De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed voorbereid naar de Pabo!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed voorbereid naar de Pabo!"— Transcript van de presentatie:

1 Goed voorbereid naar de Pabo!
Studiemateriaal: - Studiopabo - Studiewijzer

2 Vragen vorige les 1. Noem 3 voorbeelden van zaken die je herkent uit de Romeinse Griekse cultuur uit de volgende afbeelding

3 Vragen vorige les Wat waren de belangrijkste 3 oorzaken van de opbloeiende handel in het Romeinse rijk? Noem twee elementen uit de Grieks Romeinse cultuur die de Germanen overnamen Hoe noemen we de natuurlijke grenzen van het Romeinse rijk?

4 5: in welke stad lag vroeger een Romeins castellum?

5 Tijdvak 2 De aspirant pabo student kan de ontwikkeling van het Christendom in het Romeinse Rijk beschrijven

6 Waarom is het belangrijk om het Christendom te behandelen?
Grootste godsdienst op de wereld

7 Beschrijf in het kort wat je allemaal weet van het Christendom
Denk hierbij aan de volgende vragen: Wat is het christendom? Wanneer ontstaat het christendom? Waar ontstaat het Christendom? Wie zijn de belangrijkste personen in het Christendom? Hoe wordt het christendom verspreid?

8 Jezus van Nazareth Kwam als zoon van God (kerstmis)
Predikte de wil van God Zei dat iedereen gelijk was ten aanzien van god Verlost de mensheid van hun zonden (Goede Vrijdag) Neerdalen van de heilige geest (Pinksteren) Wederopstanding (Pasen) Hemelvaart

9 Waar?

10 Verspreiding van het Christendom
Apostelen / discipelen (12) Jezus zegt: "Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van hetkoninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn."[1

11 Verspreiding door Paulus

12 Verspreiding

13 Waarom verspreidt het christendom zich zo snel?
Iedereen gelijk voor God Wie gelooft komt in de Hemel Vergeving en naastenliefde centraal

14 Wat vonden de Romeinen van de nieuwe godsdienst?

15 Constantijn

16 Gedicht Kies uit de volgende begrippen / namen: de Messias / Jezus van nazareth, Keizer Constantijn, apostelen, Bijbel, Kruisiging, Petrus. christenvervolgingen, Keizer Nero, wederopstanding. De eerste regel bestaat uit één woord dat het begrip of de persoon benoemt. De tweede regel twee woorden die het begrip of de persoon beschrijven. De derde regel heeft drie woorden en verklaart wat het begrip of de persoon deed/doet. De vierde regel, vier woorden, beschrijft wat je van dat begrip of persoon vindt.

17 Einde West-Romeinse rijk
Volksverhuizingen Te weinig inkomsten (geen oorlogsbuit, geen hervormingen in belastingstelsel) Geen eenheid Teveel tegenstanders ( Opvolgingsstrijd Rijk is te groot Decentralisatie

18 Volksverhuizingen

19 Vragen van de les Wie was Jezus Christus en waarom kreeg hij zoveel volgelingen? Waarom werd Jezus Christus gekruisigd? Hoe werd het Christendom na de dood van Jezus Christus verspreid? Welke twee apostelen worden als belangrijkste gezien? En waarom juist deze twee? Welke Romeinse Keizer stond het christendom als eerste toe en waarom deed hij dit? Noem wee redenen waarom het West-Romeinse Rijk uit elkaar viel

20 huiswerk Opgaven bladzijde 32 2.17 tm 2.19


Download ppt "Goed voorbereid naar de Pabo!"

Verwante presentaties


Ads door Google