De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De eerste stappen in de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley-III en Special Needs Addition Leonie Steenis, Universiteit Utrecht Linda Visser,

Verwante presentaties


Presentatie over: "De eerste stappen in de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley-III en Special Needs Addition Leonie Steenis, Universiteit Utrecht Linda Visser,"— Transcript van de presentatie:

1 De eerste stappen in de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley-III en Special Needs Addition Leonie Steenis, Universiteit Utrecht Linda Visser, Rijksuniversiteit Groningen Focus op Onderzoek, 2 december 2011

2 Bayley III 3 de versie van de Bayley ontwikkelingsschalen Instrument voor vroegkinderlijke diagnostiek Meet spelenderwijs de ontwikkeling van cognitie, fijne motoriek, grove motoriek, taalbegrip en taalproductie in 17 leeftijdsgroepen lopend van 2 weken tot 3,5 jaar oud Maakt gebruik van standaard speelgoed en spelletjes Per ontwikkelingsdomein lopen items op in moeilijkheid Kinderen stappen in bij een leeftijdsadequaat item

3 BSID II vs. Bayley III Toevoeging van 2 oudervragenlijsten Ontwikkeling van Adaptief gedrag Sociaal emotionele ontwikkeling Vereenvoudigde afname instructies Meer gedifferentieerd beeld BSID IIBayley III Mentale schaalCognitie Schaal Taalbegrip Subschaal Taalproductie Subschaal Motorische schaalFijne motoriek Subschaal Grove motoriek Subschaal

4 Bayley-III-NL ontwikkeling: Waarom Nederlandse versie met Nederlandse normen nodig? De Amerikaanse normen van de Bayley III onderschatten ontwikkelingsvertraging (Acton et al, 2011; Anderson et al., 2010; Milne et al, 2011; Walker et al., 2010) Significante verschillen tussen Amerikaanse en Nederlandse scoring en bij toepassing van Nederlandse en Amerikaanse normen van de BSID II bij premature kinderen met laag geboortegewicht. (Westera et al., 2008)

5 Bayley-III-NL ontwikkeling: methode Voor de pilot Vertalen en cultuur afhankelijk materiaal aanpassen Aanpassen van materiaal naar aanleiding van opmerkingen van professionals die al met de Bayley III werken zoals het toevoegen van een ongeslepen potlood

6 Bayley-III-NL ontwikkeling: methode Pilot In 2 fasen: fase 1 Controleren van de vertaling en het materiaal N=20 Fase 2 Itemvolgorde evalueren: toenemende moeilijkheid per schaal Geschiktheid van items controleren N=100 Normering: Itemvolgorde evalueren: toenemende moeilijkheid Normen samenstellen N=1700 (100 kinderen per leeftijdsgroep) representatief voor Nederland op regio, opleidingsniveau moeder, sekse, leeftijd en ethniciteit Nu 500 kinderen gezien Eerste analyes gedaan over de volgende 200 kinderen Afgerond

7 Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten tot nu toe Pilot fase 1 : Ervaren testleiders waren positief over de bruikbaarheid van de Nederlandse Bayley III Gemiddelde US schaalscores per schaal Gemiddelde USGemiddelde PilotGemiddelde N=200 Cognitie1010,4110,66 Taalbegrip1010,1610,34 Taalproductie1010,0810,48 Fijne motoriek1010,7911,21 Grove motoriek107,749,04

8 Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten cognitie Items cognitie Proportie Opvallende items cognitie na de pilot: Dopje van fles verwijderen: iteminstructies aangepast Spelitems fansasie spel en meervoudig combinatie spel: iteminstructies aangepast Eendjes-items combineren van grootte en simpel patroon: nog bij weinig kinderen afgenomen waarvan verwacht wordt dat ze deze items kunnen Items cognitie

9 Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten fijne motoriek Items fijne motoriek Proportie Items fijne motoriek Proportie Opvallende items fijne moriek na pilot: Pengrepen items: observatie items Knipt papier: één van de moeilijkste items; is bij weinig kinderen afgenomen Imiteren plus (+) teken: één van de moeilijkste items; is bij weinig kinderen afgenomen

10 Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten grove motoriek Items grove motoriek Proportie Items grove motoriek Proportie Opvallende items grove motoriek na pilot: Zelfstandig trap op en af lopen: instructie aangepast Stoppen na rennen: bij weinig kinderen afgenomen

11 Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten taalbegrip Proportie Opvallende items taalbegrip na pilot: Herkent 2 bekende woorden Reageert op nee-nee Aandacht voor spel van anderen Begrijpt voornaamwoorden Items taalbegrip

12 Bayley-III-NL ontwikkeling: resultaten taalproductie Items taalproductie Proportie Opvallende items taalproductie na pilot: “Aan het” items: afwezig in Nederlandse taal en zijn uit de test gehaald Gebruikt voorzetsels: bij weinig kinderen afgenomen Items taalproductie

13 Bayley-III-NL: voorlopige conclusies De Bayley-III-NL is geschikt voor gebruik in Nederland De originele items en volgorde zijn overwegend geschikt voor Nederland De schaalscores gebaseerd op Amerikaanse normen tonen de relevantie aan van Nederlandse normen

14 Datum 02-12-2011 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen orthopedagogiek Bayley-III Special Needs Addition (SNA)

15 Datum 02-12-2011 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen orthopedagogiek Bayley-III en special needs: problemen Lage betrouwbaarheid bij lage scores Invloed van beperking kind (motorisch / visueel / gehoor) op testresultaten Beperkte handvatten voor begeleidingsplan Duur

16 Datum 02-12-2011 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen orthopedagogiek Aangepaste versies Low motor / Low vision Low verbal Dynamische versie Trichotoom scoren (0 – ½ - 1) Adaptieve procedure

17 Datum 02-12-2011 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen orthopedagogiek Doelgroep Nederlandse kinderen met cognitieve beperking, en / of motorische, visuele, spraak-/taal- of gehoorbeperking ontwikkelingsleeftijd ≤ 42 maanden kalenderleeftijd ≤ 10 jaar Doorverwezen door > 20 organisaties o.a. UMCG, NOVO, Molendrift, Visio, Talant, De Zijlen, diverse revalidatiecentra, Stichting Downsyndroom, MEE, Libra Zorggroep, Promens Care, De Trans, Sherpa, Talant, Amarant, …

18 Datum 02-12-2011 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen orthopedagogiek Low motor / Low vision Aanpassingen: Materiaal Procedures (e.g. Tijdlimiet verwijderd) Instructies (e.g. Aanpassen van afstand materiaal - kind) Fragment: item 55 Cognitie (pennenbord)

19 Datum 02-12-2011 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen orthopedagogiek Low verbal Aanpassingen: Cognitieschaal Instructies (natuurlijke gebaren toegevoegd) Doelgroep: kinderen met spraak-/taal- of gehoorproblemen

20 Datum 02-12-2011 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen orthopedagogiek Dynamische versie Ontwikkelingspotentieel Pretest- Interventie – Posttest Interventie: Herhalen Uitleggen Voordoen Meedoen (hand-over-hand) Fragment: item 89 Cognitie (begrijpt concept ‘meer’)

21 Datum 02-12-2011 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen orthopedagogiek Pilotonderzoek 15 kinderen per versie Kwalitatief (evaluatieformulier, expert interviews): zijn de aanpassingen bruikbaar en geschikt? Resultaten: Non-verbal  Low verbal Low verbal niet geschikt bij dove kinderen, wel bij spraak-/ taalproblemen Niet mogelijk low verbal kinderen met standaardversie te testen Low motor / low vision: duidelijk voordeel van aanpassingen; geen vergroot stimulusboek / vergrote blokjes Feedback over handleidingen en scoreformulieren: definitieve versie ontwikkeld

22 Datum 02-12-2011 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen orthopedagogiek Hoofdonderzoek Onderzoeksvragen: Hebben de kinderen baat bij de aanpassingen? Blijft iteminhoud en -moeilijkheid hetzelfde? Is het mogelijk een adaptieve testprocedure te ontwikkelen? Verhoogt de trichotome scoring de betrouwbaarheid? Aantallen kinderen: n = 100 low motor / low vision (dubbel getest) n = 100 low motor / low vision controlegroep (dubbel getest) n = 50 low verbal n = 85 dynamische versie n = 50 dynamische versie controlegroep n = 420 standaardversie SNA gepubliceerd door Pearson in 2014

23 Datum 02-12-2011 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen orthopedagogiek Conclusies Er is een duidelijke behoefte aan geschikte instrumenten voor ontwikkelingsdiagnostiek bij jonge kinderen met een beperking. De Bayley-III-NL-SNA is een veelbelovende oplossing voor de bestaande problemen. Het onderzoek in de komende jaren zal aantonen of het een bruikbaar instrument is.

24 Bedankt! Leonie SteenisLinda Visser L.J.P.Steenis@uu.nlLinda.Visser@rug.nl


Download ppt "De eerste stappen in de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley-III en Special Needs Addition Leonie Steenis, Universiteit Utrecht Linda Visser,"

Verwante presentaties


Ads door Google