De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Periodeafsluiting algemene vestiging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Periodeafsluiting algemene vestiging"— Transcript van de presentatie:

1 Periodeafsluiting algemene vestiging
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Bij periodeafsluiting in een vestiging wordt ervoor gezorgd dat alle kosten die worden gemaakt bij de productie van bedrijfsactiviteiten (zoals artikelen die intern worden geproduceerd) worden toegewezen aan deze activiteiten/producten. Vervolgens worden de kosten in de resultaatrekeningen toegewezen aan de betreffende producten. Voordelen Transparante overzicht van productiekosten voor artikelen die intern worden geproduceerd. Geautomatiseerde efficiënte verwerking Belangrijke Processtappen Omslagcyclus uitvoeren voor kwaliteitskosten. Ervoor zorgen dat goederenbewegingen en productietransacties volledig zijn Nieuwe MM-periode openen Periodeafsluiting voor productieorders (overheadkosten, goederen in bewerking berekenen, afwijkingen berekenen, productieorders afrekenen) Voltooide productieorders sluiten Gegevens verzamelen voor aggregatiehiërarchie (rapportage) Werkelijke omslag uitvoeren van alle kostenplaatskosten naar resultaatrekening (COPA) Resultaatverslag uitvoeren

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Bedrijfscontroller Product Cost Controller Medewerker crediteurenadministratie Shop Floor Specialist Grootboekaccountant Production Planner

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Periodeafsluiting algemene vestiging U wijst eerst de kwaliteitskosten toe aan de productiekostenplaats. Vervolgens zorgt u ervoor dat alle inkomende facturen voor die periode worden vastgelegd (geblokkeerde facturen vrijgeven). De goederenbewegingen en productietransacties voor die periode moeten compleet zijn. Nieuwe MM-periode openen. Vervolgens start u de activiteiten voor periodeafsluiting van productieorders: werkelijke overheadkosten boeken, goederen in bewerking (GIB) berekenen, afwijkingsbepaling, productieorders afrekenen. Voltooide productieorders worden gesloten. Voor rapportage voert u een gegevensverzameling uit voor aggregatiehiërarchieën. De gegevens worden geregistreerd op verschillende niveaus van de hiërarchie, bijvoorbeeld bedrijf, vestiging, ordertype, producthiërarchie. De gegevensextracten worden gebruikt voor rapportage over productiekosten. Om in COPA de toewijzing van productiekosten aan producten te voltooien, voert u de werkelijke omslag uit van alle kostenplaatskosten naar resultaatrekening (COPA). In resultaatverslagen kunt u kosten en opbrengsten voor uw producten analyseren.

5 Periodeafsluiting algemene vestiging
Procesflowdiagram Periodeafsluiting algemene vestiging Gebeur-tenis Facturen van bestellingen moeten voor het maandeinde geboekt zijn Bedrijfs-controller Omslagcyclus uitvoeren voor kwaliteitskosten Omslagcyclus uitvoeren voor kwaliteitskosten Resultaatverslag uitvoeren Werkelijke omslag naar CO-PA uitvoeren Medewerker crediteuren-admin. Bestelling-gerelateerde crediteuren-transacties vastleggen Geblokkeerde facturen vrijgeven Shop Floor Specialist Zorgen dat voorraadbewe-gingen volledig zijn Zorgen dat productietrans-acties volledig zijn Grootboek-accountant Nieuwe MM-periode openen Productkosten-controller Berekening van werkelijke overheadkosten van productieorder boeken Voorlopige afrekening voor coproducten Berekening van goederen in bewerking controleren Afwijkingen afrekenen Afwijkingen analyseren Periodeafsluiting met gedeeltelijk geleverde productieorders Berekening van goederen in bewerking Afwijking van productie- en procesorder berekenen Gegevens verzamelen voor aggregatie-hiërarchie Production Planner Voltooide productieorders sluiten Informatiesysteem van productorder PO = bestelling, AP = crediteuren, MM = massaverzorging, WIP = goederen in bewerking

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Periodeafsluiting algemene vestiging"

Verwante presentaties


Ads door Google