belangrijk vindt, datgene te doen wat je.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 e invalshoek: vrije wil als zelfverwerkelijking Vrije wil als het vermogen om zelf de keuzes te maken die jij belangrijk vindt, datgene te doen wat je."— Transcript van de presentatie:

1 2 e invalshoek: vrije wil als zelfverwerkelijking Vrije wil als het vermogen om zelf de keuzes te maken die jij belangrijk vindt, datgene te doen wat je zelf echt wilt Vraag: Hoe is het bepaalt wat je zelf echt wilt?

2 Overzicht hoofdstuk 3 (schema 3.1) Psychische gegevenheden zoals verlangens en behoeften 1 e positie Hume, Haidt, Gray Handelen optelsom van psychische gegevenheden (Determinisme) Psyche is ongestructureerd Geen zelf dus geen zelfverwerkelijking Wat je wilt = wat je het sterkst verlangt

3 Overzicht hoofdstuk 3 (schema 3.1) Psychische gegevenheden zoals verlangens en behoeften 1 e positie Hume, Haidt, Gray 2 e positie Mill, Frankfurt Handelen optelsom van psychische gegevenheden (determinisme) Psyche is ongestructureerd Geen zelf dus geen zelfverwerkelijking Wat je wilt = wat je het sterkst verlangt Handelen optelsom van psychische gegevenheden (determinisme) Psyche is gestructureerd door karakter (Mill) of 1 e en 2 e orde verlangens (Frankfurt) Wel zelf dus ook zelfverwerkelijking Wat je wilt = karakter of 2 e orde (liefhebt)

4 Overzicht hoofdstuk 3 (schema 3.1) Psychische gegevenheden zoals verlangens en behoeften 1 e positie Hume, Haidt, Gray 2 e positie Mill, Frankfurt 3 e positie Sartre, Taylor Handelen optelsom van psychische gegevenheden (determinisme) Psyche is ongestructureerd Geen zelf dus geen zelfverwerkelijking Wat je wilt = wat je het sterkst verlangt Handelen optelsom van psychische gegevenheden (determinisme) Psyche is gestructureerd door karakter (Mill) of 1 e en 2 e orde verlangens (Frankfurt) Wel zelf dus ook zelfverwerkelijking Wat je wilt = karakter of 2 e orde (liefhebt) Handelen geen optelsom van psychische gegevenheden (geen determinisme) Behalve psychische gegevenheden ook nog keuze (Sartre) of interpretatie (Taylor) Wel zelf dus ook zelfverwerkelijking (maar pas op bij Sartre)

5 Lees 3.5.1

6 1.Talloze dingen omtrent onszelf en ons karakter liggen vast (situatie of facticiteit) 2.We behouden altijd de vrijheid om wat vast ligt af te wijzen en onze eigen vrije keuze te maken (UOP) 3.We hebben dus geen essentie (= kern, natuur, wezen, aard, iets wat ons onomkoombaar maakt tot wat we zijn) 4.Alleen existentie: we bestaan en geven door onze keuzes vorm aan ons bestaan 5.Wie deze keuzevrijheid ontkent is te kwader trouw (p.165 onder)

7 46. De kandidaten kunnen beargumenteren waarom men volgens het existentialisme van Sartre bij het maken van een keuze in een lastige situatie nooit volledig dwingende redenen kan geven die één bepaalde keuze noodzakelijk maken ten koste van andere mogelijke keuzes.

8 Antwoord (kort samengevat) Niet: wie ik ben bepaalt wat ik kies, Maar: wat ik kies bepaalt wie ik ben (essentie bundel (Hume) karakter (Mill) 2 e orde verlangens (Frankfurt))

9 In hoeverre kunnen we de vier aspecten van zelfverwerkelijking terugvinden in Sartre? 1.Herkenbaarheid 2.Authenticiteit -trouw zijn aan een innerlijke kern -je eigen vrije keuzes maken 3.Reflectie 4.Zelfkennis

10 [Lees tekst Sartre] en kijk naar eindtermen (kan net zo goed meteen gezamenlijk)


Download ppt "2 e invalshoek: vrije wil als zelfverwerkelijking Vrije wil als het vermogen om zelf de keuzes te maken die jij belangrijk vindt, datgene te doen wat je."

Verwante presentaties


Ads door Google