De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Videocollege Scaffolding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Videocollege Scaffolding"— Transcript van de presentatie:

1 Videocollege Scaffolding
Janneke van de Pol - Vrije Universiteit Amsterdam

2 Stellingen Leerlingen kunnen lekker achterover leunen, de docent doet het werk 2. Docenten praten langs leerlingen heen

3 Voorbeeld 1 D: Welke heb jij? Ll: ehm, ik moet nu 5, 6, en 8
D: wat heb je al gelezen? Ll: 5 D: waar denk je dat ‘ie bijhoort? Ll: bij vrede D: vrede (bladert), ik denk het niet. Ik denk dat ‘ie bij welvaart hoort. Maar ok. Want het gaat hier helemaal niet over oorlog ofzo weet je. Het gaat over vrij verkeer van personen. Wat doen Polen in Nederland? Ll: werken en wonen D: waarom zouden ze in Nederland werken en wonen? Je kan hier veel meer verdienen dan in Polen. Als je in Polen stukadoor bent dan verdien je 250 euro per maand en als je hier stukadoor bent dan kun je heel veel verdienen. Dus het gaat meer over welvaart, die mensen komen hier omdat ze veel meer kunnen verdienen. En als ze dan terug gaan naar Polen dan kunnen ze daar heel rijk van leven, begrijp je? Kijk, ze komen hier niet omdat ze vervolgd worden ofzo in hun eigen land. Zeker niet, ze mogen daar gewoon blijven wonen, niemand zegt dat ze wegmoeten, snap je? Ll: mag ik het wegkrassen?

4 Overzicht college Belang van scaffolding Theorie en onderzoek
3. Scaffolding: Hoe doe je dat? 4. Tips & dilemma’s

5 1. Belang van scaffolding
Scaffolding = hulp op maat Scaffolding = goed lesgeven (bv. Saban, Kocbeker & Saban, 2007) Veel onderzoek Effectieve lesmethode (bv. Murphy & Messer, 2000) MAAR: moeilijk te meten!

6 Theoretische achtergrond
2. Theorie en onderzoek Theoretische achtergrond Vygotsky begin 20e eeuw Zone van Naaste Ontwikkeling Leren is een sociaal proces (geen videocollege dus!) Scaffolding (Wood, Bruner & Ross, 1976) Metafoor: Steigers bouwen Commentaar metafoor (Stone, 1998) Eenzijdige interactie Gebouw & steiger vaststaand

7 Kenmerken scaffolding
2. Theorie en onderzoek Kenmerken scaffolding Contingentie Fading Overdracht van verantwoordelijkheid

8 Kenmerken scaffolding
2. Theorie en onderzoek Kenmerken scaffolding Contingentie Fading Overdracht van verantwoordelijkheid

9 Leerbaarheid scaffolding
2. Theorie en onderzoek Leerbaarheid scaffolding Bliss, Askew, & Macrae, 1996 Gillies & Khan, 2009 Onderzoek VU op vernieuwende scholen

10 Model van contingent lesgeven
3. Scaffolding, hoe doe je dat? Model van contingent lesgeven 1. Diagnosestrategieën 2. Diagnosecheck Respons leerling Respons leerling Respons leerling 4. Begripscheck 3. Hulpstrategieën Respons leerling

11 3. Scaffolding, hoe doe je dat?
Diagnosestrategieën Strategieën om het actuele niveau van een leerling te bepalen; Wat weet een leerling al wel en wat nog niet? Middelen: Vragen stellen Lezen van het werk van de leerling Observeren “Wat denk je zelf?” “Wat kun je mij vertellen over…?” “Wat weet je al over...?”

12 Nagaan of je eigen interpretatie van de kennis
3. Scaffolding, hoe doe je dat? 2. Diagnosecheck (ZNO) Nagaan of je eigen interpretatie van de kennis van de leerling klopt. Middelen: Vragen stellen “Bedoel je ...?” “Ik hoor je zeggen ..., klopt dat?” “Dus je bedoelt ...?”

13 3. Hulpstrategieën Meeste onderzoek naar gedaan
3. Scaffolding, hoe doe je dat? 3. Hulpstrategieën Meeste onderzoek naar gedaan Is vaak een automatisme Dát deel van de taak van de leerling overnemen dat de leerling zelf nog niet kan

14 Hulpstrategieën DOELEN “Heel goed!” “Denk eens aan ...” Middelen
3. Scaffolding, hoe doe je dat? DOELEN Cognitief Metacognitief Affectief Lesstof Leer-strategieen Algemene principes Opwekken interesse Frustratie controle Feedback Hints Instructie geven Uitleg geven Voordoen Vragen stellen “Heel goed!” Middelen “Denk eens aan ...” “Maak nu opdracht 2” Hulpstrategieën “Interne markt betekent ...” “Als je denkt aan de euro, wat is dan een voordeel voor deze verkoopster?” Gebaseerd op: Wood, Bruner & Ross, 1976; Tharp & Gallimore, 1988)

15 Nagaan of de leerling iets opgestoken heeft van de hulp
3. Scaffolding, hoe doe je dat? 4. Begripscheck Nagaan of de leerling iets opgestoken heeft van de hulp Middelen: Vragen stellen “Kun je me nu uitleggen wat ... betekent?” “Wat ga je nu opschrijven?”

16 Model van contingent lesgeven
3. Scaffolding, hoe doe je dat? Model van contingent lesgeven 1. Diagnosestrategieën 2. Diagnosecheck Respons leerling Respons leerling Respons leerling 4. Begripscheck 3. Hulpstrategieën Respons leerling

17 Stap 1 Stap 1 Stap 3 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Voorbeeld 2
3. Scaffolding, hoe doe je dat? Voorbeeld 2 D: heb je een voordeel bedacht voor een tandarts en de EU? Ll1: tandheelkunde in de EU D: Ja Bjorn: dat we gewoon (...) tandartsen D: wat bedoel je daarmee? Bjorn: nou dat we geen slecht gebit krijgen maar een gezond gebit. D: en waarom helpt de EU daarbij? Bjorn: die geeft geld voor de tandartsen om goede apparaten te kopen D: ja, dat kan heel goed. Dus die EU die zorgt misschien wel voor regels hoe een tandarts moet werken, dat bedoel je? Bjorn: ja, zeg maar subsidie zeg maar dat de regering subsidie geeft aan tandartsen zodat ze goede spullen kunnen kopen. D: ok, ja, dat zou heel goed kunnen. Dus dan schrijf je dat op bij voordeel voor de tandarts Adri: wat moet ik opschrijven? D: Bjorn? Bjorn: zeg maar dat de tandarts dat de regering subsidie geeft zodat ze goede spullen kunnen kopen. Stap 1 Stap 1 Stap 3 Stap 2 Stap 3 Stap 4

18 4. Tips & dilemma’s Kenmerken opdracht die scaffolding vergemakkelijken Open en uitdagende opdracht Oproepen van de voorkennis komt steeds terug in de opdracht (contingentie) Tips Oefen in stapjes (maar verlies overkoepelende begrip scaffolding niet uit het oog) Oefen vooral diagnosestrategieën Reflecteer samen met anderen en het liefst met video Bereid je les extra goed voor Dilemma’s (zie oorzaken Elbers et al.) Jij blijft de expert vs eigen ideeën leerling Tijd & rust vs les afkrijgen Ervaring vs momentopname leerling

19 Stellingen Leerlingen kunnen lekker achterover leunen, de docent doet het werk 2. Docenten praten langs leerlingen heen

20 Scaffolding Scaffolding = belangrijk Scaffolding = hulp op maat
Contingentie, fading en overdracht van verantwoordelijkheid) Scaffolding = zeldzaam Scaffolding = leerbaar (stappenplan contingent lesgeven)

21 Literatuurlijst Bliss, J., Askew, M., & Macrae, S. (1996). Effective teaching and learning: Scaffolding revisited. Oxford Review of Education, 22, Elbers, E., Hajer, M., Jonkers, M., Koole, T, & Prenger, J. (2008). Instructional dialogues: participation in dyadic interactions in multicultural classrooms. In J. Deen, M. Hajer, & T. Koole (Eds.), Interaction in two multicultural mathematics classrooms: Mechanisms of inclusion and exclusion (pp ). Amsterdam: Aksant. Gillies, R. M., & Khan, A. (2009). Promoting reasoned argumentation, problem-solving and learning during small-group work. Cambridge Journal of Education, 39, 7-27. Murphy, N., & Messer, D. (2000). Differential benefits from scaffolding and children working alone. Educational Psychology, 20, Saban, A., Kocbeker, B. N., & Saban, A. (2007). Prospective teachers’ conceptions of teaching and learning revealed through metaphor analysis. Learning and Instruction, 17(2), Stone, C. A. (1998). The metaphor of scaffolding: Its utility for the field of learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 31, Tharp, R. G., & Gallimore, R. (1988). Rousing minds to life: Teaching, learning, and schooling in social context. Cambridge, UK: Cambridge University press. Van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (in press). Patterns of contingent teaching in teacher-student interaction. Learning and Instruction. Van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (submitted for publication). Scaffolding in teacher-student interaction: A decade of research. Van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (submitted for publication). Scaffolding in small-group work. Enhancing teachers’ scaffolding skills. Vygotksy, L. S. (1978). In M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman (Eds.), Mind in society – the development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). Role of tutoring in problem-solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 17,


Download ppt "Videocollege Scaffolding"

Verwante presentaties


Ads door Google