De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOP via overboeking van langetermijnplanning naar LIS/PIS/Capaciteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOP via overboeking van langetermijnplanning naar LIS/PIS/Capaciteit"— Transcript van de presentatie:

1 SOP via overboeking van langetermijnplanning naar LIS/PIS/Capaciteit
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Controleren of de begrote verkoophoeveelheden kunnen worden geproduceerd, omslag van artikelbehoeften en bezetting van de productiekostencentra. Voordelen Knelpunten, overdekking en onderdekking in productie voorkomen. Materiaalbehoefteplanning als basis voor inkoopcontracten. Belangrijke Processtappen Verkoopplan creëren en overboeken naar Globale afzet- en productieplanning (SOP) Globale afstemming tussen begrote verkoophoeveelheden en productiemiddelen in SOP Planningscenario creëren in “Long Term Planning” om productieplanning te simuleren voor de begrote verkoophoeveelheden Werkplekcapaciteit en artikelbehoeften worden berekend op basis van gesimuleerde productiegegevens en operationele gegevens (stuklijsten, routings) Gebruik artikelbehoeften voor AOP – Planning inkoopprijzen artikelen Gebruik werkplekcapaciteit in AOP – Algemene planning kostenplaats

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Strategic Planner

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
AOP – SOP via overboeking van langetermijnplanning naar LIS/PIS/Capaciteit Zie de specificatie 172 – AOP - Sales Quantity Budget and Transfer to SOP voor alle stappen voor het plannen van verkoophoeveelheden. De huidige specificatie begint met de overboeking van bevestigde verkoophoeveelheden aan Globale afzet- en productieplanning (SOP). In SOP vindt globale capaciteitsplanning plaats om te controleren of de te verkopen goederen kunnen worden afgehandeld met beperkte middelen van het bedrijf die nodig zijn voor productie. Nadat het productieplan door SOP als haalbaar is beschouwd, wordt dit doorgegeven aan een planningscenario in de module Long Term Planning (LTP). In LTP worden geplande onafhankelijke behoeften (PIR) gecreëerd. Op basis van deze geplande onafhankelijke behoeften wordt materiaalbehoefteplanning (MRP) gesimuleerd om geplande behoeften te creëren en controleren voor alle artikelen (onderdelen, grondstoffen) en resources. Bij simulatie van MRP kunnen ook de capaciteiten van de vestigingen worden gecontroleerd. Vervolgens kan capaciteitsafstemming worden uitgevoerd om de knelpunten op te lossen. Nadat een MRP is uitgevoerd zoals hierboven beschreven, wordt een van de hoofddoelstellingen van het logistieke deel van AOP bereikt: de totale bezetting berekenen van de activiteitsoorten die zijn toegewezen aan de productiewerkplekken die nodig zijn voor de begrote verkoophoeveelheden. De bezetting is gebaseerd op het verbruik van activiteitsoorten die zijn aangegeven in de routings van de producten (halffabrikaten en gerede producten) van het productieplan.

5 SOP via overboeking van langetermijnplanning naar LIS/PIS/Capaciteit
Procesflowdiagram SOP via overboeking van langetermijnplanning naar LIS/PIS/Capaciteit Gebeur-tenis AOP – Standaardkos-tenberekening (178) AOP - Manufacturing Cost Center Planning (176) AOP - Purchased Material Price Planning (174) Jaarlijks operationeel plan Strategic Planner AOP - Sales Quantity Budget and Transfer to SOP (172) Ja Operationele productie-gegevens Aan-vaardbaar plan? SOP-controle Overboeking naar Inactief vraagbeheer LTP LTP MRP Capacity Planning Nee AOP= jaarlijkse operationele planning LTP= langetermijnplanning SOP= Globale afzet- en productieplanning MRP- materiaalbehoefteplanning

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "SOP via overboeking van langetermijnplanning naar LIS/PIS/Capaciteit"

Verwante presentaties


Ads door Google