De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KINDEROPVANG. INHOUD 1.Opdrachten inzake kinderopvang 2.Decreet kinderopvang voor baby’s en peuters 3.Gevolgen voor het lokaal bestuur 4.Lokaal loket.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KINDEROPVANG. INHOUD 1.Opdrachten inzake kinderopvang 2.Decreet kinderopvang voor baby’s en peuters 3.Gevolgen voor het lokaal bestuur 4.Lokaal loket."— Transcript van de presentatie:

1 KINDEROPVANG

2 INHOUD 1.Opdrachten inzake kinderopvang 2.Decreet kinderopvang voor baby’s en peuters 3.Gevolgen voor het lokaal bestuur 4.Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker 5.Nieuws

3 Kind en Gezin = centrale regisseur Uitvoering van het beleid van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Lokaal Bestuur (gemeente en OCMW) = lokale regisseur (soms organisator van KO)  2 instrumenten: Beleidsdoelstellingen kinderopvang in de strategische meerjarenplanning Lokaal Overleg Kinderopvang als adviesorgaan Opdrachten inzake kinderopvang

4 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang (BS 19 juni 2007) Vanaf 1 januari 2014: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang Lokaal Beleid Kinderopvang Besluit Vlaamse Regering (BVR) mbt Lokaal kinderopvangbeleid

5 Geen afzonderlijk beleidsplan kinderopvang: beleidsdoelstellingen kinderopvang in de strategische meerjarenplanning van het lokaal bestuur De bepaling “de voorzitter van het LOK Kinderopvang heeft geen binding met welke voorziening ook die in de gemeente een opvangfunctie vervult” is weggevallen Naast de gemeenteraad kan ook de OCMW-raad opdracht krijgen om – samenstelling LOK te bepalen – bepalingen van interne werking vast te leggen Belangrijkste wijzigingen nieuw BVR (lokaal beleid KO):

6 Oprichten van het Lokaal overleg kinderopvang Beleidsdoelstellingen voor kinderopvang bepalen Advies geven aan Kind en Gezin over de uitbreiding van de kinderopvang binnen het eigen grondgebied Informeren van lokale actoren en gebruikers Taken van lokaal bestuur in BVR (lokaal beleid KO)

7 INHOUD 1.Opdrachten inzake kinderopvang 2.Decreet kinderopvang voor baby’s en peuters 3.Gevolgen voor het lokaal bestuur 4.Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker 5.Nieuws

8 Decreet kinderopvang voor baby’s en peuters

9 Stand van zaken Decreet: Goedkeuring Vlaamse regering op 20 april 2012 Besluiten vergunning en subsidie: Goedkeuring Vlaamse Regering op 22 november 2013 Andere besluiten: buitenschoolse, flexibele, handhaving, procedures,… 1 april 2014!

10 Stap voor stap: Voldoende opvang Toegankelijk en betaalbaar voor ouders Financieel haalbaar voor sector Kwaliteitsvol Doelstellingen decreet

11 INFORMELE OPVANG FORMELE OPVANG Au pairs Grootouders en andere familie tot 4 e graad (neef/nicht) Erkende en gesubsidieerde Zelfstandige Gezin Diensten voor onthaalouders met de aangesloten OO Zelfstandige onthaalouders Groep Erkend kinderdagverblijf Lokale diensten Zelfstandig kinderdagverblijf GEMELDE OPVANG

12 Vergunning voor alle opvang – Geen gemelde opvang meer – Zelfde voorwaarden Nieuwe opvangsoorten: – Gezinsopvang: tot maximum 8 kinderen tegelijk – Groepsopvang: minstens 9 kinderen tegelijk Van 1 april 2014

13 Nieuwe namen NuNa het decreet Opvang in kinderdagverblijfGroepsopvang Opvang bij onthaalouderGezinsopvang Kinderbegeleider (in kinderdagverblijf) Kinderbegeleider (in groepsopvang) OnthaalouderKinderbegeleider (in gezinsopvang) Organiserend bestuurOrganisator Dienst voor onthaaloudersOrganisator (van gezinsopvang) Verantwoordelijke VestigingsplaatsKinderopvanglocatie

14 Erkenning of AVT: 1 april 2014 omgezet naar vergunning (plaatsen blijft =) Starters: streefdoel vanaf maart 2014 aanvraag vergunning mogelijk te maken Gemelde opvang: ten laatste op 1 januari 2015 vergunning aanvragen Opvang mogelijk maken! – Sommige voorwaarden: voldoende overgangsperiode – Sommige voorwaarden: afwijking mogelijk toegestaan door Kind en Gezin advies van de commissie afwijkingen gelijkwaardige kwaliteit gegarandeerd Vergunning – aanpak op 1 april 2014

15 ABSOLUTE MAXIMA 1 begeleider aanwezig: max. 8 kinderen Meerdere begeleiders aanwezig: max. 9 kinderen per begeleider Tijdens rust (max. 2 uur) vanaf 2e begeleider: max. 14 kinderen per begeleider Overgang tot 1 april 2020: peutertuinen Vergunning – aantal kinderenbegeleiders

16 Subsidiesysteem Huidige subsidies worden omgezet naar nieuwe Subsidies op niveau organisator Aantal plaatsen met subsidies zal groeien – Binnen budgettaire mogelijkheden – Via programmatie Toekenning voor 10 jaar Trapsubsidie  Hoe hoger op de trap, aan hoe meer voorwaarden men moet voldoen, hoe hoger het subsidiebedrag Voorlopige versie 5 juli 2013

17 Inclusieve opvang – Individuele: vanaf vergunning – Structurele: minstens subsidie voor inkomenstarief nodig – Combinatie individuele & structurele mogelijk TRAPPENSYSTEEM Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Basissubsidie Trap 2 Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. – Kwetsbare gezinnen – Voorrangsregels Voorwaarden – Prijs op basis van inkomen – Voorrangsregels – 220 openingsdagen – Nederlands in de werking

18 Nieuwsbrief: ga naar ‘Nieuwsbrieven/Kinderopvang/Inschrijven’ Info over het decreet www.kindengezin.bewww.kindengezin.be

19 Presentaties : ga naar ‘Kinderopvang/Nieuw decreet’

20 Mijn veranderingen: ga naar ‘Kinderopvang/Nieuw decreet’

21 4. 5. Vragen over het decreet  Voorzieningen: dossierbeheerder (vanaf 1 januari klantenbeheerder)  decreetkinderopvang@kindengezin.be

22 Nieuwe data: website Kind en Gezin Ontbijtvergadering VVSG (ism K&G): Inschrijven website VVSG  Mechelen 28/01  Gent 30/01 Infosessies (Kind en Gezin en partners)

23 INHOUD 1.Opdrachten inzake kinderopvang 2.Decreet kinderopvang voor baby’s en peuters 3.Gevolgen voor het lokaal bestuur 4.Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker 5.Nieuws

24 Lokaal bestuur als organisator van kinderopvang Attesteren brandveiligheid Rol in handhavingsbeleid Regierol Lokaal Loket Kinderopvang en kinderopvangzoeker Wat verandert er voor het lokaal bestuur?

25 INHOUD 1.Opdrachten inzake kinderopvang 2.Decreet kinderopvang voor baby’s en peuters 3.Gevolgen voor het lokaal bestuur 4.Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker 5.Nieuws

26 Wat? neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang een netwerk van actoren die relevant zijn voor kinderopvang Wie en hoe? Gemeentelijk of intergemeentelijk binnen zorgregio Elke lokale actor die relevant is voor kinderopvang Binnen LOK duidt initiatiefnemer aan of creëert structuur  Als er geen initiatief is, dan neemt het lokaal bestuur de organisatie ervan op zich. Lokaal Loket Kinderopvang

27 Zorgregio niveau kleine stad: Vlaanderen Meer info via de site van het Vlaams Agentschap zorg en gezondheid http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/regelgeving/Zorgregio-s/#kleine stad

28 Maakt het vinden van kinderopvang gemakkelijker door opvangvragen te registreren gezinnen te informeren Werkt samen met alle kinderopvangvoorzieningen in de gemeente toeleiders: instanties die werken met gezinnen die kinderopvangvragen kunnen hebben andere Lokale Loketten Kinderopvang Lokaal Loket Kinderopvang

29 Hoe werkt de Kinderopvangzoeker? Ouders stellen hun vraag één keer door ze te registreren. Opvangvoorzieningen van hun voorkeur krijgen e-mail. Andere opvang in de gemeente en Lokaal Loket zien de opvangvragen. Opvang met een plaats kan contact opnemen. Ouder kiest zelf welke opvang. Overeenkomst en start opvang worden bevestigd.

30 Kinderopvangzoeker

31 INHOUD 1.Opdrachten inzake kinderopvang 2.Decreet kinderopvang voor baby’s en peuters 3.Gevolgen voor het lokaal bestuur 4.Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker 5.Nieuws

32 Centra voor inclusieve opvang -Opbouwen en uitdragen van expertise binnen de volledige zorgregio niveau kleine stad -Opvangvoorzieningen -Lokaal Loket Kinderopvang -Uitbouwen van regionale netwerken -Sensibiliseren van de regio -Realiseren van minimum aan inclusieve opvangprestaties -Informatie aan en inspraak ouders waarborgen

33 Provincie Antwerpen: OCMW Geel, Vzw Landelijke Kinderopvang, Vzw Gerontologisch Centrum, Vzw Emmaüs Tweetalig gebied Brussel Hoofdstad: vzw Elmer Provincie Limburg: Vzw KDV Familia, Vzw Landelijke Kinderopvang Provincie Oost-Vlaanderen: Stadsbestuur Gent, Kinderdagverblijf Mezennestje vzw, Vzw Kinderdagverblijf De Elfjes Provincie Vlaams-Brabant: Stadsbestuur Leuven, Vzw Landelijke Kinderopvang, Vzw Villa Clementina Provincie West-Vlaanderen: Vereniging De Blauwe Lelie, Vzw Dominiek Savio, Vzw Auricula Centra voor inclusieve opvang: Beslissing november 2013

34 VoorZet UnieKO Kind & Gezin KidsInvest Agentschap Ondernemen Ondersteuning van zelfstandige kinderopvang

35 Prijs kinderopvang volgens inkomen: vanaf december moeten ouders dit inkomenstarief zelf berekenen. Info en veelgestelde vragen via websitevragen Hoe registreren ? http://www.kindengezin.be/contact- en-help/vragen-over-mijn-kind-en-gezin/registreren- op-mijn-kind-en-gezin/http://www.kindengezin.be/contact- en-help/vragen-over-mijn-kind-en-gezin/registreren- op-mijn-kind-en-gezin/ Online inkomenstarief berekenen

36 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "KINDEROPVANG. INHOUD 1.Opdrachten inzake kinderopvang 2.Decreet kinderopvang voor baby’s en peuters 3.Gevolgen voor het lokaal bestuur 4.Lokaal loket."

Verwante presentaties


Ads door Google