De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een lokaal cultuur(educatie)beleid Vrijdag 20 maart 2015 OPEK, Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een lokaal cultuur(educatie)beleid Vrijdag 20 maart 2015 OPEK, Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een lokaal cultuur(educatie)beleid Vrijdag 20 maart 2015 OPEK, Leuven

2 Kennismaking

3 Agenda Wat? Waarom? Hoe? – Enkele denkkaders – Duik in de praktijk – Duik in het cultuureducatieve veld in Vlaanderen – Kijken naar de eigen context – Enkele kapstokken voor kwaliteitsvolle en duurzame cultuureducatie

4 Wat?

5 Wat is cultuureducatie?

6 Cultuur Educatie

7 Cultuur “We kunnen cultuur omschrijven als een gedeelde herinnering. We putten uit dit gedeelde betekenisfonds wanneer we denken, handelen of communiceren. Cultuur als betekenisfonds omvat het eigen lichaam (beweging, dans, gebaren, klank, …), voorwerpen (instrumenten, objecten, textiel, sculpturen, gebouwen, boeken, schilderijen, …), taal (gezongen, gesproken en geschreven), grafische symbolen (tekeningen, schilderkunst, foto, film, video, …).” (GiC, p. 12)

8

9 Educatie Een Leven Lang Leren – levenslang, levensbreed, levensdiep – Verschillende vormen van leren – Van de wieg tot op de oude dag (groeien en doorgroeien in cultuur) – Brede leer- en leefomgevingen faciliteren (vb. Brede School- concept), zowel in gezins-, schoolse, vrijetijds- en werkcontext – Formeel, niet-formeel en informeel; – Toptalenten; van academisch naar laaggeletterd

10 Cultuureducatie “Elke vorm van intentionele educatie die een bewuste omgang met cultuur nastreeft in een bewust gehanteerd medium. Cultuureducatie is gericht op persoonlijke en sociale ontwikkeling en bewustwording en op het verwerven van de competentie en de bereidheid om aan cultuur deel te nemen en deel te hebben.” (GiC, p. 13)

11 Cultuureducatie Kunsteducatie Erfgoededucatie Leesbevordering Informatiegeletterdheid Mediawijsheid …

12 Waarom?

13 De waarde van cultuur?

14 De waarde van cultuur ‘Way of life’ Zingever van een mensenleven in de samenleving – Socialiseren – Kwalificeren – Subjectiveren Cultuursector? – Reflectief vormgeven aan het ‘samen-leven’ – Maat en onmaat van cultuur

15 De waarde van cultuur Vijf thema’s: – Cognitieve effecten – Gezondheid – Ervaringswaarde – Economische effecten – Sociale effecten

16

17 Hoe?

18 4 kaders voor cultuureducatie Wanneer? Een doorlopende leerlijn Waar? Een brede leeromgeving Hoe? Verschillende leerstrategieën Wie? Initiatie of toptalent

19 1. Een doorlopende leerlijn & 2. Een brede leeromgeving

20 Een doorlopende leerlijn www.cultuurindespiegel.nl www.cultuurindespiegel.be Voor het lokaal cultuurbeleid: van 0 tot 99 jaar…

21 Een brede leeromgeving Brede School: betrek buurt, familie, vrije tijdsactoren, … Vb. op reis in je eigen gemeente

22 Gezin School Vrije Tijd Baby’s Peuters KleutersLagere SchoolSecundair Boekbaby’s Kind & Gezin Fundels, Sprooksprekers Fundels Kinder- en Jeugd Jury Vlaanderen Gemakkelijk Lezen Plein Sprooksprekers

23 Gezin School Vrije Tijd StudentenSpitsuurleeftijdMediorenOuderen Leesclub Boekendienst aan Huis Voorlees- grootouders Twitter-leesclub

24 3. Verschillende leerstrategieën

25 Doelst Culturele competentie Pers. Ontw. Maat schap. ontw. Leren in cultuurLeren door cultuur vaardigh. attitudes kennis Leer- strategie Actief zelf doen, maken Receptief beleven, meemaken Reflectief weten, denken v/a/k Disci- pline muziek beeld. kunst litera- tuur theater dans audio- visueel archit. vormg cultureel erfgoed

26

27 4 leerstrategieën Receptief - kijken- waarnemen Actief - doen- verbeelden Reflectief - nadenken- conceptualiseren - analyseren Productief - experimenteren

28 4. Alle talenten

29 Van kennismaking naar toptalent Initiatie Amateurkunst DKO Jong talent Toptalent Cultuureducatoren: leerkrachten, cultuurwerkers, jeugdanimatoren …

30 Kaders voor cultuureducatie: Aandacht voor: 1. Een doorlopende leerlijn 2. Een brede leeromgeving 3. Verschillende vormen van leren 4. Van kennismaking tot toptalent

31 Moet ik dat allemaal zelf doen?

32

33 Een duik in de praktijk Cultuurmicroob, Roel Ceyssens Altijd Geslaagd, Wim Erkelbout

34 Roel Ceyssens Cultuurmicroob

35 Gezin School Vrije Tijd Baby’s Peuters KleutersLagere SchoolSecundair

36 Wim Erkelbout Altijd Geslaagd,

37 Gezin School Vrije Tijd StudentenSpitsuurleeftijdMediorenOuderen

38 Een duik in het cultuureducatieve veld Rondleiding OPEK

39 Kijken naar je eigen praktijk

40 Frank De Block Hartbeats, Boris & 100

41 Gezin School Vrije Tijd Baby’s Peuters KleutersLagere SchoolSecundair

42 Gezin School Vrije Tijd StudentenSpitsuurleeftijdMediorenOuderen

43 Duik in je eigen praktijk En deel met je collega’s

44 De kapstokken voor een kwaliteitsvol en duurzaam lokaal cultuureducatiebeleid?

45 Een lokaal cultuureducatiebeleid Mandaat Agendasetting (belang, sectoroverschrijdende, …) Betrokkenheid, dialooggericht Omgevingsanalyse-visie-missie- strategische doelstellingen: inhoudelijke & financieel Integraal Duurzaam & Kwaliteitsvol Stapsgewijs: maak keuzes

46 INTEGRAAL

47 Participatie van alle actoren: bibliotheek, cultuur- of gemeenschapscentrum, museum, kunstencentrum, gezelschappen, DKO, jeugddienst, muziekclub, erfgoedcel, heemkundige kringen, archief, dienst toerisme, cultuureducatieve organisaties, galerijen, dienst onderwijs, onderwijsveld, jeugddienst, jeugdculturele organisaties, …

48 Samenhang verschillende beleidsdomeinen -het cultureel erfgoed: de musea, de archieven, de volkscultuur, het verspreid immaterieel en roerend erfgoed -het sociaal-cultureel werk: de amateurkunsten, het verenigingsleven en de niet-formele volwassenenvorming, de bibliotheken en de cultuurcentra -de kunsten: de podiumkunsten, de letteren, de muziek, de beeldende kunst en de nieuwe media, de architectuur, de vormgeving en de toegepaste kunst.

49 Ook sectoroverschrijdend Wat is de meerwaarde van en wat zijn de aanknopingspunten voor cultuureducatie met: Vrije tijd Welzijn Stedebouw Personeel …

50 DUURZAAM & KWALITEITSVOL

51 Projecten zijn een beginpunt Doorlopende levenslijn Ondersteun het middenveld Investeer in mensen Haal expertise binnen Infrastructuur Financiële middelen Bed cultuureducatie in in het gemeentelijk/ stedelijk beleid

52 PROJECTEN

53 EEN DOORLOPENDE LEERLIJN

54 Kleutermenu

55 Cultuurmicroob,

56 SPA-Bruis

57 Mijn Leuven/Mijn Goesting

58 Kunstverkenner

59 Olla Podrida

60 hARTBEATS, Boris, Project 100

61

62 ONDERSTEUNING MIDDENVELD

63

64 INVESTEER IN MENSEN

65 HAAL EXPERTISE BINNEN GENT-EEKLO

66 INFRASTRUCTUUR

67 Bib van 100 talenten

68

69

70

71 FINANCIELE MIDDELEN Creatief zijn (H30) Keuzes maken (Hartstocht) Samenwerken (Kunstverkenner)

72 INBEDDING IN BELEID STAD/GEMEENTE

73

74 Baken, Oostende


Download ppt "Naar een lokaal cultuur(educatie)beleid Vrijdag 20 maart 2015 OPEK, Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google