De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "© GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015"— Transcript van de presentatie:

1 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015

2 Supermarktomzet groeit ook in maart 2015
Supermarktomzet groeit ook in maart Het eerste kwartaal van 2015 laat omzetgroei zien van 1,6%, mede door stijging waarde kassabon met 1,4%. In maart 2015 is de supermarktomzet gegroeid met 1,1% van € 2,51 miljard (maart 2014) naar € 2,54 miljard. In het eerste kwartaal van 2015 lieten alle maanden een omzetgroei zien. De omzet in Q lag 1,6% hoger dan in Q De absolute omzet steeg van € 8,20 miljard (Q1 2014) naar € 8,33 miljard. De omzetstijging in Q werd met name gerealiseerd door een stijging van de gemiddelde waarde van de kassabon met 1,4% van € 21,91 (Q1 2014) naar € 22,23 (Q1 2015). 2 2 2

3 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%)
Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna € 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen. De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna € 1,2 miljard omzet. Ruim 6 op de 10 huishoudens (63%) doen per jaar gemiddeld 8,1x boodschappen op zondag. Per bezoek wordt er € 20,05 uitgegeven op zondag. Oftewel: 3.5% van de supermarktomzet wordt op zondag gerealiseerd. Vooral de jongeren (alleenstaanden en tweeverdieners) maken gebruik van de zondag opening. Echter sinds 2008 is jaarlijks in elke fase van de gezingscyclus een stijging van het zondag omzetaandeel zichtbaar. Gepensioneerden maken nog beperkt gebruik van de zondag opening. Regionaal zijn er grote verschillen. De huishoudens in het Noorden en Oosten van het land maken naar verhouding minder gebruik van de zondag opening dan de huishoudens in de Randstad en het Zuiden. In alle regio’s groei het zondag aandeel. De groei van de zondag omzet is de afgelopen jaren ten koste gegaan van een lager omzetaandeel van de avond verkopen (na uur) en in 2013/2014 daalt het belang van de vrijdag en zaterdag. Vrijdag en zaterdag blijven wel de 2 belangrijkste omzet dagen van de supermarkt. 3 3 3

4 GfK Supermarktkengetallen

5 ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
Onderwerpen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ 5 5 5

6 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2014 - 2015
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

7 Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis
Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 Korte termijn ontwikkeling? Via Supermarktkengetallen +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken 7

8 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2014 - 2015

9 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014

10 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014

11 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014

12 Zondagomzet in supermarkten

13 Het zondag aandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 6 op de 10) steeds vaker (nu 8.1 x) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart van de omzet op zondagmiddag.

14 Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 3
Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 3.51% in 2014, oftewel bijna € 1,2 miljard omzet. In 2013 en daalt het aandeel van de vrijdag en zaterdag omzet.

15 Omschrijving GfK Life Cycle Profielen
Jonge Alleenstaande Eenpersoons huishouden Geen kinderen Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners Tweepersoons huishouden Geen kinderen Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, laag inkomen  2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen < €2300,- HH met kinderen, hoog inkomen  2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen > €2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) Eenpersoons huishouden Geen kinderen 40 tot 65 jaar Kostwinner (2p) 2 persoons huishouden Geen kinderen Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, laag inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd/VUT Netto inkomen < €1700,- Gepensioneerden, hoog inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT Netto inkomen > €1700,-

16 Jongeren maken relatief het meest gebruik van de zondagopening
Jongeren maken relatief het meest gebruik van de zondagopening. Aandeel van de zondag is beperkt bij de gepensioneerden, maar in elke fase van de gezinscyclus is jaarlijks sinds 2008 een stijging van het zondag aandeel zichtbaar.

17 Districten in Nederland (districtsindeling volgens GfK)
District III: Noord District I: 3 Grote steden + agglomeraties (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) District II: Rest West District IV: Oost District V: Zuid

18 Groot verschil tussen de districten qua zondag omzetaandeel, met name tussen de 3 grote steden en het Noorden van het land. Maar in alle regio’s groeit het omzetaandeel van de zondag sinds 2008.

19 Het omzetaandeel van de avond omzet in de supermarkt is de afgelopen jaren fors gedaald. In 2007 werd nog 9.3% van de omzet na uur gerealiseerd. In 2014 is dit gedaald daar 8.0%.

20 Meer informatie? Joop Holla vindt u op: op gfkconnect
Retail Insights Director


Download ppt "© GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google