De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkoop: periodeafsluitingsactiviteiten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkoop: periodeafsluitingsactiviteiten"— Transcript van de presentatie:

1 Verkoop: periodeafsluitingsactiviteiten
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Dit scenario beschrijft de verzameling van periodieke activiteiten in Verkoop zoals dagafsluitingsactiviteiten of wettelijke voorschriften zoals Intrastat- en Extrastat-plicht. Voordelen Geeft een overzicht van periodieke activiteiten voor SD Belangrijke Processtappen Geblokkeerde klantorders controleren Onvolledige klantorders controleren Voor levering geblokkeerde verkoopdocumenten controleren Verkoopdocumenten controleren die aan levering toe zijn Verslag van creatie van gecombineerde levering controleren Onvolledige SD-documenten (leveringen) controleren Uitleveringen voor goederenafgifte controleren Voor facturatie geblokkeerde verkoopdocumenten controleren Facturatievoorraad controleren Verslag van de creatie van de verzamelfactuur controleren Lijst (voor financiële administratie) geblokkeerde facturatiedocumenten controleren Berekening van goederen in bewerking (dienstverlener) De klantorder aan de resultaatrekening afrekenen (dienstverlener)

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Facturatiebeheerder Magazijnmedewerker Verkoopbeheerder Magazijnmanager Hoofd debiteurenadminstratie Douaneagent Productkostencontroller

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Verkoop: periodeafsluitingsactiviteiten Geblokkeerde verkooporders controleren: De verkooporder kwam niet door de kredietcontrole. In deze activiteit controleert u geblokkeerde klantorders en lost u eventuele kredietproblemen op. Onvolledige klantorders controleren:Deze activiteit geeft een lijst van alle onvolledige documenten die gebaseerd is op de aangegeven selectiecriteria. Klantorders controleren die geblokkeerd zijn voor levering:Het toont klantorders die om kredietredenen geblokkerd zijn en vrijgegeven moeten worden door de kredietafdeling. Verkooporders controleren die aan levering toe zijn: Klantorders zijn aan leveringscreatie toe op basis van hun planningsregel. De planningsregel is toe aan verzending als de artikelbeschikbaarheid en de transportscheduling-termijn voor een rooster bereikt zijn. Verslag van gecombineerde leveringscreatie controleren: Dit verslag geeft de gedetailleerde redenen waarom een leveringscreatie mislukt is. Gebruik dit verslag om de redenen vast te stellen en de problemen op te lossen. Onvolledige SD-documenten controleren (leveringen):Bij deze activiteit controleert u klantorders die onvolledig zijn door het gebruik van de toegepaste onvolledigheidprocedure. Uitleveringen voor goederenafgifte controleren: Met deze activiteit controleert u leveringen die aan goederenafgifte toe zijn. Voor facturatie geblokkeerde verkoopdocumenten controleren: Dit verslag geeft de gedetailleerde redenen waarom een leveringscreatie mislukt is. Gebruik dit verslag om de redenen vast te stellen en de problemen op te lossen. Facturatievoorraad controleren:Bij het verwerken van de facturatievoorraad hoeft u niet de individuele documenten die factureerd moeten worden in te voeren. Het systeem geeft de te factureren documenten weer op basis van de selectiecriteria die u invoert. Het kan ook verschillende leveringen in één factuur combineren. Verslag van verzamelfactuurcreatie controleren: Dit verslag geeft de gedetailleerde redenen waarom een factuurcreatie mislukt is. Gebruik dit verslag om de redenen vast te stellen en de problemen op te lossen. Lijst (voor financiële administratie) geblokkeerde facturatiedocumenten controleren:Dit verslag geeft de gedetailleerde redenen waarom een facturatiedocument voor de financiële administratie geblokkeerd is. Gebruik deze lijst om de redenen vast te stellen en de problemen op te lossen. Berekening van goederen in bewerking (dienstverlener):Resultaatbepaling wordt gebruikt om de voortgang van klantorders te bepalen op basis van de geplande en werkelijke opbrengsten en kosten. De klantorder aan de resultaatrekening afrekenen (dienstverlener): Het afrekeningsproces verplaatst alle opbrengsten van de klantorder naar een controllingobject voor resultaatrekening.

5 Verkoop: periodeafsluitingsactiviteiten
Procesflowdiagram Verkoop: periodeafsluitingsactiviteiten Douane agent Instratat/Extrastat Crëeren Magazijn manager Verslag van creatie van gecombineerde levering controleren Onvolledige SD-documenten (leveringen) controleren Magazijn medewerker Verkoopdocu-menten controleren die aan levering toe zijn Uitleveringen voor goederenafgifte controleren Product-kosten-controller Berekening van goederen in bewerking (dienstverlener) De klantorder aan de resultaatrekening afrekenen (dienstverlener) Verkoop-beheerder Onvolledige klantorders controleren Voor levering geblokkeerde verkoop-documenten controleren Facturatiebeheerder Geblokkeerde klantorders controleren Facturatie-voorraad controleren Verslag van de creatie van de verzamelfactuur controleren Manager debiteuren Voor facturatie geblokkeerde verkoopdocu-menten controleren Lijst (voor financiële administratie) geblokkeerde facturatiedocumenten controleren Verkoop: periodeafsluitingsactiveiten bevatten geen procesflow, alleen afzonderlijke processtappen

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Verkoop: periodeafsluitingsactiviteiten"

Verwante presentaties


Ads door Google