De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondersteuning van organisatoren kinderopvang 2 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondersteuning van organisatoren kinderopvang 2 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Ondersteuning van organisatoren kinderopvang 2 april 2015

2 Voorgeschiedenis 2007: Proefproject CKO ‘Centrum voor Kinderopvang’ (K&G) – Detectie noden sector en bevolking  acties – Stad = netwerkmakelaar en regisseur met respect voor autonomie sector  steeds op zoek naar win-win 2009: start aparte ‘regie kinderopvang’

3 Context Leuven Aanbod: 1984 plaatsen 0 tot 3 jaar – 11% gezinsopvang – 89% groepsopvang – 90% systeem inkomenstarief – 10% niet systeem inkomenstarief Vraag / behoefte: 80% (2.725) van alle Leuvense 0-3-jarigen heeft opvangvraag! – Niet allemaal voltijds! Gemiddeld 3,5 dagen per week – 38% van alle aanvragen in loket van niet-Leuvenaars – Opvangvraag verschilt per deelgemeente (64-87%)

4 Context Leuven Gebruik: – 66% (2.262) van alle Leuvense 0-3-jarigen vindt een plaats – 83% (2.262) van alle Leuvense 0-3-jarigen die nood hebben aan kinderopvang vindt plaats (6% buiten Leuven!)  17% van die groep (463) vindt geen plaats – Zie ook noodlijst: 200-tal aanvragen acute nood

5 Doel ondersteuning Leefbaarheid Kwaliteit Kwantiteit Hoe: 1)Ondersteuning in groep 2)Individuele ondersteuning

6 1. Ondersteuning van organisatoren kinderopvang in groep

7 Overzicht Informatie- en ervaringsuitwisselingVorming en intervisieProjecten

8 Informatie- en ervaringsuitwisseling Stedelijke adviesraad Kinderopvang (LOK) Sector baby’s en peuters Sectoroverleg Werkgroep digitaal loket kinderopvang Andere ad hoc groepen Sector schoolkinderen Sectoroverleg Andere

9 Informatie- en ervaringsuitwisseling Uitgebouwde overlegstructuur Vergaderingen overdag en ‘s avonds Ad hoc werkgroepen volgens nood Wat? 1.Informeren / discussiëren Wetgeving: impact Bespreking cijfers Interessante project(oproep)en Ruim > gezinsthema’s (bvb. Huis van het Kind & netwerk gezinsondersteuning)

10 Informatie- en ervaringsuitwisseling 2. Inspireren / ervaringen uitwisselen Goede praktijken of knelpunten Bvb. Wenbeleid, tevredenheidsbevraging ouders, ouderparticipatie, personeelsbeleid, voedingsbeleid, bestellen is betalen,… Contacten Bvb. Levering voeding, vorming,.. Gevolg: Gezamenlijk implementatiekader vergunnings- of subsidievoorwaarden

11 Informatie- en ervaringsuitwisseling 3. Verspreiden van informatie naar ouders toe Infoavond zindelijkheid, bijtanksessie peuterpuberteit, Gezinsfeest,… 4. Verspreiden van informatie naar K&G / Koepels toe Bezorgdheden Knelpunten = belangenverdediging

12 Overzicht Informatie- en ervaringsuitwisselingVorming en intervisieProjecten

13 Vorming Vorming blussen en evacuatie Vorming levensreddend handelen 0-3j Vorming stress in de kinderopvang Vorming rugsparend werken Vorming zindelijkheid Vorming peuterpuberteit Groepsaanbod Huis van het Kind (ook voor ouders) Gratis of betalend. Dienst regie voorziet locatie, sprekers, inschrijvingen,..

14 Intervisie Intervisie pedagogisch medewerkers Pedagogisch beleid Casuïstiek Intervisie logistieke medewerkers HACCP Beleid gezonde voeding

15 Inspiratieavond kinderopvang Doelgroep: medewerkers kinderopvang infostandjes en workshops  voorbeelden van krachtig kind-, ouder-, personeels- of buurtbeleid Inclusieve kinderopvang Blote voetenpad Feesten in de kinderopvang Snoezelen met baby’s Herbruikbare luiers Muziek met baby’s Reggio Emilia …

16 Overzicht Informatie- en ervaringsuitwisselingVorming en intervisieProjecten

17 Occasionele kinderopvang voor ouders die opleidingstraject volgen – 30 plaatsen in eigen beheer – Vraaggestuurd  wachtlijst delen met sector – Krachtige samenwerking met toeleiders (OCMW, VDAB, OI, CBE) Projecten rond gezonde voeding en beweging Projecten rond buitenruimte Projecten rond taalstimulering (Tatertaal) Projecten gezinsondersteuning – Bvb. Materiële ondersteuning kwetsbare gezinnen

18 2. Individuele ondersteuning van organisatoren kinderopvang

19 Overzicht Financiële ondersteuningLoket kinderopvangOndersteuning startersuitleendienstBegeleidingstraject inclusie

20 Financiële ondersteuning gezinsopvang Huisvuilpremie 10 huisvuilzakken per kind Enkel voor niet-aangesloten KB! Speelgoed- en verzorgingspremie Max. 50 EUR voor niet-aangesloten KB, 60 EUR voor aangesloten KB Installatiepremie gezinsopvang Max. 430 EUR voor aangesloten KB

21 Financiële ondersteuning groepsopvang 1.Ondersteuningstoelage inkomenstarief Wijziging vanaf 2015 Voor vergunde, niet-volledig gesubsidieerde (T1, T2B) kindplaatsen met systeem inkomenstarief Toelage afhankelijk van (1) subsidietrap (graduele afbouw), (2) werkgeverschap). Gemiddeld 200 € / plaats / jaar

22 Financiële ondersteuning groepsopvang 2. Start- of uitbreidingstoelage Wijziging vanaf 2015 per nieuwe / bijkomende inkomensgerelateerde plaats Max. 500 EUR bij WG Max. 250 EUR bij niet-WG per nieuwe / bijkomende niet- inkomensgerelateerde plaats Max. 350 EUR bij WG Max. 175 EUR bij niet-WG

23 Financiële ondersteuning groepsopvang 3. speelgoed- en verzorgingstoelage Max. 60 EUR voor samenwerkende KB aangesloten bij de Dienst 4. Installatietoelage groepsopvang Eenmalig, max. 430 EUR en 140 EUR voor samenwerkende KB aangesloten bij de Dienst 5. Toelage voedselveiligheid voor samenwerkende KB aangesloten bij de Dienst Heffing FAVV

24 Overzicht Financiële ondersteuningLoket kinderopvangOndersteuning startersuitleendienstBegeleidingstraject inclusie

25 Loket kinderopvang Neutraal informatie- en ondersteuningspunt en een centraal registratiepunt voor alle vragen over de opvang van baby’s, peuters en schoolkinderen in Leuven. Samenwerking met alle opvangvoorzieningen (gezinsopvang en groepsopvang) Samenwerking met toeleiders (bvb. OCMW, CAW, OI, VDAB,..)

26 Loket kinderopvang Geen gestandaardiseerde centrale informatie over lokaal aanbod Geen transparantie over toewijzingscriteria veel contacten met sector tijdens zoektocht ouders Onvoldoende realisatie sociale mix Knelpunten ouders & toeleiders

27 Loket kinderopvang te hoge werklast door 1op1-vragen van ouders + ontbreken van cruciale informatie over opvangvraag Dubbels op wachtlijsten Geen of beperkte eigen software en registratiesystemen, geen coherente beleidsinformatie op het niveau van de eigen voorziening Nood aan instrument voor optimale matching vraag en aanbod Knelpunten opvang-initiatieven

28 Loket kinderopvang Geen cijfers om opvangvraag Leuven objectief te kwantificeren en kwalificeren Verhoging toegankelijkheid, bvb. occasionele kinderopvangvragen, noodopvangvragen Knelpunten lokale overheid

29 Loket kinderopvang Informatie opzoeken en aanmelden voor opvang – via drietalige website, ondersteund door (a) toegankelijk loket (tel, e-mail, fysiek loket) en (b) netwerk van toeleiders Gratis uitgebreide back-office met persoonlijke toegang tot tal van beheersmodules op maat Technische ondersteuning door projectmedewerker Objectieve beleidsinformatie over kinderopvang

30 Loket kinderopvang Aanbodgestuurd: Gecentraliseerde aanvraag via website - decentrale ‘behandeling van aanvragen’ via back-office (gratis!) optioneel: all-in beheersmodule via persoonlijke login > modules op maat De eigen opvangfiche aanpassen; ‘persoonlijke’ wachtlijst Planning Aanwezigheidsregistratie Facturatie Rapportering Technische ondersteuning Hulp bij invullen vrije plaatsen

31 Loket kinderopvang Voordelen: All- in systeem => minder administratie (aanvraag door ouders ingevuld -> inschrijving) Respect voor autonomie (opnamebeleid, facturatie,...) Technische ondersteuning door projectmedewerker Vergemakkelijkt matching van vraag & aanbod

32 Loket kinderopvang Uniek in Vlaanderen: 100% opvanginitiatieven aangesloten bij de front office en unieke toegangspoort Daarnaast: 25% van alle opvanginitiatieven gebruikt het all-in pakket = 50% van alle ingeschreven kinderen Dit aantal stijgt!

33 Overzicht Financiële ondersteuningLoket kinderopvangOndersteuning startersuitleendienstBegeleidingstraject inclusie

34 Ondersteuning starters Wegwijs maken in opvangsector Subsidiekader Starten in gezinsopvang vs. groepsopvang Advies lokaal bestuur bij opstart groepsopvang cijfermateriaal omtrent opvangtekort Financiële ondersteuning Toeleiding naar ondersteuningskanalen / informatie Starterswijzer Kind en Gezin Agentschap ondernemen Voorzet Toeleiden naar vrijstaande opvanglocaties

35 Overzicht Financiële ondersteuningLoket kinderopvangOndersteuning startersuitleendienstBegeleidingstraject inclusie

36 Gratis uitleendienst Kamishibai theater + vertelplaten Themaboxen ism Huis van het Kind Slapen Eten Beweging Peuterpuberteit Vaders …

37 Overzicht Financiële ondersteuningLoket kinderopvangOndersteuning startersuitleendienstBegeleidingstraject inclusie

38 Erkenning en subsidiëring als Centrum Inclusieve Kinderopvang sinds januari 2014 binnen werkingsgebied ‘Leuven’

39 Begeleidingstraject inclusie Praktijkbegeleiding, coaching of intervisie – Thematisch of casusgerelateerd Uitbouw netwerk van partnerorganisaties Andere doelstellingen 1.proactief opnamebeleid 2.realiseren van inclusieve kinderopvang 3.Sensibiliseren van partners

40 3. Kostenplaatje

41 Kostenplaatje Personeelskosten: – Operationeel (loket) en coördinatie: 1 à 2 VTE Werkingskosten: – Loket kinderopvang (opstartkost + onderhoudskost) – Toelagereglement (maximaal 65.000 EUR / Jaar) – Andere (vorming,…): 4000 EUR / jaar

42 4. Kritische succesfactoren en valkuilen

43 Valkuilen ValkuilKritische succesfactor Versnipperde sector, tegenstrijdige belangen Divers bereik Gelijke behandeling Vrijblijvend aanbod op maat (tijdstip, via verslag,..) Respect voor autonomie, mede-eigenaarschap Ruimte voor ervaringsuitwisseling

44 Valkuilen ValkuilKritische succesfactor Buitenschoolse sector minder betrokken Concrete acties en projecten ervaringsuitwisseling

45 5. Discussie / vragen


Download ppt "Ondersteuning van organisatoren kinderopvang 2 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google