De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema voor vanavond: Je ouders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema voor vanavond: Je ouders"— Transcript van de presentatie:

1 Thema voor vanavond: Je ouders
Welkom op TOV! Thema voor vanavond: Je ouders

2 Je ouders? Je ouders als vriend Je ouders als zakgeldverstrekkers
Je ouders als leraars Je ouders als voorbeeld Je ouders als oppassers Je ouders als opvoeders Je ouders als adviseurs

3 Gebed

4 Efeze 6 : 1 - 4 Kinderen en ouders 1. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. 2. Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), 3. opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. 4. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.

5 Zondag 39 H.C. Vraag 104: Wat wil God in het vijfde gebod? Antwoord: Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die boven mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs en me aan hun goede voorschriften en tucht met gepaste gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, aangezien het God behaagt ons door middel van hen te regeren.

6 Spreuken 23:22-25 22 Luister naar je vader, die jou heeft verwekt, en veracht je moeder niet wanneer zij oud is. 23 Koop de waarheid en verkoop haar niet – wijsheid, vermaning en inzicht. 24 De vader van een rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen, wie een wijze zoon verwekt heeft, zal zich over hem verblijden. 25 Laten je vader en je moeder zich verblijden, en laat zij die jou gebaard heeft, zich verheugen.

7 Gehoorzaamheid Je ouders hebben niet altijd gelijk
Je relatie met je ouders verandert Ouders als beste vrienden Jezus gehoorzaamde ook; dat is onze redding!

8 Psalm 133 : 1 en 3 1. Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, Die door haar reuk het hart verblijdt

9 Psalm 133 : 1 en 3 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer' den zegen: Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid.

10 Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer

11 Mededelingen Volgende week vrijdag geen TOV! 
Volgende week zaterdag een open ZJW avond voor iedereen uit klas 2 & 3. WELKOM! 6 maart: Be-smart party


Download ppt "Thema voor vanavond: Je ouders"

Verwante presentaties


Ads door Google