De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkoop van niet-voorradig artikel met orderspecifieke verwerving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkoop van niet-voorradig artikel met orderspecifieke verwerving"— Transcript van de presentatie:

1 Verkoop van niet-voorradig artikel met orderspecifieke verwerving
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
In dit scenario bestelt de klant een artikel dat momenteel niet op voorraad is. Daarom wordt het artikel ingekocht bij een externe leverancier. Voordelen De bestelling van de klant wordt rechtstreeks overgedragen aan de externe leverancier. De artikelen worden door de externe leverancier naar de handelaar verzonden De handelaar blijft verantwoordelijk voor het hele leveringsproces Bij tekorten kan de bestelling van de klant toch worden verwerkt Belangrijke Processtappen Klantorder creëren Aanvragen tot bestellen omzetten in bestelling Bestellingen goedkeuren Goederenontvangst boeken Factuurcontrole Leveringsafhandeling en goederenafgifte verkoopfacturatie

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Verkoopbeheerder Hoofd inkoop Inkoper Facturatiebeheerder Magazijnmedewerker Medewerker crediteurenadministratie Medewerker debiteurenadministratie

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Verkoop van niet-voorradig artikel met orderspecifieke verwerving In dit scenario bestelt de klant een artikel dat momenteel niet op voorraad is. Daarom wordt het artikel ingekocht bij een externe leverancier. Voorbeeld: Klant bestelt 100 stuks van artikel H14 bij verkooporganisatie 1000. Wanneer de klantorder wordt gecreëerd, wordt een aanvraag tot bestellen gegenereerd. In de volgende stap wordt de aanvraag tot bestellen omgezet in een bestelling voor leverancier De goederenontvangst wordt gecreëerd in een speciale voorraad voor klant De levering en de factuur worden hierop gebaseerd. Ten slotte wordt de factuurcontrole voor de goederenontvangst gecreëerd. Aan het einde van dit proces controleert u ook het kredietniveau van de klant.

5 Verkoop van niet-voorradig artikel met orderspecifieke verwerving
Procesflowdiagram Verkoop van niet-voorradig artikel met orderspecifieke verwerving Leve-rancier Levering van artikelen aan magazijn van handelaar Inkomende crediteur-factuur Klant Klant vraagt om artikel Krediet-beheer (108) Order-bevestiging Facturatie-document Verkoop-beheerder Klantorder creëren (Optioneel) Orderhoeveel-heid wijzigen Krediet-beheer (108) Genereert automatisch een aanvraag Hoofd inkoop Lijst weergeven met aanvragen tot bestellen die moeten worden toegewezen Offerte voor verwerving (128) Toegewezen aanvragen omzetten in bestellingen Bestelling goedkeuren Factura-tiebe-heerder Facturatie Magazijn-medewerker Leverings-voorraad Goederenafgifte boeken Goederenontvangstbon afdrukken Goederenont-vangst boeken Picklijst Medewerker debiteuren-/crediteurenad-ministratie AP - Uitgaande betaling (158) Kostprijs leverancier Bij AR binnenkomende betaling (157) Factuur-ontvangst AP = Accounts Payable, AR = Accounts Receivable, COGS = Cost of Goods Sold (kostprijs van verkochte goederen)

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Verkoop van niet-voorradig artikel met orderspecifieke verwerving"

Verwante presentaties


Ads door Google