De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 1 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015

2 2 Supermarktomzet groeit ook in maart 2015. Het eerste kwartaal van 2015 laat omzetgroei zien van 1,6%, mede door stijging waarde kassabon met 1,4%. In maart 2015 is de supermarktomzet gegroeid met 1,1% van € 2,51 miljard (maart 2014) naar € 2,54 miljard. In het eerste kwartaal van 2015 lieten alle maanden een omzetgroei zien. De omzet in Q1 2015 lag 1,6% hoger dan in Q1 2014. De absolute omzet steeg van € 8,20 miljard (Q1 2014) naar € 8,33 miljard. De omzetstijging in Q1 2015 werd met name gerealiseerd door een stijging van de gemiddelde waarde van de kassabon met 1,4% van € 21,91 (Q1 2014) naar € 22,23 (Q1 2015).

3 3 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna € 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen. De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna € 1,2 miljard omzet. Ruim 6 op de 10 huishoudens (63%) doen per jaar gemiddeld 8,1x boodschappen op zondag. Per bezoek wordt er € 20,05 uitgegeven op zondag. Oftewel: 3.5% van de supermarktomzet wordt op zondag gerealiseerd. Vooral de jongeren (alleenstaanden en tweeverdieners) maken gebruik van de zondag opening. Echter sinds 2008 is jaarlijks in elke fase van de gezingscyclus een stijging van het zondag omzetaandeel zichtbaar. Gepensioneerden maken nog beperkt gebruik van de zondag opening. Regionaal zijn er grote verschillen. De huishoudens in het Noorden en Oosten van het land maken naar verhouding minder gebruik van de zondag opening dan de huishoudens in de Randstad en het Zuiden. In alle regio’s groei het zondag aandeel. De groei van de zondag omzet is de afgelopen jaren ten koste gegaan van een lager omzetaandeel van de avond verkopen (na 18.00 uur) en in 2013/2014 daalt het belang van de vrijdag en zaterdag. Vrijdag en zaterdag blijven wel de 2 belangrijkste omzet dagen van de supermarkt.

4 4 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 GfK Supermarktkengetallen

5 5 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Onderwerpen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

6 6 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2014 - 2015 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

7 7 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Historie Supermarktomzetten (€) Historie bedrag per kassabon (€) +0.2%+3.9%+4.0%+6.2% +0.2%+4.3%+2.7%+4.4% +3.4% +0.2% * 31.7 * +5.4% * € 21.91 * +0.3% +1.2% +1.0% +2.6% +0.2% +1.1% -1.2% +2.3% +1.6% Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis * 2009 o.b.v. 53 weken -0.1% -0.3%

8 8 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2014 - 2015

9 9 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)

10 10 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week

11 11 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week

12 12 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Zondagomzet in supermarkten

13 13 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Het zondag aandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 6 op de 10) steeds vaker (nu 8.1 x) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart van de omzet op zondagmiddag.

14 14 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 3.51% in 2014, oftewel bijna € 1,2 miljard omzet. In 2013 en 2014 daalt het aandeel van de vrijdag en zaterdag omzet.

15 15 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Omschrijving GfK Life Cycle Profielen Jonge Alleenstaande Eenpersoons huishouden Geen kinderen Jonger dan 40 jaar HH met kinderen, laag inkomen  2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen < €2300,- HH met kinderen, hoog inkomen  2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen > €2300,- Tweeverdieners Tweepersoons huishouden Geen kinderen Beiden werken fulltime (  25 uur per week) Alleenstaande (40-65 jaar) Eenpersoons huishouden Geen kinderen 40 tot 65 jaar Kostwinner (2p) 2 persoons huishouden Geen kinderen Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, laag inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd/VUT Netto inkomen < €1700,- Gepensioneerden, hoog inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT Netto inkomen > €1700,-

16 16 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Jongeren maken relatief het meest gebruik van de zondagopening. Aandeel van de zondag is beperkt bij de gepensioneerden, maar in elke fase van de gezinscyclus is jaarlijks sinds 2008 een stijging van het zondag aandeel zichtbaar.

17 17 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 District III: Noord District IV: Oost District V: Zuid District II: Rest West District I: 3 Grote steden + agglomeraties (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) Districten in Nederland (districtsindeling volgens GfK)

18 18 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Groot verschil tussen de districten qua zondag omzetaandeel, met name tussen de 3 grote steden en het Noorden van het land. Maar in alle regio’s groeit het omzetaandeel van de zondag sinds 2008.

19 19 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Het omzetaandeel van de avond omzet in de supermarkt is de afgelopen jaren fors gedaald. In 2007 werd nog 9.3% van de omzet na 18.00 uur gerealiseerd. In 2014 is dit gedaald daar 8.0%.

20 20 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015 Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Retail Insights Director Joop.Holla@gfk.com 0162-384278 06-55323114 www.gfk.com


Download ppt "1 © GfK 2015 | Supermarktkengetallen | april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google