De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planning productiekostenplaats

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planning productiekostenplaats"— Transcript van de presentatie:

1 Planning productiekostenplaats
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Tijdens het jaarlijkse begrotingsproces plannen de managers van productiekostenplaatsen de kosten voor diverse kostensoorten voor hun betreffende kostenplaatsen. Daarnaast worden de hoeveelheden bepaald van activiteitsoorten die nodig zijn voor productie en hun prijzen. Voordelen Mogelijkheid om geplande en werkelijke kosten te vergelijken, en om kosten van kostenplaatsen te controleren. Toewijzing van productie- en overheadkosten aan producten (via soorten activiteiten) Belangrijke Processtappen Kostenplaatsbegroting downloaden naar spreadsheets, controle door kostenplaatsmanagers, gereviseerde gegevens uploaden Geplande activiteitbehoeften overboeken vanuit productie (SOP) Geplande gegevens handmatig voltooien Geplande activiteitprijzen berekenen (invoer voor standaardkostenberekening van AOP)

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Bedrijfsrollen in procesflow Bedrijfscontroller

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Planning productiekostenplaats De volgende stappen zijn beschreven in scenario 175 – Algemene planning kostenplaats: in kostenplaatsadministratie de werkelijke kosten of begrotingsgegevens van de kostenplaats van het voorgaande jaar kopiëren naar een AOP-begrotingsversie (jaarlijkse operationele planning), geplande afschrijving boeken, gegevens downloaden naar spreadsheets, controle door kostenplaatsmanagers en weer uploaden naar SAP. De resourcebehoeften in de vorm van hoeveelheden geplande activiteiten worden als gepland activiteitsverbruik overgeboekt uit Globale afzet- en productieplanning naar de kostenplaatsen. Plannen worden afgestemd tussen de activiteitenbehoefte van Globale afzet- en productieplanning en handmatig geplande behoeften van de operationele kostenplaatsen. Nadat de hoeveelheden activiteiten en de begrotingsbedragen zijn voltooid, worden de prijzen van geplande activiteiten in het systeem berekend. De geplande activiteitsprijzen worden gebruikt voor de standaardkostenberekening.

5 Planning productiekostenplaats
Procesflowdiagram Planning productiekostenplaats Gebeur-tenis SOP via planning/ca-paciteit op lange termijn (173) Geplande arbeid en overheadactivi-teiten accepteren voor productiekosten-plaatsen Manager kostenplaats: begrotingswaarde bijwerken in Excel-spreadsheet en terugsturen naar de bedrijfscontroller Jaarlijks algemeen operationeel plan Toewijzing van begroting van operationele kosten bevestigen Nauwkeurige prijsbereke-ning bevestigen Bedrijfscontroller Overboeking van behoefte aan geplande activiteiten voor productie Activiteitprijs berekenen AOP – Standaardkostenbe-rekening (178) Directe arbeids- en overheadon-kosten plannen Kostensoorten uploaden voor inkomsten en uitgaven Activiteit plannen op basis van capaciteit Statistische kengetallen plannen Rapport kostenplaatsen: Actual/Plan/ Variance Kostenplaatsbegro-ting downloaden en Excel-bestand genereren Planomslagen plannen en uitvoeren voor kwaliteitskosten Planafstemming Excel-bestand naar manager kostenplaats sturen Periodetoe-rekeningen (controleren en uitvoeren) Laatste planningsstappen in Algemene kostenplaats-planning (175) Rapport: plannings-overzicht kostenplaatsen Rapport kostenplaatsen: Actual/Plan/ Variance AOP = jaarlijkse operationele planning SOP = Globale afzet- en productieplanning

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Planning productiekostenplaats"

Verwante presentaties


Ads door Google