De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Help mij het zelf te doen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Help mij het zelf te doen”"— Transcript van de presentatie:

1 “Help mij het zelf te doen”
Salto Montessori school de Trinoom Don Boscostraat 2 5611 KW Eindhoven 040 – “Help mij het zelf te doen” (Maria Montessori)

2 Mindmap Cultuureducatie - Algemeen

3 Mindmap Cultuureducatie & Montessori onderwijs

4 Mindmap Cultuur – de Trinoom

5 Werken vanuit de methode “Laat maar zien”

6 Galerie & Expo

7 Vieringen

8

9 Musical materialen

10 ‘Sneeuwwitje de Musical’ gespeeld door leerkrachten in december 2011 voor alle klassen

11 Acteerlessen na school

12 Voorstelling voor de onderbouw

13

14 Kerstviering in de klas

15 Culturele activiteiten rondom “Het Amerika van vroeger”

16

17 “Herfstverhalen”

18 Kunst & Cultuur in de klassen

19

20 Cultuur zit ook in geschiedenis…

21 Onderzoeksvraag “Hoe bereik je als school betrokkenheid bij de leerkrachten met betrekking tot Cultuureducatie?” Inclusief een diversiteit in aanbod……… Vanuit een voorbereide omgeving…… &….. Een doorgaande lijn in het lesaanbod…….

22 Opzet onderzoek Theoretisch kader Cultuureducatie
Psychologie, Pedagogiek, Onderwijskunde (PPO) Cultuur verweven in Rekenonderwijs ICT binnen het onderwijs Interview Cultuurcommissie de Trinoom Adviesvorming

23 Advies aan de school Een mogelijke volgende stap zou kunnen zijn dat leerkrachten vanuit iedere bouw, op vaste momenten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van culturele activiteiten. Vanuit het schoolbeleid is een Cultuurcommissie samengesteld waarin iemand zit vanuit de onder,- midden,- en bovenbouw. Alle leerkrachten op de school moeten naast hun reguliere functie een extra taak uitvoeren binnen de school zoals bijvoorbeeld deelname aan de MR, vormer van kosmische thema’s of dus de Cultuurcommissie. De leerkrachten die hiervoor zijn aangesteld hebben niet per definitie meer affiniteit met cultuureducatie. Om de leerkrachten schoolbreed te kunnen betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van cultuureducatie en deze meer te gaan integreren in de diverse vakgebieden, zal allereerst getoetst moeten worden hoe de kennis, mening en ervaringen van de leerkrachten op dit moment zijn. Dit kan d.m.v. een enquête zodat inzichtelijk wordt hoe de stand van zaken is. Vervolgens kan er per bouw een overleg plaatsvinden waarin men kan brainstormen over nieuwe ideeën m.b.t. cultuureducatie binnen het onderwijs. Dit onderdeel kan sturend gemaakt worden door de leerkrachten tijdens dit overleg Tips & Tops op te laten schrijven m.b.t. cultuureducatie in de school. Ook kan er tijdens dit overleg ruimte geboden worden voor inbreng, ideeën en suggesties. Tevens kunnen eerdere activiteiten geëvalueerd worden en kan gekeken worden naar het belang of effect van deze activiteiten op de kinderen en hun ontwikkeling. Door leerkrachten verantwoordelijk te stellen voor activiteiten en eigen inbreng op vaste momenten, krijgen zij meer het gevoel dat zij betrokken worden binnen het uiteindelijke cultuurprofiel van de school. De cultuurcommissie kan deze inbreng ordenen en kan met vernieuwende ideeën komen welke vervolgens weer aan de leerkrachten per bouw gepresenteerd worden. Door hen mee te laten besluiten in het uiteindelijke cultuurpakket, ontstaan een samenwerking en betrokkenheid waardoor leerkrachten meer affiniteit opbouwen met hetgeen zij aan kunnen bieden in de diverse vakken. Door kansen, mogelijkheden en opties gezamenlijk te bespreken, kan een ieder op ideeën worden gebracht. Zo krijgt een leerkracht met minder affiniteit voor cultuureducatie een aanbod van suggesties welke hij/ zij in kan zetten in zijn lessen en kan integreren in het kosmisch onderwijs.


Download ppt "“Help mij het zelf te doen”"

Verwante presentaties


Ads door Google