De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken aan een gezond binnenmilieu Luchtwegklachten en werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken aan een gezond binnenmilieu Luchtwegklachten en werk."— Transcript van de presentatie:

1 Werken aan een gezond binnenmilieu Luchtwegklachten en werk

2 85% van onze tijd brengen we binnen gebouwen door op het werk, op school en in onze huizen het meest van de tijd (65%)

3 Redenen voor aandacht gezond binnenmilieu: 1.Voldoen aan arbowetgeving 2.Vermindering van gezondheidsklachten 3.Vermindering van verzuim en uitval 4.Verhoging van productiviteit 5.Relatie met energiebesparing en daarmee kostenbesparing

4 Arbowetgeving Zorgen voor: Veilige en gezonde werkomstandigheden Een gezond binnenmilieu Dat wil zeggen: voorkomen dat werknemers luchtwegklachten of andere klachten krijgen als gevolg van het binnenklimaat in bedrijfsgebouwen

5 Meer specifiek Arbeidshygiënische strategie: Voorkomen blootstelling aan allergenen en stoffen die kunnen irriteren Afscherming van bron of vermindering van blootstellingsduur Persoonlijke beschermingsmiddelen

6 Ook volgend uit de arbowet Voldoende grootte werkruimte: Luchtvolume van belang voor ventilatie en daarmee luchtkwaliteit NEN norm 1824 Was voorheen 8m2, nu optelsom van wat werknemer nodig heeft: – Werknemer zelf : 4 vierkante meter een plat beeldscherm: 1 vierkante meter – Ladenkast: 1 vierkante meter etc.

7 Andere verplichting Beroepsastma melden als beroepsziekte Door bedrijfs- of verzekeringsarts Anoniem Voor registratie, signalerings- en preventie doeleinden

8 Vermindering gezondheidsklachten Helft van werknemers ondervindt hinder of ongemak van het binnenklimaat 1 op de 5 heeft klachten als gevolg van het binnenmilieu Huidirritaties,droge ogen, hoofdpijn, duizeligheid, luchtwegklachten

9 Vermindering van verzuim Van alle werknemers heeft 12% luchtwegklachten, zoals astma en COPD (chronische bronchitis, long emfyseem) COPD in top 5 oorzaken van arbeidsverzuim in Nederland Per jaar verliezen werknemers met luchtwegklachten 13 werkdagen door hun ziekte

10 Onderzoek toont aan Een gezond binnenmilieu leidt tot een: Daling van het verzuim vanwege klachten met 25% Stijging van arbeidsproductiviteit met 10-15% Bron: Boerstra et al, 2006

11 Verder is van belang Energiebesparende maatregelen hebben een gunstig effect op: het binnenmilieu de gezondheid van werknemers de portemonnee van het bedrijf

12 Gezond binnenmilieu Richtlijn schone lucht Gezondheidsbevorderende maatregelen Ziekteverzuimverlagende maatregelen Productiviteitbevorderende maatregelen

13 ‘Richtlijn schone lucht’ Hoeveelheid CO2 in een ruimte is maat voor ventilatie Met behulp van een CO2 meter Bovengrens is 1400 ppm (parts per million) Goed geventileerde ruimte < 800 ppm

14 Gezondheidsbevorderende maatregelen Maatregelen bij de bron Ventilatie en afzuiging Voor afscherming van de stoffen

15 Maatregelen bij de bron Het vervangen van gebruikte stoffen door alternatieven die niet prikkelend of allergeen zijn De stof in andere vorm gebruiken, zoals een korrel (geperste vorm) in plaats van een poeder Het gebruik van whiteboard stiften verminderen binnen bedrijven

16 Vervolg maatregelen bij de bron Werknemers verzoeken geen tot weinig parfum of after shave te gebruiken Niet roken in bedrijfsauto’s (ook wettelijk verplicht vanuit Tabakswet) De rookruimte niet op een gang plaatsen waar mensen continu werken (er is vrijwel altijd hinder van rook door kieren)

17 Ventilatie en afzuiging Check de ventilatie in de gebouwen en bijbehorende ventilatiesystemen Check het gebruik van de ventilatie/klimaatsystemen: worden deze gebruikt en op een goede manier Maak gebruik van puntafzuiging of afzuiging van de stof direct bij de bron op een andere manier

18 Voor afscherming van de stoffen: Zorg dat werknemers maar een korte tijd of bij voorkeur niet in de ruimtes hoeven te werken waar de stoffen vrij komen Verplaats apparatuur naar afgesloten ruimtes met goede ventilatie en of afzuiging In sommige gevallen wordt overdruk gebruikt, zoals in cabines, om de betreffende stof buiten de werkruimte te houden

19 Verder werkomgeving gerichte maatregelen Zorg voor goede ventilatie en luchtcirculatie. Gebruik hierbij de richtlijn voor luchtkwaliteit als maatstaf Ga uit van een minimale 6m2 per werkplek (NEN norm 1824), dit in verband met de mogelijkheid van voldoende luchtvolume en ventilatiemogelijkheden

20 Werkgerichte maatregelen Het schoonmaken en schoon houden van werkplekken is een basis vereiste. Let bij het schoonmaken op het gebruik van sterk geurende of irriterende stoffen. Hier hebben alle werknemers baat bij, waaronder ook de schoonmakers.

21 Vervolg werkomgeving maatregelen Ook het opbinden van snoeren en het gebruik maken van dichte kasten bevordert dat werkplekken makkelijker schoongemaakt kunnen worden en dat stof zich minder gauw ophoopt Gebruik gladde vloerbedekking, ter voorkoming van stof en om het schoonmaken te vergemakkelijken Hetzelfde geldt voor raambekleding: gladde plastic lamellen in plaats van stoffen gordijnen Groene bladplanten kunnen helpen de luchtkwaliteit te verbeteren.

22 Let op regelmogelijkheden 4.000 ambtenaren, 44 kantoorgebouwen Geen relatie tussen klachten en binnenklimaat Wel gevonden: – meer klachten bij medewerkers die omgeving niet konden beïnvloeden – medewerkers met meer regelmogelijkheden, niet alleen minder stress maar ook minder klachten over binnenklimaat

23 Specifieke aanpassingen Voor werknemers met luchtwegklachten Raadpleeg arbeidsdeskundige of bijvoorbeeld bedrijfsarts Ga mogelijkheden na voor eventuele vergoedingen voor aanpassingen voor medewerkers

24 Maatregelen gedrag werknemer Geef werknemers informatie over wat een gezond binnenklimaat inhoudt en wat werknemers daar zelf in kunnen doen: – Aandacht hebben voor ventilatie, verse lucht – Gebruik maken van afzuigsystemen – Goed gebruik van ventilatie- en klimaatsystemen

25 Vervolg werknemer gedrag – Eventueel gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) – Het schoon houden van werkruimtes of zodanig achterlaten dat schoonmakers de ruimte gemakkelijk kunnen schoonmaken. Voer bijvoorbeeld een clean desk policy in.

26 Gedrag van collega’s onderling Wat kunnen collega’s van werknemers met astma en COPD doen om hen prettig te laten werken: – Begrip tonen voor collega‘s met astma en CODP – Geen overmatig gebruik van persoonlijke parfums, deodorant of after shave – Niet roken of in ieder geval niet op het werk

27 Maatregelen gericht op leidinggevenden Informeer leidinggevenden over de relatie tussen gezond binnenmilieu, gezondheid en luchtwegklachten. Mogelijk dat energiebesparing daarbij een extra aansprekende factor kan zijn

28 Vervolg leidinggevenden Geef informatie aan leidinggevenden over de relatie tussen luchtwegklachten en werk, met specifiek aandacht voor astma en COPD: – Houd bij medewerkers met astma rekening met het grillige karakter van de aandoening (onverwachte moeheid en verzuim). – In tegenstelling tot astma zijn bij COPD de klachten voortdurend aanwezig en is men eerder vermoeid.

29 Werk, astma en COPD: Belangrijk zijn regelmatige werktijden, niet werken onder tijdsdruk en veel regelmogelijkheden in het werk. Zorg bij medewerkers met astma en COPD eventueel voor aanpassingen in werkdruk, werktempo of werktijden; bied hen indien nodig latere begintijden of extra pauzes aan. Indien problemen niet op een andere manier opgelost kunnen worden, bespreek dan samen met medewerkers met astma of COPD of een andere functie of werkplek in het bedrijf haalbaar is

30 Positief effect op gezondheid én energiebesparing: Goede thermische isolatie van de gebouwschil Gebruik van lage temperatuurverwarming – hogetemperatuurkoeling Goede opleveringscontroles en ‘fine-tuning’ van klimaatinstallaties voor ingebruikname Adequaat onderhoud van (mechanische) ventilatiesystemen (tijdige vervanging van filters, periodiek hygiënisch onderhoud van luchtbehandelingskasten en ventilatieboxen, e.d.)

31 Verlaging verzuim én energiebesparing Vermijding van bevochtiging en dan m.n. sproei/verdampingsbevochtiging (= relatief snel microbiologisch verontreinigd) Tijdige vervanging (ca. 1 keer per half jaar) van vervuilde filters (in centrale luchtbehandelings- kasten maar bv. ook in decentrale units) Vermijding van het gebruik van risicovolle (geluid, verontreiniging, tocht) klimaatsystemen als gevel inductie-units, fancoilunits en VAV-systemen

32 Productiviteit bevorderen én energiebesparing Vermijding van bevochtiging en dan m.n. sproei/verdampingsbevochtiging (= relatief snel microbiologisch verontreinigd) Tijdige vervanging (ca. 1 keer per half jaar) van vervuilde filters (in centrale luchtbehandelingskasten maar bv. ook in decentrale units)

33 Vervolg productiviteit en energiebesparing Adequate daglichttoetreding (zonder hinderlijke bijwerkingen als verblinding) Vermijding van het gebruik van risicovolle (geluid, verontreiniging, tocht) klimaatsystemen als gevel inductie-units, fancoilunits en VAV-systemen

34 Kortom, we kunnen maatregelen nemen om een gezond binnenmilieu ook lonend te laten zijn voor onze medewerkers en ons bedrijf


Download ppt "Werken aan een gezond binnenmilieu Luchtwegklachten en werk."

Verwante presentaties


Ads door Google