De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A meta-analysis of the effect of juvenile delinquency interventions on academic outcomes Een meta-analyse naar het effect van tussenkomst en sturing bij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "A meta-analysis of the effect of juvenile delinquency interventions on academic outcomes Een meta-analyse naar het effect van tussenkomst en sturing bij."— Transcript van de presentatie:

1 A meta-analysis of the effect of juvenile delinquency interventions on academic outcomes Een meta-analyse naar het effect van tussenkomst en sturing bij jeugddelinquentie op scolaire resultaten.

2 Inhoudsopgave Auteurs Inleiding Eerdere onderzoeken Procedure Resultaat Begrenzing Besluit

3 Auteurs In het artikel wordt niet gesproken over de auteurs en andere werken die ze reeds publiceerden. De auteurs zijn allemaal professoren in de psychologie aan de universiteit te Austin, Texas. Janay B Sander is de hoofdauteur. Ze schrijft artikels en recensies voor diverse wetenschappelijke tijdschriften. Daartoe behoren veel grote namen binnen het vakgebied zoals The Journal Of School Psychology, the Journal of Abnormal Psychology, the Journal of Educational Psychology e.a

4 Inleiding het gegeven van een school to prison pipeline is een van de meest dringende zaken gerelateerd met jeugddelinquentie en scholing er is een duidelijke link tussen scholing en criminaliteit. Ondanks deze link is het zo dat de literatuur die zich toespitst op jeugddelinquentie en scolaire effecten nog onvoldoende ontwikkeld is het samenvatten van de educatieve effecten van sturing bij jeugddelinquentie zou een significante bijdrage betekenen voor toekomstige sturing en onderzoek het hoofddoel van dit onderzoek bestaat erin om het bestaande onderzoekswerk omtrent de kwestie samen te brengen tot één geheel

5 Eerdere onderzoeken eerdere onderzoeken brachten al verschillende punten aan waardoor we kunnen begrijpen in welke mate, bij welke omstandigheden en hoe tussenkomst helpt bij het reduceren van delicten deze wezen enkele opvallende zaken uit o tussenkomst die zorgt voor een gematigd succes doet recidivisme niet significant afnemen o programma’s die vooral gericht waren op het sturen van gedrag bleken zowel positieve effecten teweeg te brengen bij het gedrag, als bij de schoolprestaties algemeen ontstaat de vraag of het al dan niet mogelijk is dat scolaire resultaten het effect van het gestelde gedrag weerspiegelen

6 Procedure  het onderzoek vertrekt vanuit bestaand werk, en probeert zo de grotere gehelen in te zien 5 elektronische databanken die over documenten beschikken die gerelateerd zijn met preventieprogramma’s voor jeugddelinquentie worden gebruikt als startpunten voor het verschaffen van informatie uit deze databanken worden documenten a.d.h.v. diverse criteria geselecteerd met het oog op het verkrijgen van relevante documenten deze info wordt - in overleg met meerdere onderzoekers – door specifiekere criteria gescreend waardoor enkel nog de meest relevante info wordt behouden de data wordt geïntegreerd in het onderzoek

7 Resultaat er is duidelijk een serieus tekort, een leemte inzake betrouwbare informatie in de actuele literatuur de huidige tussenkomst bij jeugddelinquentie is in het algemeen ondoeltreffend in het verbeteren van de schoolprestaties (zelf wanneer het programma een schoolelement bevat) ondanks de duidelijke link tussen delinquentie en schoolverrichtingen zijn er heel weinig onderzoeksrapporten die zich hierop toespitsten (slechts 15 werken voldeden aan de gestelde criteria) tussenkomst bij delinquentie is doorgaans zwak inzake het gebruikmaken van kennis die voortkomt uit praktijkervaringen dit verklaart het gebrek aan doeltreffendheid, zelf bij goed uitgewerkte programma’s hogere leeftijd wordt positief geassocieerd met de respons tot tussenkomst bij delinquentie

8 Begrenzing eigen aan meta-analyses is dat deze steeds worden begrensd in omvang door de informatie van het oorspronkelijk onderzoeksmaterie elk relevant onderzoekswerk(zowel gepubliceerde als niet gepubliceerde werken)wordt zorgvuldig bestudeert en in het onderzoek verwerkt het is natuurlijk mogelijk dat men niet in staat was om daadwerkelijk elk mogelijk relevant rapport op te sporen conclusies zijn hypothetisch gebaseerd op de kwaliteit van oorspronkelijke onderzoekswerken

9 Besluit het lijkt duidelijk dat herintegratieprogramma’s het meest nuttig zijn eenmaal ze naast het gedrag ook de schoolprestaties positief bevorderen de doeltreffendheid van deze programma’s lijkt nog niet op punt te staan desondanks het bewezen verband tussen zwakke schoolprestaties en delinquentie is er een duidelijke nood om de “hoe” en de “waarom” van dit huidig verband grondig te verklaren om zo huidige en toekomstige sturingsprogramma’s te bevorderen en beter te informeren Interdisciplinaire benaderingen en samenwerkingen lijken dan ook het meest aangewezen om de problematiek inzake jeugddelinquentie en academische tekortkomingen te sturen

10 referenties Artikel: Sander, J., Pattal, E., Amoscato, L., Fisher, A., Funk, C. (2012). A meta-analysis of the effect of juvenile delinquency interventions on academic outcomes. Children and Youth Services review, 34, 1695-1708. Foto: Sander, J. (2012). Janay B. Sander, PhD: Nominee for Secretary. The School Psychologist, 66, 59-60.


Download ppt "A meta-analysis of the effect of juvenile delinquency interventions on academic outcomes Een meta-analyse naar het effect van tussenkomst en sturing bij."

Verwante presentaties


Ads door Google