De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15-11-2011 De eerste stappen in de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley-III en Special Needs Addition Leonie Steenis, Universiteit Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15-11-2011 De eerste stappen in de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley-III en Special Needs Addition Leonie Steenis, Universiteit Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 De eerste stappen in de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley-III en Special Needs Addition Leonie Steenis, Universiteit Utrecht Linda Visser, Rijksuniversiteit Groningen Focus op Onderzoek, 2 december 2011

2 Bayley III 3de versie van de Bayley ontwikkelingsschalen
Bayley III 3de versie van de Bayley ontwikkelingsschalen Instrument voor vroegkinderlijke diagnostiek Meet spelenderwijs de ontwikkeling van cognitie, fijne motoriek, grove motoriek, taalbegrip en taalproductie in 17 leeftijdsgroepen lopend van 2 weken tot 3,5 jaar oud Maakt gebruik van standaard speelgoed en spelletjes Per ontwikkelingsdomein lopen items op in moeilijkheid Kinderen stappen in bij een leeftijdsadequaat item

3 BSID II vs. Bayley III Meer gedifferentieerd beeld
BSID II vs. Bayley III Meer gedifferentieerd beeld BSID II Bayley III Mentale schaal Cognitie Schaal Taalbegrip Subschaal Taalproductie Subschaal Motorische schaal Fijne motoriek Subschaal Grove motoriek Subschaal Toevoeging van 2 oudervragenlijsten Ontwikkeling van Adaptief gedrag Sociaal emotionele ontwikkeling Vereenvoudigde afname instructies

4 Bayley-III-NL ontwikkeling: Waarom Nederlandse versie met Nederlandse normen nodig? De Amerikaanse normen van de Bayley III onderschatten ontwikkelingsvertraging (Acton et al, 2011; Anderson et al., 2010; Milne et al, 2011; Walker et al., 2010) Significante verschillen tussen Amerikaanse en Nederlandse scoring en bij toepassing van Nederlandse en Amerikaanse normen van de BSID II bij premature kinderen met laag geboortegewicht. (Westera et al., 2008)

5 Bayley-III-NL ontwikkeling: methode
Bayley-III-NL ontwikkeling: methode Voor de pilot Vertalen en cultuur afhankelijk materiaal aanpassen Aanpassen van materiaal naar aanleiding van opmerkingen van professionals die al met de Bayley III werken zoals het toevoegen van een ongeslepen potlood

6 Bayley-III-NL ontwikkeling: methode
Bayley-III-NL ontwikkeling: methode Pilot In 2 fasen: fase 1 Controleren van de vertaling en het materiaal N=20 Fase 2 Itemvolgorde evalueren: toenemende moeilijkheid per schaal Geschiktheid van items controleren N=100 Normering: Normen samenstellen N=1700 (100 kinderen per leeftijdsgroep) representatief voor Nederland op regio, opleidingsniveau moeder, sekse, leeftijd en ethniciteit Nu 500 kinderen gezien Eerste analyes gedaan over de volgende 200 kinderen Afgerond

7 Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten tot nu toe
Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten tot nu toe Pilot fase 1 : Ervaren testleiders waren positief over de bruikbaarheid van de Nederlandse Bayley III Gemiddelde US schaalscores per schaal Gemiddelde US Gemiddelde Pilot Gemiddelde N=200 Cognitie 10 10,41 10,66 Taalbegrip 10,16 10,34 Taalproductie 10,08 10,48 Fijne motoriek 10,79 11,21 Grove motoriek 7,74 9,04

8 Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten cognitie
Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten cognitie Proportie Opvallende items cognitie na de pilot: Dopje van fles verwijderen: iteminstructies aangepast Spelitems fansasie spel en meervoudig combinatie spel: iteminstructies aangepast Eendjes-items combineren van grootte en simpel patroon: nog bij weinig kinderen afgenomen waarvan verwacht wordt dat ze deze items kunnen Proportie Items cognitie Items cognitie

9 Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten fijne motoriek
Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten fijne motoriek Proportie Opvallende items fijne moriek na pilot: Pengrepen items: observatie items Knipt papier: één van de moeilijkste items; is bij weinig kinderen afgenomen Imiteren plus (+) teken: één van de moeilijkste items; is bij weinig kinderen afgenomen Items fijne motoriek Proportie Items fijne motoriek

10 Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten grove motoriek
Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten grove motoriek Proportie Opvallende items grove motoriek na pilot: Zelfstandig trap op en af lopen: instructie aangepast Stoppen na rennen: bij weinig kinderen afgenomen Items grove motoriek Proportie Items grove motoriek

11 Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten taalbegrip
Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten taalbegrip Proportie Opvallende items taalbegrip na pilot: Herkent 2 bekende woorden Reageert op nee-nee Aandacht voor spel van anderen Begrijpt voornaamwoorden Items taalbegrip Proportie Items taalbegrip

12 Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten taalproductie
Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten taalproductie Proportie Opvallende items taalproductie na pilot: “Aan het” items: afwezig in Nederlandse taal en zijn uit de test gehaald Gebruikt voorzetsels: bij weinig kinderen afgenomen Items taalproductie Proportie Items taalproductie

13 Bayley-III-NL: voorlopige conclusies
Bayley-III-NL: voorlopige conclusies De Bayley-III-NL is geschikt voor gebruik in Nederland De originele items en volgorde zijn overwegend geschikt voor Nederland De schaalscores gebaseerd op Amerikaanse normen tonen de relevantie aan van Nederlandse normen

14 Bayley-III Special Needs Addition (SNA)
Bayley-III Special Needs Addition (SNA)

15 Bayley-III en special needs: problemen
Bayley-III en special needs: problemen Lage betrouwbaarheid bij lage scores Invloed van beperking kind (motorisch / visueel / gehoor) op testresultaten Beperkte handvatten voor begeleidingsplan Duur

16 Aangepaste versies Low motor / Low vision Low verbal Dynamische versie
Aangepaste versies Low motor / Low vision Low verbal Dynamische versie Trichotoom scoren (0 – ½ - 1) Adaptieve procedure

17 Doelgroep Nederlandse kinderen met cognitieve beperking, en / of
Doelgroep Nederlandse kinderen met cognitieve beperking, en / of motorische, visuele, spraak-/taal- of gehoorbeperking ontwikkelingsleeftijd ≤ 42 maanden kalenderleeftijd ≤ 10 jaar Doorverwezen door > 20 organisaties o.a. UMCG, NOVO, Molendrift, Visio, Talant, De Zijlen, diverse revalidatiecentra, Stichting Downsyndroom, MEE, Libra Zorggroep, Promens Care, De Trans, Sherpa, Talant, Amarant, …

18 Low motor / Low vision Aanpassingen: Materiaal
Low motor / Low vision Aanpassingen: Materiaal Procedures (e.g. Tijdlimiet verwijderd) Instructies (e.g. Aanpassen van afstand materiaal - kind) Fragment: item 55 Cognitie (pennenbord) - Noem eerder onderzoek met de BSID-II

19 Low verbal Aanpassingen: Cognitieschaal
Low verbal Aanpassingen: Cognitieschaal Instructies (natuurlijke gebaren toegevoegd) Doelgroep: kinderen met spraak-/taal- of gehoorproblemen

20 Dynamische versie Ontwikkelingspotentieel
Dynamische versie Ontwikkelingspotentieel Pretest- Interventie – Posttest Interventie: Herhalen Uitleggen Voordoen Meedoen (hand-over-hand) Fragment: item 89 Cognitie (begrijpt concept ‘meer’)

21 Pilotonderzoek 15 kinderen per versie
Pilotonderzoek 15 kinderen per versie Kwalitatief (evaluatieformulier, expert interviews): zijn de aanpassingen bruikbaar en geschikt? Resultaten: Non-verbal  Low verbal Low verbal niet geschikt bij dove kinderen, wel bij spraak-/ taalproblemen Niet mogelijk low verbal kinderen met standaardversie te testen Low motor / low vision: duidelijk voordeel van aanpassingen; geen vergroot stimulusboek / vergrote blokjes Feedback over handleidingen en scoreformulieren: definitieve versie ontwikkeld Voorbeelden aanpassingen: foutjes eruit, plaatjes bij gebaren

22 Hoofdonderzoek Onderzoeksvragen:
Hoofdonderzoek Onderzoeksvragen: Hebben de kinderen baat bij de aanpassingen? Blijft iteminhoud en -moeilijkheid hetzelfde? Is het mogelijk een adaptieve testprocedure te ontwikkelen? Verhoogt de trichotome scoring de betrouwbaarheid? Aantallen kinderen: n = 100 low motor / low vision (dubbel getest) n = 100 low motor / low vision controlegroep (dubbel getest) n = 50 low verbal n = 85 dynamische versie n = 50 dynamische versie controlegroep n = 420 standaardversie SNA gepubliceerd door Pearson in 2014

23 Conclusies Er is een duidelijke behoefte aan geschikte instrumenten voor ontwikkelingsdiagnostiek bij jonge kinderen met een beperking. De Bayley-III-NL-SNA is een veelbelovende oplossing voor de bestaande problemen. Het onderzoek in de komende jaren zal aantonen of het een bruikbaar instrument is.

24 Bedankt! Leonie Steenis Linda Visser
Bedankt! Leonie Steenis Linda Visser


Download ppt "15-11-2011 De eerste stappen in de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley-III en Special Needs Addition Leonie Steenis, Universiteit Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google