De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Op de info-sessie rond de potentieelinschatting in het kader van het overgangsexamen niveau A 20 en 21 januari 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Op de info-sessie rond de potentieelinschatting in het kader van het overgangsexamen niveau A 20 en 21 januari 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Op de info-sessie rond de potentieelinschatting in het kader van het overgangsexamen niveau A 20 en 21 januari 2003

2 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)
Agenda Deel 1 : Situering en externe potentieelinschatting Deel 2 : Interne potentieelinschatting Beoordelingscommissie Terugkoppeling Deel 3 : Ontwikkelluik Na elk deel : vragen ? Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

3 Externe potentieelinschatting
Deel 1 Algemene situering Externe potentieelinschatting Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

4 Binnen globaal hrm-beleid
Kansen geven om door te groeien Kans grijpen om je loopbaan op het spoor te zetten Juiste mens op de juiste plaats Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

5 Situering van de ‘PI’: objectieven
Een kans geven om door te groeien naar een functie op niveau A via... Procedure: een vergelijkend overgangsexamen een voorafgaande potentieelinschatting: “Bezit men de noodzakelijke ‘competenties’ (zie verder) voor het uitoefenen van een functie op niveau A?” ... met een selectie- & ontwikkelluik Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

6 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)
Wat is nieuw? De peiling naar geschiktheid gaat vooraf aan het eigenlijke examen De ‘PI’ (selectieluik) maakt een uitspraak over ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ …en zodoende over toelating om deel te nemen aan het overgangsexamen Niet meer op basis van kennis/ kunde maar van vaardigheden (‘competenties’): ‘wat mag men verwachten van een personeelslid werkzaam in een functie op niveau A?’ Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

7 Over welke ‘competenties’ gaat het? (1)
4 waardegebonden competenties: Betrouwbaarheid Samenwerking Voortdurend verbeteren klantgerichtheid Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

8 Over welke ‘competenties’ gaat het? (2)
Bijkomende 4 ‘generieke’ competenties: initiatief planning communicatievaardigheid analytisch en synthetisch denken Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

9 Wat is een ‘competentie’?
‘Het vermogen om effectief te presteren’ Competentie = expertise + gedrag ‘Expertise’= kennis + inzicht + ervaring (wat?) ‘Gedrag’= gedragsvaardigheid + stijl (hoe?) Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

10 Situering van de ‘PI’: organisatie
zowel extern als intern gedeelte, voor globale inschatting extern gedeelte: gedragsgericht interview, vragenlijst, presentatie van een advies, postbak-oefening intern gedeelte: verantwoordelijkheid lijn beoordelingscommissie: eindoordeel Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

11 Externe Potentieelinschatting
= het assessment center Toelichting door extern bureau Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

12 Interne potentieelinschatting Beoordelingscommissie
Deel 2 Interne potentieelinschatting Beoordelingscommissie Kwaliteitsborging terugkoppeling Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

13 Aanpak interne potentieelinschatting
gebeurt door afdelingshoofd, eventueel op insteek van evaluator, in februari 2003 gestandaardiseerd: basisontwerp van formulier is in testfase (eindconclusie op 5-puntenschaal) bedoeling dat dit voorafgaat aan externe PI de inschatting heeft ook ontwikkel-gericht element (zie verder) terugkoppeling gebeurt eveneens door afdelingshoofd Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

14 Afstemming intern-extern
Externe potentieel inschatting Interne potenteeel inschatting Beoordelings-commissie ontwikkeling ontwikkeling Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

15 Afstemming intern en extern gedeelte
Beide inschattingen zijn gelijkwaardig, worden met dezelfde schaal uitgedrukt en verwerkt tot één globaal rapport. Beoordelingscommissie velt eindoordeel … wordt aan kandidaten meegedeeld tegen 10 juli 2003 waarna zij zich (indien ‘geschikt’) kunnen inschrijven voor examengedeelte Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

16 Rapportering en terugkoppeling
Rapportering (geïntegreerd rapport) aan beoordelingscommissie Terugkoppeling aan kandidaten: over externe ‘PI’: extern bureau(s) over interne ‘PI’: de lijn over loopbaanoriëntatie en ontwikkel-advies (indien gevraagd!): interne professional (eventueel in overleg met extern bureau) Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

17 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)
Kwaliteitsborging (1) APO legt globale aanpak vast, vanuit geïntegreerde visie loopbaanontwikkeling, competentiemanagement,.. Opvolging: Jobpunt Vlaanderen, APO & dep. HR- & Vormings-opdrachthouder Garantie kwaliteitsborging van proces door externe bureau(s) zelf APO doet kwaliteitszorg zowel voor extern als intern gedeelte Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

18 Kwaliteitsborging: aanpak
Tijdens voorbereiding: grondig overleg en garantie ‘charter’ van kwaliteitszorg Mits toestemming van kandidaat: steekproefgewijze bijwonen van externe potentieelinschatting bevraging aan kandidaten direct na externe potentieelinschatting Audit op rapporten (interne & externe ‘PI’) Bijwonen zittingen beoordelingscommissie ……… Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

19 Samenstelling beoorde-lingscommissie (MVG)
leidend ambtenaar APO stelt commissie samen en is voorzitter + vertegenwoordiging lijnmanagement + vertegenwoordiging interne professionals mogelijkheid tot bevragen externe consultant(s) en/of afdelingshoofden Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

20 Toegevoegde waarde van deze ‘PI’
Eerste stap in het werken met ‘competenties’ volgens principes van competentiemanagement Responsabilisering van de lijn wordt bevorderd via (interne) inschatting van competenties en rol in de beoordelingscommissie Concretisering van loopbaanontwikkeling en -oriëntering Nieuwe voorzet voor interne HR-professionals in het veld Info-sessie (20 en 21 januari 2003)

21 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)
Concreet: PI-website: “http://www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/informatie/pi/info/index.htm” Externe PI: schriftelijke proeven: 4 februari 2003 individueel gedeelte: vanaf 12 februari t/m mei 2003 Interne PI: tegen einde februari 2003 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)


Download ppt "Welkom! Op de info-sessie rond de potentieelinschatting in het kader van het overgangsexamen niveau A 20 en 21 januari 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google