De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Retouren en klachten SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Retouren en klachten SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Retouren en klachten SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
In dit scenario wordt de verwerking van klantorderretouren beschreven. Voordelen In systeem geïntegreerde verwerking van retouren en klachten Belangrijke Processtappen Klantorder creëren Retourlevering creëren Facturatiedocument creëren Betaling

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Verkoopbeheerder Magazijnmedewerker Facturatiebeheerder

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Retouren en klachten Het proces start met een klantverzoek voor autorisatie om artikelen voor creditering naar de vestiging te retourneren. Dit wordt de RMA (Return Material Authorization) genoemd. Het verzoek wordt goedgekeurd en vervolgens wordt een retourklantorder gecreëerd met verwijzing naar de originele factuur voor de goederen. Er wordt een RMA-document afgedrukt en doorgestuurd aan de klant om te worden gekoppeld aan de inkomende goederen. De goederen worden teruggestuurd, er wordt een retourlevering gecreëerd met verwijzing naar de RMA en vervolgens worden de artikelen ontvangen in de retourvoorraad. De retourvoorraadlocatie wordt ingesteld als niet-MRP relevant. De goederen worden gecontroleerd, wat leidt tot een beslissing om deze te retourneren naar de voorraad of te laten uitvallen. Er wordt een creditnota gecreëerd vanuit de facturatierun en deze wordt geboekt op de debiteurrekening.

5 Procesflowdiagram Retouren en klachten Gebeurtenis Magazijnmedewerker
Klantorderverwerking: magazijnverkoop (109) Klant moet product retourneren Ontvangst-bevestiging RMA-product komt aan bij deur Facturatie-document Verkoop-beheerder Retourorder creëren Magazijnmedewerker (Optioneel) Leverancier -retouren (136) (Optioneel) Voorraad Bewerking Blokkering en Uitval (131) Retourlevering creëren Serienummer toewijzen Kosten GO (Optioneel) Nabewerkings-verwerking (Voorraad-Gepr.Materiaal) (151) Voorraad COGS (Optioneel) Verkoop: periodeafsluitingsactiviteiten (203) Factura-tiebe-heerder Facturatie Medewerker debiteu-renadmini-stratie Inkomende betaling Debiteuren (157) COGS = Cost of Goods Sold (kostprijs verkochte goederen, RMA = Return Material Authorization (retourartikel-autorisatie), GO = Goederenontvangst

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Retouren en klachten SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google