De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Periodeafsluiting Financiële boekhouding SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Periodeafsluiting Financiële boekhouding SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Periodeafsluiting Financiële boekhouding SAP Best Practices

2 ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  De module afsluitingsvoorbereiding helpt u om de activiteiten voor de dag-, maand- en jaarafsluiting voor te bereiden en uit te voeren.  Hiervoor biedt het systeem een aantal standaardrapporten die u kunt gebruiken om direct vanuit alle geboekte rekeningsaldi evaluaties en analyses te genereren. Voordelen Het systeem helpt u bij:  het aanmaken van balansen en verlies- en winstrekeningen  het documenteren van boekingsgegevens Belangrijke Processtappen  Dagafsluiting  Maandafsluiting  Jaarafsluiting

3 ©2013 SAP AG. All rights reserved.3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Vereiste SAP Toepassingen  Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen  Financieel manager  Grootboekaccountant  Medewerker crediteurenadministratie  Medewerker debiteurenadministratie

4 ©2013 SAP AG. All rights reserved.4 Gedetailleerde Procesbeschrijving Dagafsluiting Financiële boekhouding  Wisselkoersen actualiseren  Hiaten in de documentnummertoekenning  Dubbel gebruikte factuurnummers  Compact documentjournaal weergeven

5 ©2013 SAP AG. All rights reserved.5 Gedetailleerde Procesbeschrijving Maandafsluiting Financiële boekhouding (I)  Wisselkoersen actualiseren  Hiaten in de documentnummertoekenning  Dubbel gebruikte factuurnummers  Boekingsperiodes openen en sluiten  Doorlopende boekingen ingeven  Doorlopende boekingen boeken  Batchinputmap uitvoeren  Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening  GO/FO-verrekeningsrekeningen analyseren  Correctieboekingen boeken

6 ©2013 SAP AG. All rights reserved.6 Gedetailleerde Procesbeschrijving Maandafsluiting Financiële boekhouding (II)  Herwaardering van vreemde valuta’s  Te betalen BTW boeken  Vooraangifte omzetbelasting  Rapportage omzet binnen EU  Buitenlandse handel rapportage Z4  Buitenlandse handel rapportage Z5A  Vergelijking documenten/ transactiecijfers  Vorige boekingsperiode sluiten  Renteberekening over saldo  Documentjournaal weergeven  Resultaatrekening

7 ©2013 SAP AG. All rights reserved.7 Gedetailleerde Procesbeschrijving Jaarafsluiting Financiële boekhouding  Aanmaken van een vestigingskalender voor het nieuwe jaar  Saldotransport debiteur- en crediteurrekeningen  Saldotransport grootboekrekeningen  Hergroeperen crediteuren en debiteuren  Saldobevestiging debiteuren  Saldobevestiging crediteuren  Uiteindelijke afsluiting en vrijgeven financiële rapporten  Vorige boekingsperiode sluiten  Documentjournaal weergeven

8 ©2013 SAP AG. All rights reserved.8 Procesflowdiagram Proces 1: Dagafsluiting Financieel manager Gebeur- tenis Proces- beslissing Wisselkoersen actualiseren ActualiseringEvaluatieRapportage Compact documentjour- naal weergeven Dubbel gebruikte factuurnummers Hiaten in de documentnummer -toekenning Grootboek- accountant

9 ©2013 SAP AG. All rights reserved.9 Procesflowdiagram Proces 2: Maandafsluiting (I) Financieel manager Gebeur- tenis Proces- beslissing Wisselkoersen actualiseren ActualiseringEvaluatie Proces- beslissing Boekingsperiodes openen en sluiten Vorige boekingsperiode sluiten Vergelijking documenten/ transactiecijfers Herwaardering van vreemde valuta’s Te betalen btw boeken Vooraangifte omzet belasting Doorlopende boekingen boeken Doorlopende boekingen ingeven Batchinput- map uitvoeren Rentebere- kening over saldo 54632 Hiaten in de documentnum- mertoekenning Dubbel gebruikte factuur- nummers Correctieboekingen boeken Boeking

10 ©2013 SAP AG. All rights reserved.10 Procesflowdiagram Proces 2: Maandafsluiting (II) Financieel manager Medewerkercrediteuren- administratie Gebeur- tenis VereffeningRapportage GO/FO- verrekeningsr ekening analyseren Automatisch vereffenen van GO/FO- rekening Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening speciaal proces Documentjournaal weergeven Financial Statement 6 23

11 ©2013 SAP AG. All rights reserved.11 Procesflowdiagram Proces 3: Jaarafsluiting Financieel manager Managercrediteuren Gebeur- tenis Managerdebiteuren Proces- beslissing Vorderingen / verplichtingen herindelen Actualisering GL = General Ledger, grootboek Saldotransport grootboek- rekeningen Saldotransport debiteur- en crediteur- rekeningen Creatie van een vestigingskalen der voor het nieuwe jaar Documentjour- naal weergeven Uiteindelijke afsluiting en vrijgeven financiële reporting Saldobevestiging crediteuren Saldobevestiging debiteuren Rapportage Sluit vorige boekings- periode Financieelmanager Grootboekaccountant

12 ©2013 SAP AG. All rights reserved.12 Legenda SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Bedrijfsactivi- teit/event Eenheidsp ro-ces Subproces -referentie Proces- beslis- sing Extern naar SAP Processo unit à Afdruk/docu- ment Werkelijke financi ë n Budgetplan- ning Handm a-tig proces Bestaande versie/ gegevens Systee m- beslis- sing geslaag d/misluk t Diagramver binding

13 ©2013 SAP AG. All rights reserved.13 © 2013 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark


Download ppt "Periodeafsluiting Financiële boekhouding SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google