De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Op de info-sessie rond de potentieelinschatting in het kader van het overgangsexamen niveau A 20 en 21 januari 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Op de info-sessie rond de potentieelinschatting in het kader van het overgangsexamen niveau A 20 en 21 januari 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Op de info-sessie rond de potentieelinschatting in het kader van het overgangsexamen niveau A 20 en 21 januari 2003

2 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)2 Agenda zDeel 1 : Situering en externe potentieelinschatting zDeel 2 : Interne potentieelinschatting Beoordelingscommissie Terugkoppeling zDeel 3 : Ontwikkelluik Na elk deel : vragen ?

3 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)3 Deel 1 Algemene situering Externe potentieelinschatting

4 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)4 Binnen globaal hrm-beleid z Kansen geven om door te groeien z Kans grijpen om je loopbaan op het spoor te zetten z Juiste mens op de juiste plaats

5 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)5 Situering van de ‘PI’: objectieven zEen kans geven om door te groeien naar een functie op niveau A via... zProcedure: êeen vergelijkend overgangsexamen êeen voorafgaande potentieelinschatting: “Bezit men de noodzakelijke ‘competenties’ (zie verder) voor het uitoefenen van een functie op niveau A?”... êmet een selectie- & ontwikkelluik

6 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)6 Wat is nieuw? zDe peiling naar geschiktheid gaat vooraf aan het eigenlijke examen zDe ‘PI’ (selectieluik) maakt een uitspraak over ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ z…en zodoende over toelating om deel te nemen aan het overgangsexamen zNiet meer op basis van kennis/ kunde maar van vaardigheden (‘competenties’): ‘wat mag men verwachten van een personeelslid werkzaam in een functie op niveau A?’

7 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)7 Over welke ‘competenties’ gaat het? (1) z4 waardegebonden competenties: êBetrouwbaarheid êSamenwerking êVoortdurend verbeteren êklantgerichtheid

8 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)8 Over welke ‘competenties’ gaat het? (2) zBijkomende 4 ‘generieke’ competenties: êinitiatief êplanning êcommunicatievaardigheid êanalytisch en synthetisch denken

9 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)9 Wat is een ‘competentie’? z‘Het vermogen om effectief te presteren’ êCompetentie = expertise + gedrag ê‘Expertise’= kennis + inzicht + ervaring (wat?) ê‘Gedrag’= gedragsvaardigheid + stijl (hoe?)

10 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)10 Situering van de ‘PI’: organisatie zzowel extern als intern gedeelte, voor globale inschatting zextern gedeelte: gedragsgericht interview, vragenlijst, presentatie van een advies, postbak-oefening zintern gedeelte: verantwoordelijkheid lijn zbeoordelingscommissie: eindoordeel

11 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)11 Externe Potentieelinschatting z= het assessment center zToelichting door extern bureau

12 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)12 Deel 2 Interne potentieelinschatting Beoordelingscommissie Kwaliteitsborging terugkoppeling

13 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)13 Aanpak interne potentieelinschatting êgebeurt door afdelingshoofd, eventueel op insteek van evaluator, in februari 2003 êgestandaardiseerd: basisontwerp van formulier is in testfase (eindconclusie op 5- puntenschaal) êbedoeling dat dit voorafgaat aan externe PI êde inschatting heeft ook ontwikkel-gericht element (zie verder) êterugkoppeling gebeurt eveneens door afdelingshoofd

14 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)14 Afstemming intern-extern Externe potentieel inschatting Interne potenteeel inschatting Beoordelings- commissie ontwikkeling

15 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)15 Afstemming intern en extern gedeelte zBeide inschattingen zijn gelijkwaardig, zworden met dezelfde schaal uitgedrukt zen verwerkt tot één globaal rapport. zBeoordelingscommissie velt eindoordeel z… wordt aan kandidaten meegedeeld tegen 10 juli 2003 zwaarna zij zich (indien ‘geschikt’) kunnen inschrijven voor examengedeelte

16 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)16 Rapportering en terugkoppeling zRapportering (geïntegreerd rapport) aan beoordelingscommissie zTerugkoppeling aan kandidaten: yover externe ‘PI’: extern bureau(s) yover interne ‘PI’: de lijn yover loopbaanoriëntatie en ontwikkel-advies (indien gevraagd!): interne professional (eventueel in overleg met extern bureau)

17 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)17 Kwaliteitsborging (1) zAPO legt globale aanpak vast, vanuit geïntegreerde visie loopbaanontwikkeling, competentiemanagement,.. zOpvolging: Jobpunt Vlaanderen, APO & dep. HR- & Vormings-opdrachthouder zGarantie kwaliteitsborging van proces door externe bureau(s) zelf zAPO doet kwaliteitszorg zowel voor extern als intern gedeelte

18 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)18 Kwaliteitsborging: aanpak zTijdens voorbereiding: grondig overleg en garantie ‘charter’ van kwaliteitszorg zMits toestemming van kandidaat: steekproefgewijze bijwonen van externe potentieelinschatting zE-mailbevraging aan kandidaten direct na externe potentieelinschatting zAudit op rapporten (interne & externe ‘PI’) zBijwonen zittingen beoordelingscommissie z………

19 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)19 Samenstelling beoorde- lingscommissie (MVG) zleidend ambtenaar APO stelt commissie samen en is voorzitter z+ vertegenwoordiging lijnmanagement z+ vertegenwoordiging interne professionals zmogelijkheid tot bevragen externe consultant(s) en/of afdelingshoofden

20 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)20 Toegevoegde waarde van deze ‘PI’ zEerste stap in het werken met ‘competenties’ volgens principes van competentiemanagement zResponsabilisering van de lijn wordt bevorderd via (interne) inschatting van competenties en rol in de beoordelingscommissie zConcretisering van loopbaanontwikkeling en - oriëntering zNieuwe voorzet voor interne HR-professionals in het veld

21 Info-sessie (20 en 21 januari 2003)21 Concreet: zPI-website: “http://www2.vlaanderen.be/personeelsbe leid/informatie/pi/info/index.htm”http://www2.vlaanderen.be/personeelsbe leid/informatie/pi/info/index.htm zExterne PI: êschriftelijke proeven: 4 februari 2003 êindividueel gedeelte: vanaf 12 februari t/m mei 2003 zInterne PI: tegen einde februari 2003


Download ppt "Welkom! Op de info-sessie rond de potentieelinschatting in het kader van het overgangsexamen niveau A 20 en 21 januari 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google