De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

©2015 AnalyseCentrum DATA INTELLIGENTIE IN HET SOCIAAL DOMEIN René van der Meer 12 februari 2015 Samenvattende sheets uit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "©2015 AnalyseCentrum DATA INTELLIGENTIE IN HET SOCIAAL DOMEIN René van der Meer 12 februari 2015 Samenvattende sheets uit."— Transcript van de presentatie:

1 ©2015 AnalyseCentrum DATA INTELLIGENTIE IN HET SOCIAAL DOMEIN René van der Meer 12 februari 2015 vandermeer@analysecentrum.nl Samenvattende sheets uit presentatie Krachtige Kernen

2 ©2015 AnalyseCentrum Alle 7,3 miljoen huishoudens in Nederland gegroepeerd op basis van gemeenschappelijke kenmerken, voorkeuren en gedrag en samengevoegd in socio-economisch-maatschappelijk groepen met zeer sterk gecorreleerde eigenschappen. Dit levert 50 onderscheidende socio-economische lifestyle profielen op. Ieder individueel huishouden in Nederland heeft daarmee een eigen kenmerkend profiel >1.350 databronnen en ruim 16.500 variabelen Het AnalyseCentrum is onafhankelijk partner van Experian, wereldwijd leider in het verschaffen van informatie, analyses en marketing-services aan organisaties en individuen om hun commerciële en financiële beslissingen beter en verantwoordelijker te laten maken. Systeemuitleg Ieder huishouden in Nederland in een systeem Enkele bronnen gebruikt door Experian Nederland Socio-Economische data van alle Nederlandse huishoudens Gestructureerd beschikbaar van ieder huishouden in NL 2

3 ©2015 AnalyseCentrum 3 Alle 7,4 mln NL huishoudens geclassificeerd in coherente groepen Langs twee assen: welvaart en leeftijd. Hoe groter de bol, hoe groter de groep. Iedere stad en dorp, wijk en buurt is zo in te delen! B05 – Jong en arm #78.278 in NL N50 – Oud en arm #289.657 in NL K40 – 45 plus en héél rijk #31.775 in NL Systeemuitleg

4 ©2015 AnalyseCentrum Et cetera Vele details; per profiel, per gebied, per straat, per huis. 4

5 ©2015 AnalyseCentrum Voorspellingen richting de toekomst. Hoe ontwikkelen de profielen zich in uw gemeente afname groei 2014 Bijvoorbeeld 2018

6 ©2015 AnalyseCentrum VAN IEDER HUISHOUDEN IN NL Socio-economische maatschappelijke data 1350 openbare databases  Leeftijden, kinderen  Samenstelling van het huishouden  Woonsituatie, woningtype, woningwaarde  Inkomen en welvaart (segmenten)  Koopkracht en financiële lasten  Vrije tijdsbesteding en interesses  Bereikbaarheid en voorzieningen  Mediagebruik en onlinegedrag  Winkelgedrag  Leefstijl en sociale context  Opleidingen en werkzaamheid  Et cetera Ieder huishouden ingedeeld in 50 Lifestyle profielen VAN IEDER HUISHOUDEN IN NL Socio-economische maatschappelijke data 1350 openbare databases  Leeftijden, kinderen  Samenstelling van het huishouden  Woonsituatie, woningtype, woningwaarde  Inkomen en welvaart (segmenten)  Koopkracht en financiële lasten  Vrije tijdsbesteding en interesses  Bereikbaarheid en voorzieningen  Mediagebruik en onlinegedrag  Winkelgedrag  Leefstijl en sociale context  Opleidingen en werkzaamheid  Et cetera Ieder huishouden ingedeeld in 50 Lifestyle profielen + Zorg & transitie gerelateerde data Extra Openbare bronnen rond transitie variabelen Nivel Cbs Kinderen in tel Verweij Jonkerinstituut SCP Nationale Atlas Volksgezondheid Nationaal Kompas Volksgezondheid CIZ, Jeugdspiegel Jeugdmonitor Stapelingsmonitor …… + Zorg & transitie gerelateerde data Extra Openbare bronnen rond transitie variabelen Nivel Cbs Kinderen in tel Verweij Jonkerinstituut SCP Nationale Atlas Volksgezondheid Nationaal Kompas Volksgezondheid CIZ, Jeugdspiegel Jeugdmonitor Stapelingsmonitor …… + Voorspellingen in tijd & plaats Huishoud-volgsysteem in de tijd, aan de hand van ontwikkelende socio-economische parameters. + Voorspellingen in tijd & plaats Huishoud-volgsysteem in de tijd, aan de hand van ontwikkelende socio-economische parameters. + Ieder huishouden geo-gecodeerd Wijk, stad, regio of landelijke locatie scans Gebieds’-’DNAs + Ieder huishouden geo-gecodeerd Wijk, stad, regio of landelijke locatie scans Gebieds’-’DNAs 6 Socio-economische data gekoppeld aan zorg en sociaal domein data

7 ©2015 AnalyseCentrum Hotspots van zorg-gevoeligheid Gemeentelijke toepassingen

8 ©2015 AnalyseCentrum Lokalliseren van Vrijwilligers

9 ©2015 AnalyseCentrum 65-75 Alleen of samenwonend zonder kinderen 65+ Meer dan 2x modaal Langenboom in vogelvlucht

10 ©2015 AnalyseCentrum Langenboom in vogelvlucht

11 ©2015 AnalyseCentrum Iedereen te lokaliseren, bijvoorbeeld op leeftijd 75+ in Langenboom 55+ in de gemeente

12 ©2015 AnalyseCentrum Relatief weinig WMO gevoelige profielen! WMO gevoelige profielen in Langenboom

13 ©2015 AnalyseCentrum De typische vrijwilliger ontbreekt! Typische huishouden typen in Langenboom

14 ©2015 AnalyseCentrum De Keuze : Goede bedoelingen of werkzaamheid?  Er zijn heel veel hulpvaardige, goede, ´sterke´ mensen,  De bewoners van Langenboom kunnen wél organiseren, opzetten en aanjagen.  Maar er zijn relatief weinig structurele ‘handen’ om langdurig te helpen.  De samenstelling van Langenboom maakt een langdurige operationele organisatie van welzijn niet vanzelfsprekend. De Overweging: Zelfredzaamheid versus Afhankelijkheid De bewoners van Langenboom zijn gemiddeld zelf (nog) niet erg hulpbehoevend. Er is een belangrijk deel van de bevolking ouder, maar deze hebben niet de typische WMO gevoelige kenmerken/ WMO zorggevoelige profielen. Zeer afhankelijke personen (oud, alleen, lage welvaart) vormen slechts ca 4% van de bevolking De typische ‘hulpvaardigen’ vormen zeker 15% tot 20% van de bevolking De beide personages wonen door elkaar heen, niet gegroepeerd, en zijn de buren van elkaar Enkele bevindingen uit de Outside-in quickscan

15 ©2015 AnalyseCentrum Afwegingen: Kiezen of combineren

16 ©2015 AnalyseCentrum De rol van de gemeente: risicomijdend versus laag risico  De gemeente had het risico kunnen inschatten als relatief laag  De gemeente had de zelfredzaamheid-potentie van de omgeving als hoog kunnen inschatten  Hun risico kan zijn dat er wellicht geen continue borging van operationele hulp zou zijn.  In deze heeft ze vooral besloten om dat deel te borgen met de welzijnsorganisatie. Die keuze is nooit slecht (de default-keuze)  In deze beslissing zit echter ook ingesloten de hogere kosten, minder participatie, minder benutting van de omstandigheden, ( de kern niet haar kracht laten zijn )  Ze had ook omgekeerd kunnen redeneren en het burgerinitiatief/ de zorgcooperatie kunnen vastleggen op de inhuur van afdoende operationele hulp bij de zorginstelling.  Het risico is überhaupt beperkt en daarmee goed te beheersen ook voor de gemeente.  Waarschijnlijk zou zelfs de ingeroepen hulp tot een minimum zijn beperkt, al was het maar de eer van de hulpvaardigen te na.

17 ©2015 AnalyseCentrum Conclusie  Met data is een risico inschatting te maken  Met data is een competentie inschatting te maken  Met data is de zorgbehoefte in te schatten  Gemeenten, zorgorganisaties en bevolking kunnen ieder en in samenhang in hun kracht gezet worden  Je zet een kern in haar kracht  Met gedragen doelen  Tegen laagste kosten  Met de hoogste efficiency  En hoogste effectiviteit

18 ©2015 AnalyseCentrum Gemeente dashboard / inzichten in prestatievelden sociaal domein Kwalitatieve inzichten ondersteund door een datafundament voor beleid en sturing, samenwerking en coördinatie.

19 ©2015 AnalyseCentrum Toepassingsmogelijkheden Data  Transformatiebegeleiding gemeenten  Meting sociaal domein druk  Vergelijkingen WMO-regio gemeenten  Zorggevoeligheidsscans wijken en buurten  Monitoring prestaties zorgaanbieders  Dashboarding en monitoring voorzieningen en verstrekkingen gemeenten  Inzicht in Multiproblematiek  Cliënten en leden scans Zorginstellingen  Zorgvastgoed analyses (ontwikkeling, leegstand, …)  Et cetera. Voor meer informatie: AnalyseCentrum Zijpendaalseweg 59 6814CD Arnhem René van der Meer vandermeer@analysecentrum.nl www.analysecentrum.nl © 2015 Auteur AnalyseCentrum Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur


Download ppt "©2015 AnalyseCentrum DATA INTELLIGENTIE IN HET SOCIAAL DOMEIN René van der Meer 12 februari 2015 Samenvattende sheets uit."

Verwante presentaties


Ads door Google