De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Gratis opleidings- mogelijkheden voor begeleiders in de kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Gratis opleidings- mogelijkheden voor begeleiders in de kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang."— Transcript van de presentatie:

1 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Gratis opleidings- mogelijkheden voor begeleiders in de kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang Donderdag 2 april 2015 Peter Neirynck

2 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Wat is Diverscity? Paritair samenwerkingsverband Werkgevers (VVSG) Werknemers (ACV-Openbare Diensten, ACOD- Lokale en Regionale Besturen en VSOA) Samenwerking met Vlaamse overheid Sectorconvenant VIA (Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social- en non profit – publieke sector)

3 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Sectorconvenant Doelstellingen inzake arbeidsmarkt- en HRM- beleid realiseren binnen sector ‘lokale besturen’ via sectorconvenant (ong. 180.000 personeelsleden) Drie thema's staan centraal (cf. decreet) – de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt – opleidings- en competentiebeleid (LLL) – diversiteit (Allochtonen, 50+, PmAH)

4 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Uitvoering luik VTO in VIA 4 Maatregelen rond vorming, training en opleiding uit VIA4-akkoord publieke sector – Kwalificerende trajecten – Minivormingen – Bouwstenen voor niveau E en D – Animatoren Specifieke aandacht kinderopvang en thuiszorg

5 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Kwalificerende trajecten

6 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Opleiding in deeltijds volwassenonderwijs Concept 1 dag/week theorie 1 dag/week stage (beroepspraktijk) Voordeel: betrokkenheid met werkgever blijft kostprijs Nadeel: opleiding duurt langer Soms wachtlijsten Opleiding in de CVO’s

7 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Begeleider buitenschoolse kinderopvang 920 lestijden 3 semesters Begeleider kinderopvang 360 lestijden 4 e semester extra Vrijstellingen Startcursus (verplicht) voor 160 uren Andere certificaten Opleiding in de CVO’s

8 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Na de opleiding Certificaat Diploma, mits volgende voorwaarden Reeds diploma secundair onderwijs Modules algemene vorming gevolgd Tip: individueel af te toetsten bij het CVO Certificaat of diploma Vrijstellingen Start en locatie van de opleiding Opleiding in de CVO’s

9 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” De kandidaten voor de opleiding Dienst thuiszorg Diensten gezinszorg en aanvullende thuishulp Diensten logistieke hulp Dienstencheques of Dienst kinderopvang Initiatief BKO Kinderdagverblijven Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang Wie komt in aanmerking ?

10 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” De kandidaten voor de opleiding Georganiseerd door lokaal bestuur Gemeente OCMW AGB IGS OCMW-Vereniging (*) (*) criterium is PC of RSZPPO Minstens ½ tewerkgesteld en 3 jaar in dienst Wie komt in aanmerking ?

11 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Stappenplan tot eind juni 2015 Infosessies in CVO’s Intakegesprekken CVO’s Indienen kandidatuur Helpdesk (telefonisch en mail) 15 mei: afsluiten inschrijvingen Juni 2015 Selectie kandidaten (indien nodig) Tijdspad

12 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Stappenplan Juni 2015: kennisgeving beslissing aan Kandidaat Bestuur CVO Juni 2015: effectieve inschrijving CVO 1 september (*): start opleiding Tijdspad

13 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Opleiding + stage = arbeidstijd Het personeelslid in opleiding

14 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” 1) Opleiding + stage = arbeidstijd 2) D.w.z. behoud van loon MAAR: Geen opleiding tijdens vakantie Geen vakantiedagen opnemen tijdens de opleiding Geen uitbetaling overuren of weekendprestaties Het personeelslid in opleiding

15 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Financieringsprincipe 1.Voor elk uur opleiding (= theorie + stage) wordt voorzien in de terugbetaling van de effectieve loonkost voor een vervangende tewerkstelling. 2.Inschrijvingsgeld en cursusgeld worden volledig terugbetaald. Uitbetaling door de GSD-V Kwartaalbasis Effectieve loonstaat Financiering en vervanging

16 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Cursist volgt 1240 uren (verzorgende) les gespreid over 2 jaar. Optie 1: Vervangingscontract van 2 jaar voor 1240 uren/104 weken = 11,92 uren/week Optie 2: Vervangingscontract van 5 maanden voor 310 uren/20 weken = 15, 5 uren/week Financiering en vervanging

17 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Cursist volgt 920 uren (begeleider BKO) les gespreid over 3 semester, maar heeft in het eerste semester 160 uren vrijstellingen Optie 1: Vervangingscontract van 1,5 jaar voor 760 uren/72 weken = 10,56 uren/week Optie 2: Vervangingscontract van 5 maanden voor 150 uren/20 weken = 7,5 uren/week Financiering en vervanging

18 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Beperkingen bij de financiering Beperkt tot opleidingsuren (incl. stage) Geen dubbelfinanciering met andere maatregelen RSZ-korting Activa Gescofinanciering (intussen weggevallen)..... Zelfde functie (anc. speelt geen rol) Geen vervanging = geen financiering Financiering en vervanging

19 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Opleiding niveau E en D

20 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” ‘Nieuwe’ rechtspositieregeling 2007 Verplicht aantal uren vorming verlaten Meer nood aan kwalitatief aanbod Vlaams Plan geletterdheid verhogen Competentie-agenda De lerende Vlaming Verhogen deelname aan opleiding Hervorming volwassenonderwijs Historiek bouwstenen

21 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Interessant aanbod Centra voor Basiseducatie: modules van 40 tot 60 uren, maar: Zeer groot engagement voor werkgever Hoge drempel voor medewerker Idealiter: Werkbare modules die voor iedereen aanspreken Uitwerking Samenwerking tussen Basiseducatie en lokale besturen zelf Startsituatie

22 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Introductiemodule van 21 uren vorming Vaste prijszetting Kiezen uit 16 bouwstenen Op maat van noden in dienst en medewerker Inclusief voorbereiding en evaluatie De bouwstenen

23 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Bouwsteen 6 - Communicatie: Ik en de organisatie (vervolgpakket) Deel 2: Ik en mijn collega’s Wat is mijn aandeel in de communicatie op het werk? Leren samenwerken met iemand die een andere mening heeft Leren luisteren naar de mening van iemand anders Reageren op kritiek/ zelf kritiek geven Geven en krijgen van waardering De 16 bouwstenen

24 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Bouwsteen 9 - Uitbreiding PC-vaardigheden Concrete ICT-toepassingen in functie van de noden en taken van de organisatie. Dit kan bv. zijn: werken met intranet, internet, mailen, kassa bedienen, prikklok gebruiken, enz. I.f.v. de uitwerking is samenwerking met de verantwoordelijke van de plaatselijke ICT- dienst noodzakelijk. De 16 bouwstenen

25 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vaststelling: maatschappelijk werkers krijgen veel vragen i.v.m. financiële problemen Doelstellling: Preventief werken Aandacht voor meers kwetsbare mensen Aanpak: Financiële tussenkomst in opleiding bewust consumeren Samenwerking GSD-V

26 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Introductiemodule van 21 uren Loopbaan- en diversiteitsplan (tot 15.000 euro) Opleiding Bewust Consumeren (Slim beheer) 350 euro voor aangesloten besturen Vorming in thuiszorg en kinderopvang 721 euro (7 uren) per jaar en per dienst Financieringsmogelijkheden

27 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vorming in thuiszorg en kinderopvang 721 euro (7 uren) per jaar en per dienst Financiering kinderopvang

28 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Stel realistische verwachtingen Werk intergemeentelijk samen indien nodig Duidelijkheid over instapniveau Goede afspraken met leidinggevende  WEES CREATIEF Enkele tips

29 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Kinderopvangcaravan

30 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Intr Financieringsmogelijkheden

31 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Keuze uit 4 workshops Spelbagage (VDS) – 1,5u Omgaan met verbale agressie (Crime Control) – 3u Levensreddend handelen (Rescue) – 3u Natuurbeleving (Kleefkruid) -1,5u Telkens van 9u30 tot 13u Op 18 locaties in Vlaanderen tot eind december 2015 Schoolgaande kinderen

32 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” 2 x keuze uit 9 workshops Prikkelen met materiaal en activiteiten uit de Speelbank.be Omgaan met verbale agressie in de kinderopvang Levensreddend handelen kinderen van 0-3 jaar Bouwstenen voor een goede kindertijd Pedagogisch raamwerk Taalontwikkeling Seksueel opvoeden met het vlaggensysteem Omgaan met allergenen Risico-analyse in de praktijk Baby’s en peuters

33 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Telkens van 9u30 tot 16u30 Op 5 locaties in Vlaanderen Leuven – 26 oktober Antwerpen – 6 november Gent – 16 november Hasselt – 23 november Torhout – 27 november Workshops duren 3 uren Schoolgaande kinderen

34 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Vormingsfonds kinderopvang

35 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Keuze uit 10 thema’s, telkens meerdere aanbieders Teambuilding Rugschool en preventie van rugklachten Leren observeren ikv pedagogisch beleid en welbevinden en betrokkenheid kinderen Omgaan met diversiteit Pedagogisch documenteren De thema’s

36 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Keuze uit 10 thema’s, telkens meerdere aanbieders Communicatie met ouders en ouderparticipatie Inrichting van de binnen en buitenruimte (natuurbeleving) Spel, expressie en spelimpulsen Pedagogische visie Omgaan met taal De thema’s

37 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” http://vormingsfonds.vvsg.be Gebruikersnaam Paswoord Aantal vormingen Procedure Handleiding om te ondersteunen Boeken tot 31 mei Contact met aanbieder Contract tekenen en doorsturen Opleiding bevestigen Vorming boeken

38 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Enkele andere tips

39 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Gratis minivormingen Vormingsbudget VIVO Website VIVO Informeer u

40 “Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Contact Peter.neirynck@diverscity.bePeter.neirynck@diverscity.be of 02/211.55.49 Abonneer u op onze nieuwsbrief via de website! www.diverscity.be


Download ppt "“Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid” Gratis opleidings- mogelijkheden voor begeleiders in de kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang."

Verwante presentaties


Ads door Google